imalopolska

najnowsze wiadomości

Technologie

Tuż przed końcem roku Sasin zastępuje Morawieckiego

poland-14584_960_720.jpg


Nagła, niespodziewana i nieoczekiwana zmiana na sam koniec roku, dosłownie na kilka godzin przez północą 31 grudnia. Dotychczasowy wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin objął po premierze Morawieckim funkcję przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Taka informacja pojawiła się w opublikowanym 31 grudnia zarządzeniu.

Nowe zarządzenie

Zgodnie z zapisami w dokumencie dotychczasową funkcje piastowaną przez premiera Mateusza Morawieckiego przejmuje w trybie natychmiastowym wicepremier i szef MAP, Jacek Sasin.

Zarządzenie w Monitorze Polskim pojawiło się już dzień wcześniej, więc o zmianie składu w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów wiadomo było już 30 grudnia. Już wówczas było wiadomo, że w nowym składzie nie będzie premiera Morawieckiego. Wiceprzewodniczącym tegoż komitetu został z kolei dotychczasowy Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do pozostałych członków gremium należą Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Minister ds. Unii Europejskiej, Minister Finansów, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Rozwoju i Technologii. W skład tego grona wchodzi też przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów mający rangę sekretarza stanu bądź podsekretarza stanu w KPRM, oraz Pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Według dotychczasowego zarządzenie funkcję przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów sprawował premier, a jednym i jedynym wiceprzewodniczącym mógł być Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Do tej pory Minister Aktywów Państwowych mógł być jedynie członkiem bez możliwości pełnienia żadnej funkcji.

Zmiany w składzie komitetu

Nowe zarządzenie wprowadziło jednak zasadnicze zmiany i od teraz w składzie tego gremium nie będzie już wicepremiera ani Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nie znajdziemy w nim też ministrów ministrów szefów resortów Rozwoju, Pracy i Technologii, Cyfryzacji oraz Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwa te uległy likwidacji bądź przekształceniu.

Zarządzenie stanowi, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pełni funkcję pomocniczą RM praz Prezesa RM czyli Premiera. Wśród wyznaczonych zadań jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań i decyzji odnośnie gospodarki a także finansów publicznych i rozwoju kraju bądź też na temat przewidywanych skutków finansowych tych działań wyższych niż 500 milionów złotych rocznie. Zadaniem Komitetu jest także rekomendowanie rządowi bądź Premierowi adekwatnych do danej sytuacji propozycji.

Ponieważ na czele organu staje człowiek odpowiedzialny za przepuszczenie lekką ręką 70 milionów złotych wydanych na wybory prezydenckie 2020, które się nie odbyły, można mieć uzasadnione obawy, czy taka osoba jest odpowiednia na stanowisku przewodniczącego.


Source link

Leave a Comment