imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Trina Solar wspiera transformację energetyczną w Uzbekistanie

Image_Logo.jpg


PR Newswire/Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.

TASZKENT, Uzbekistan, 17 maja 2023 r. /PRNewswire/ — Firma Trina Solar, czołowy międzynarodowy producent fotowoltaiki oraz kompleksowych i inteligentnych rozwiązań energetycznych, wspiera transformację energetyczną Uzbekistanu.

Plan energetyczny Uzbiekistanu na lata 2020-2030 przewiduje wzrost mocy energii ze słońca o kolejnych 5GW.

Mimo że w Uzbekistanie średnio 330 dni w roku jest słonecznych, obecny udział energii ze słońca w strukturze energetycznej kraju nie wynosi nawet jednego procenta. Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency) pokazują jednak, że Uzbekistan odnotowuje silny wzrost w tym sektorze. W 2020 r. z energii słonecznej pozyskano tylko 4 MW. W 2021 r. było to już 10 MW, a w minionym roku 253 MW.

Za skokowy wzrost, jaki miał miejsce w 2021 r., odpowiada elektrownia słoneczna Uzbekistan Navoi o mocy 100 MW, która korzysta z pionowych systemów nadążnych (trackerów).

Komentarz Todda Li, prezesa Trina Solar w regionie Azji-Pacyfiku:

„Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, Uzbekistan musi kontynuować dywersyfikację energetyczną oraz wdrażać rozwiązania do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych takich jak słońce. – Rynek energii słonecznej w Uzbekistanie wciąż ma sporo niewykorzystanego potencjału, choć cały czas też rośnie. Uważamy, że nasze wiodące innowacyjne moduły solarne, systemy nadążne i zintegrowane rozwiązania mogą wypełnić tę lukę”.

W porównaniu do innych państw poziom mocy z energii słonecznej w Uzbekistanie wciąż jest niski. Jak wynika z danych IRENA, w sąsiednim Kazachstanie wskaźnik ten na koniec roku 2022 wyniósł 2031 MW.

W raporcie IRENA pt. „Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap” („Polityka Uzbekistanu w obszarze energii słonecznej: plan działania”) wskazano, że istnieją państwa o mniejszym nasłonecznieniu niż Uzbekistan, np. Chiny czy Grecja, w których udział źródeł słonecznych w strukturze zużycia energii jest wyższy.

Według autorów raportu różnica ta wynika z szeregu istniejących w Uzbekistanie barier, które utrudniają realizowanie ambicji w obszarze energii odnawialnych. Pierwszą z nich jest nadmierne poleganie na własnych rezerwach paliw kopalnych. Szacuje się, że do roku 2030 populacja Uzbekistanu wzrośnie o 3 miliony osób do poziomu 37 milionów, powodując wzrost zapotrzebowania na energię. Biorąc pod uwagę obecną dynamikę zużycia energii, w ciągu niecałej dekady deficyt energetyczny w tym państwie może wynieść 65% całkowitego zapotrzebowania. Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania wymagać będzie modernizacji systemu energetycznego oraz wzrostu produkcji o 70-75%.

Chcąc w pełni wykorzystać swój potencjał solarny, Uzbekistan musi realizować inwestycje z wykorzystaniem dachów i terenów niezabudowanych. Jako jeden z czołowych międzynarodowych producentów fotowoltaiki oraz kompleksowych i inteligentnych rozwiązań energetycznych Trina Solar może zaspokoić potrzeby szeregu segmentów rynku Uzbekistanu – mieszkalnego, handlowo-przemysłowego oraz elektrowni.

Trina Solar oferuje moduły fotowoltaiczne z ogniwami typu-n i typu-p dla różnych inwestycji solarnych. Kolejnym czynnikiem zwiększającym ilość mocy wytwarzanej przez moduł jest nowa technologia ogniw typu-n. Stworzony przez Trina Solar nowy moduł dwustronny Vertex N NEG21C.20 to moduł wysokiej mocy. Charakteryzuje się on maksymalną wydajnością na poziomie 22,4% oraz mocą wyjściową 695 W, zmniejszając wyrównany koszt energii (LCOE) oraz koszt BOS. Moduły typu-p zastosowano natomiast m.in. w modelach Vertex DEG21C.20 i Vertex DEG20C.20. W Vertex DEG21C.20 zastosowano dwustronny, podwójnie oszklony moduł typu-p z ogniwami 210 mm. Osiąga on moc wyjściową 665W i wydajność do 21,4%. Vertex DEG20C.20 to dwustronny, podwójnie oszklony moduł, który zapewnia wydajność sięgającą 21,4% oraz moc wyjściową 605 W. Klienci mogą dobrać technologię odpowiednio do potrzeb danej inwestycji.

Zarówno moduły typu-n, jak i typu-p wykorzystują technologię 210, ogniwa słoneczne o długości 210 mm, które mają większą moc niż wcześniejsze ogniwa słoneczne. Moduły wykorzystują najnowocześniejsze technologie, takie jak wieloszynowa dla większej absorpcji światła, nieniszcząca technologia cięcia i hermetyzacja o wysokiej gęstości w celu optymalizacji wydajności modułu.

Trina Solar to również jedyny producent oryginalnego wyposażenia (OEM), który jednocześnie wytwarza systemy nadążne – tym samym firma może oferować je w pakiecie z modułami.

Do sprzedaży trafił też właśnie pionowy system nadążny drugiej generacji Vanguard. Stanowi on udoskonaloną wersję jednosilnikowego poprzednika. System dysponuje trzema silnikami napędowymi, co pozwoliło na znaczne ograniczenie liczby elementów mechanicznych, a tym samym przyspieszenie i uproszczenie montażu, jak również zmniejszenie kosztów konserwacji.

Pionowy system nadążny Vanguard posiada konstrukcję odporną na trudne warunki atmosferyczne, w tym na skrajnie wysokie i niskie temperatury, jakimi charakteryzuje się klimat Uzbekistanu. Mniejsza długość i większa szerokość pionowego systemu nadążnego TrinaTracker w połączeniu z opatentowanymi łożyskami kulkowymi umożliwia jego zastosowanie na typowych dla Uzbekistanu terenach o nierównym ukształtowaniu powierzchni.

Nowej generacji pionowy system nadążny Vanguard przeszedł również kompleksowe badania aerodynamiczne. Podobnie do poprzednika ma on małą liczbę pali – tylko siedem na tracker – co przekłada się na niższe koszty BOS. Z kolei funkcje takie jak algorytm „Super Track” czy „Trina Smart Cloud” usprawniają funkcjonowanie systemu, maksymalizując wydajność energetyczną modułu. Trackery są kompatybilne z modułami dwustronnymi ultra-wysokiej mocy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wyższej mocy wyjściowej oraz lepszego zwrotu z inwestycji.

Trina Solar

Spółka Trina Solar, założona w 1997 roku, jest światowym potentatem w dziedzinie fotowoltaiki i inteligentnych rozwiązań energetycznych. Firma zajmuje się badaniami i rozwojem produktów z sektora fotowoltaicznego, ich produkcją i sprzedażą; realizacją inwestycji fotowoltaicznych, farm w formule EPC, usługami obsługi i konserwacji (O&M); rozwojem i sprzedażą mikrosystemów inteligentnych i wieloenergetycznych systemów uzupełniających, jak również obsługą chmur obliczeniowych. W 2018 roku Trina Solar wprowadziła na rynek markę Energy IoT, założyła – wraz z wiodącymi przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi w Chinach i na całym świecie – organizację Trina Energy IoT Industrial Development Alliance oraz powołała New Energy IoT Industrial Innovation Center. Dzięki tym działaniom Firma jest oddana współpracy ze swoimi partnerami w celu zbudowania ekosystemu internetu przedmiotów w energetyce oraz opracowania platformy innowacyjnej do badania internetu przedmiotów w dziedzinie nowej energii, dążąc do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie globalnej inteligentnej energii. W czerwcu 2020 roku Trina Solar zadebiutowała na szanghajskiej giełdzie STAR Market.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trinasolar.com

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1977908/Image_Logo.jpg 

Źródło: Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.

Źródło informacji: PR Newswire


Source link

Leave a Comment