imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Tyle średnio zarabiają urzędnicy od funduszy UE (raport)

Euro-euro-PE.jpg


Średnio 7 tys. zł brutto zarabiali w ubiegłym roku urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi. Łącznie przy wdrażaniu programów unijnych pracowało ponad 15 tys. osób, z czego ponad 5,4 tys. w urzędach marszałkowskich.

Resort funduszy opublikował kolejny raport na temat potencjału administracyjnego systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności według stanu na 30 czerwca 2022 r. 

Z dokumentu wynika, że w systemie zatrudnionych było łącznie 15212 osób na 12188 etatach. Największą liczbę pracowników zatrudniały urzędy marszałkowskie pełniące rolę instytucji zarządzających w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie na 5414 pracowników ogółem przypadało 5279 etatów.  

Liczba pracowników i ich zarobki - grafika

Kolejno najwięcej zatrudnionych było w ministerstwach – 1760/1542 osoby, w tym 520 osób na 460 etatach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącym rolę strategiczną i koordynacyjną.  

W ramach obsługi wdrażania poszczególnych RPO największe zasoby kadrowe angażowała realizacja RPO dla województwa śląskiego – 896 osób/870 etatów. Najmniejszej liczby pracowników wymagało wdrażanie RPO w województwie lubuskim – 274 osoby/290 etatów. 

W porównaniu z poprzednim raportem, odnotowującym stan na 31 grudnia 2021 r., nastąpił spadek osób i etatów o 115 osób oraz o 133 etaty. Instytucje zgłosiły również mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, które wyniosło 265 osób i spadło w porównaniu do zapotrzebowania na 385 osób zgłaszanych według stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Wynagrodzenia 

Wysokość średniego wynagrodzenia w systemie realizacji UP 2014-2020 w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 6964 zł brutto. Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej wynosiło 6120 zł brutto.  

W porównaniu do poprzednio badanego okresu (od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) średnie wynagrodzenie wzrosło o 494 zł brutto (z wynagrodzeniem kadry kierowniczej) i o 388 zł brutto (bez wynagrodzenia kadry kierowniczej). 

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy – 5705 zł oraz urzędów miast – 6055 zł. Najlepiej opłacani urzędnicy są natomiast zatrudnieni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w analogicznych funduszach wojewódzkich – 10050 zł, a także w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach – średnio 9845 zł. 

Najlepiej wynagradzani byli pracownicy zaangażowani w realizację Krajowych Programów Operacyjnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Średnia wysokość wynagrodzenia wyniosła odpowiednio 8387 zł i 8234 zł dla wszystkich pracowników wraz z kadrą kierowniczą. Natomiast najniższe średnie wynagrodzenia charakteryzowały Regionalne Programy Operacyjne – 6127 zł dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację RPO i 5528 zł, gdy nie uwzględnimy zarobków osób na stanowiskach kierowniczych. 

Najwyższe średnie wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych zanotowano w instytucjach realizujących RPO województwa mazowieckiego (7603 zł średnia dla wszystkich pracowników i 6824 zł bez uwzględnienia kadry kierowniczej).  

Natomiast najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zaangażowani w realizację RPO województwa warmińsko-mazurskiego (5291 zł z uwzględnieniem kadry kierowniczej i 4840 zł bez jej ujęcia).

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 


Source link

Leave a Comment