imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Transplantacje: Goje na części zamienne dla Żydów

a-107

Strona główna > Zdrowie > Transplantacje: Goje na części zamienne dla Żydów Transplantacje: Goje na części zamienne dla Żydów a303 Zdrowie 1

Simone Veil – Żydówka i syjonistka – zajmując we Francji stanowisko ministra zdrowia – podpisała tajny protokół, który zmuszał Francję do przesyłania organów obywateli francuskich do Izraela.

Elena Dorian na stronie www.altreinfo.org pisała kilka dni temu: Znany od dawna problem międzynarodowego przemytu organów ludzkich – których odbiorcą jest Izrael – nie został do tej pory rozwiązany i prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie taka chwila, w której zniknie on całkowicie. Wszystko wskazuje na to, że bazą przemytu organów (z Europy) do Izraela jest Kosowo. W pierwszym rzędzie, w sprawę zaangażowani są Palestyńczycy, którzy bezustannie oskarżają Izrael o pobieranie – bez jakichkolwiek pozwoleń – organów ich młodych współrodaków, zmarłych w Izraelu. W praktyce, Izraelczycy oddają rodzinom ciała ich bliskich pozbawione organów wewnętrznych, nie podając żadnych wyjaśnień, co do motywacji ich czynów. Krótko mówiąc, Palestyńczycy otrzymują od Żydów wypatroszone i byle jak zaszyte zwłoki ich krewnych. To samo odnosi się do Syryjczyków: https://nworeport.me/2017/07/26/israel-caught-harvesting-organs-from-dead-syrians/ Dylemat, który od lat dręczy Palestyńczyków uczestniczących w tego rodzaju sytuacjach, to pytanie, czy ich bliscy w momencie patroszenia żyli jeszcze, czy też odbyło się to po ich śmierci? W Internecie można znaleźć wiele fotografii pustych zwłok. Korzeniem sprawy są 3 żydowskie kwestie religijne, które warto poznać. Według religii żydowskiej «nie wolno rozlewać krwi Żyda by ocalić życie» – nawet gdy chodzi o ratowanie innego Żyda. Jako że pobraniu organu z ciała Żyda towarzyszyłby «rozlew krwi» – zabieg ten w przypadku Żydów nie wchodzi w rachubę. Drugim aspektem jest fakt, iż Żydzi twierdzą, że nie dysponują własnymi ciałami, a są jedynie ich kustoszami, więc z tego względu nie mogą pozwolić na pobieranie z nich organów. Trzecim, wielkim problemem uniemożliwiającym Żydom tak dawstwo organów, jak i akceptacje organów pochodzących od innych Żydów jest żydowska definicja śmierci. Według religii żydowskiej, człowiek umiera, gdy przestaje bić jego serce, a nie wtedy, gdy przestaje funkcjonować jego mózg. Według Żydów, ten, kto pobiera z ciała bijące jeszcze serce, popełnia morderstwo. Te 3 kwestie – tj. zakaz «rozlewania krwi Żyda», żydowski obowiązek trzymania pieczy nad własnym ciałem oraz śmierć serca jako jedyny wskaźnik śmierci uznawany przez Żydów – uniemożliwiają Żydom tak oddawanie organów do przeszczepu jak i otrzymywanie ich od swych współziomków. Zwróćmy uwagę także na fakt, iż sprawa przemytu organów nie dotyczy wyłącznie przeszczepów. Zwłok, części ciał ludzkich oraz organów potrzebują również uniwersytety, kliniki izraelskie, itp. w celu prowadzenia szkoleń w autopsjach i chirurgii. Oczywiście, Izraelczycy nie wycofują się z tych fundamentalnych procederów jedynie dlatego, że brakuje im zwłok czy organów ludzkich. Jako że w Izraelu istnieje duży popyt na zwłoki i funkcjonujące organy ludzkie – tak w celu przeszczepów jak i pozostałych przeznaczeń – powstał ich przemyt nielegalny, którego zasięg jest trudny do określenia.
Sprawa ta dobrze znana jest Palestyńczykom, ale nie tylko im. Co roku tysiące dzieci znika bez śladu, również we Włoszech. To samo dotyczy młodocianych imigrantów oraz osób przebywających w kraju nielegalnie. W sytuacji, gdy, jedynym krajem na świecie mającym problemy opisanie powyżej jest Izrael – staje się on pierwszym podejrzanym. Ale kwestia nie kończy się wyłącznie na podejrzeniach. Sprawa znana jest od dawna. Dla przykładu, w latach 1974 – 1979, Simone Veil – Żydówka i syjonistka – zajmując we Francji stanowisko ministra zdrowia – podpisała tajny protokół, który zmuszał Francję do przesyłania organów obywateli francuskich do Izraela, by tam zostały przeszczepiane Żydom. Przez wiele lat porozumienie i proceder były utajnione przed Francuzami, co więcej, umowa dalej obowiązuje. https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Veil W związku ze śmiercią (30 czerwca 2017 roku) Żydówki Veil, Maurizio Blondet pisał: Rzecz nie do uwierzenia, gdyby nie fakt, że informację opublikowała Francusko-Izraelska Izba Handlowa. Daniel Ruach z Tel Avivu napisał: «Simone Veil, prawdziwa Żydówka, wspierająca bezustannie Izrael i syjonizm, zmarła w piątek rano, w wieku 89 lat. Niewiele osób wiedziało o tym, że, będąc ministrem zdrowia, Simone Veil podpisała porozumienie francusko-izraelskie w sprawie dawstwa organów. Faktycznie, w Izraelu straszliwie brakowało dawców organów. Ta jak najprawdziwsza umowa, choć realizowana była z wielką dyskrecją, pozwoliła wielu Izraelczykom na uratowanie ich życia».
Disparition de Simone Veil. Beaucoup d’Israéliens lui doivent la vie //www.israelvalley.com/2017/06/30/disparition-de-simone-weil-beaucoup-disraeliens-lui-doivent-vie/ Za prezydentury Giscard’a d’Estaing i François’a Mitterrand’a – Veil, kilkakrotnie bardzo silnie wpłynęła na życie polityczne Francji, w szczególności zaś jak chodzi o ustawę o aborcji. Ta sama minister, która w tajemnicy przekazywała organy Francuzów na przeszczepy dla Żydów – jednocześnie legalizowała aborcję we Francji. Jedna ustawa była przeznaczona dla «wybranych»,a druga dla «mówiących zwierząt» – substancji ludzkiej, pojmowanej jako materiał biologiczny, przeznaczony dla rasy panów.

Ustawa o aborcji została przegłosowana w Zgromadzeniu Narodowym dzięki głosom masonerii.

Sekularyzm Veil – jak się dziś okazuje – odnosił się jedynie do noachitów i gojów, jako że co do eksplantacji organów, Veil miała taką samą opinię jak rabbi Schneeson, nauczyciel i mesjasz lubaweiczerów:

«Ciało Żyda wygląda na podobne do ciała nie-Żyda, jednakże podobieństwo tkwi wyłącznie w tworzywie materialnym, aspekcie zewnętrznym i jakościach powierzchownych. Różnica jakości wewnętrznych, natomiast, jest tak duża, że ciała te powinny być uważane za należące do dwóch całkowicie różnych gatunków.

Oto dlaczego Talmud ustanawia zróżnicowanie halachiczne (prawne) pomiędzy ciałami nie-Żydów i Żydów. Żyd nie został stworzony jako środek służący celowi: on sam w sobie jest celem, jako że cała substancja świata powstała po to, by służyć Żydom.

Sformułowanie z Księgi Rodzaju, mówiące «na początku Bóg stworzył niebo i ziemię» oznacza, że wszystko zostało stworzone dla dobra Żydów, którzy nazwani są «początkiem». Oznacza to, że wszystko inne jest marnością w porówaniu z Żydami».

Następnie Schneerson stwierdza:

«Życie Żyda ma wartość nieskończoną. Gdybyś widział, że topią sie 2 osoby, tj. Żyd i nie-Żyda, Torah nakazuje ci ratować najpierw Żyda».

Israel Shahak komentuje wypowiedzi Schneersona w książce «Jewish fundamentalism in Israel» (Londyn, 1999) i pisze:

«Wystarczy w miejsce słowa «Żyd» wstawić «Niemiec», lub «Aryjczyk» i mamy do czynienia z doktryną, która umożliwiła powstanie Auschwitz».

Dodajmy jeszcze, że izraelskie ministerstwo zdrowia zwraca koszty podróży zagranicznych Żydom udającym się do krajów III świata lub Rumunii, Ukrainy czy Mołdawii, skąd wracają z nową nerką, lub innym organem, kupionym od miejscowego nędzarza.

Fragmenty:

Israele: la religione ebraica non ammette la donazione di organi e questo genera traffico illegale di organi umani. Elena Dorian

Simone Veil firmò un accordo segreto per cedere organi di francesi a Israele

***

https://www.israelvalley.com/wp-content/uploads/2017/06/simone-veil-800×400.jpg

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-accord-de-dons-d-organes-avec-Israel-mis-en-place-par-Simone-Veil-46559.html

ttps://www.wrmea.org/009-november/israeli-organ-trafficking-and-theft-from-moldova-to-palestine.html

https://www.theguardian.com/world/2009/dec/21/israeli-pathologists-harvested-organs

https://www.voltairenet.org/article161760.html

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick’a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

Źródło: http://ram.neon24.pl/post/148557,transplantacje-goje-na-czesci-zamienne-dla-zydow

a303

“Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” – Jezus Chrystus do żydowskich faryzeuszy w Ewangelii św. Jana 8:44


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment