imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Tellurian rozpoczyna budowę terminala Driftwood LNG

2017_02_07_Driftwood_LNG_view_03_V1.jpg


Business Wire/Tellurian Inc.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)– Spółka Tellurian Inc. (Tellurian) (NYSE American: TELL) poinformowała dziś o przekazaniu Bechtel Energy Inc. (Bechtel) w ramach umowy o generalne wykonawstwo (ang. EPC) upoważnienia do rozpoczęcia realizacji pierwszego etapu budowy jednego z terminali Driftwood LNG do eksportu skroplonego gazu ziemnego, położonego w Luizjanie w pobliżu Jeziora Charlesa.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest na stronie https://www.businesswire.com/news/home/20220328005232/en/.

Octávio Simões, prezes i dyrektor generalny, powiedział: „Bezpieczeństwo energetyczne jest dziś głównym przedmiotem zainteresowania wielu państw, a zatem Stany Zjednoczone muszą dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej zapewnić dostawy LNG na rynek światowy. Rozpoczęcie budowy umożliwi spółce Tellurian wykonywanie pierwszych dostaw LNG zgodnie z planem już w 2026 r., jeszcze na etapie dopinania finansowania projektu. Szczegółowe prace projektowe i zamówienia sprzętu dla terminala Driftwood LNG weszły już w zaawansowany etap, ukończyliśmy również wszystkie projekty niezbędne dla przekazania Bechtel terenu pod budowę”.

Craig Albert, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Betchel, powiedział:

„Jesteśmy dumni i czujemy się zaszczyceni, że możemy kontynuować naszą długoletnią współpracę z Tellurian w zakresie projektu Driftwood LNG. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej widzimy, że rynek światowy potrzebuje od Stanów Zjednoczonych niezawodnych zasobów energii. Cieszymy się, że możemy wreszcie rozpocząć budowę”.

„Nie ukrywam, że fakt, iż możemy kontynuować naszą długoletnią współpracę z Tellurian i dostarczyć społecznościom światowym czystszą i tańszą energię, napawa nas dumą. Przyczynienie się do zrealizowania wizji Tellurian poprzez rozpoczęcie głównych robót w ramach tak dużego projektu to dla nas wyróżnienie” – dodał Paul Marsden, prezes Bechtel Energy.

Zakres wstępnych robót przeprowadzonych przez Bechtel obejmował wyburzenia, przygotowanie placu budowy oraz wzniesienie fundamentów, a budową dwóch turbin gazu ziemnego niezbędnych do zakończenia pierwszego etapu projektu zajmie się firma Baker Hughes.

Terminal Driftwood LNG będzie eksportującym skroplony gaz ziemny zakładem o wydajności około 27,6 mtpa. Pierwszy etap będzie obejmował wybudowanie dwóch obiektów LNG o łącznej wydajności eksportowej do 11 mln ton rocznie (mtpa). Driftwood uzyskało wszystkie zasadnicze pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy i eksploatacji, w około 30% zakończyło szczegółowe prace projektowe oraz sfinalizowało zakup i wynajem około 1200 akrów terenu pod budowę obejmującego obszerny plac do składowania materiałów, a także dostęp do infrastruktury żeglugowej.

Tellurian Inc.

Celem spółki Tellurian jest zagwarantowanie udziałowcom wartości dodanej z inwestycji poprzez budowę tanich, ogólnoświatowych zakładów produkujących gaz ziemny zapewniających dostawy gazu ziemnego do klientów z całego świata po korzystnych cenach. Tellurian tworzy portfolio produkcji, marketingu i handlu LNG, a także infrastruktury obejmującej zakład eksportu LNG o wydajności ~ 27,6 mtpa wraz z dedykowanym rurociągiem. Siedziba spółki Tellurian mieści się w Houston w Teksasie. Spółka jest przedsiębiorstwem notowanym na amerykańskiej giełdzie pod symbolem „TELL”.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.tellurianinc.com. Spółkę śledzić można w serwisie Twitter pod adresem twitter.com/TellurianLNG.

Bechtel

Bechtel to cieszący się zaufaniem branży i rządu partner świadczący usługi inżynieryjne, budowlane i zarządzania projektem. Spółkę wyróżnia wyjątkowej jakości kadra oraz bezkompromisowe dążenie do osiągania jak najlepszych wyników. Dostosowuje ona własne zdolności do celów swoich klientów, aby wywrzeć długotrwały, pozytywny wpływ. Od 1898 r. spółka pomogłą klientom ukończyć ponad 25000 projektów w 160 państwach z siedmiu kontynentów, w których ramach stworzyła ona miejsca pracy, przyczyniła się do rozwoju gospodarek, poprawiła odporność infrastruktury światowej, zwiększyła dostęp do energii, zasobów oraz podstawowych usług; sprawiła też, że świat stał się bezpieczniejszym i czystszym miejscem.

Bechtel obsługuje rynek energii, infrastruktury, energii jądrowej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także górnictwa i wydobycia metali. Oferuje kompleksowe usługi, od wstępnego planowania i przygotowania inwestycji po uruchomienie i oddanie do eksploatacji. www.bechtel.com.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PROGNOZUJĄCYCH

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wyrażenia takie jak: „przyjmuje się”, „zakłada się”, „uważa się”, „budżet”, „szacunki”, „oczekuje się”, „prognoza”, „wstępne”, „zamierza się”, „może”, „planuje się”, „potencjalne”, „projekt”, „proponowane”, „należy”, „będzie”, „byłoby” oraz im podobne są wyrażeniami wprowadzającymi wypowiedzi prognozujące. Zawarte w niniejszej informacji prasowej wypowiedzi prognozujące odnoszą się między innymi do wydajności, harmonogramu i innych aspektów projektu Driftwood LNG, działań finansowych i robót budowlanych związanych z projektem Driftwood LNG oraz harmonogramem dostaw LNG z projektu Driftwood LNG. Wypowiedzi te wiążą się z szeregiem znanego i nieznanego rodzaju ryzyka, które może doprowadzić do uzyskania wyników odbiegających od oczekiwań przedstawionych w wypowiedziach prognozujących. Ryzyko to obejmuje aspekty wskazane w pkt. 1A części I Sprawozdania rocznego Tellurian sporządzonego na formularzu of 10-K za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r., które spółka Tellurian złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. SEC) 23 lutego 2022 r., a także w innych dokumentach złożonych przez spółkę Tellurian do SEC, do których odniesienia zawarto w przedmiotowej informacji. Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej obowiązują na dzień opublikowania informacji. Mimo że spółce Tellurian przysługuje prawo okresowego i dobrowolnego uaktualniania wcześniejszych wypowiedzi prognozujących, spółka odstępuje od zobowiązania do dokonania powyższego, chyba że wymagają tego przepisy dotyczące papierów wartościowych.

Wersja źródłowa notatki prasowej jest dostępna w serwisie businesswire.com pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005232/en/.

Źródło: Tellurian Inc.

KONTAKT:

Dla mediów:

Joi Lecznar

wiceprezes ds. zamówień publicznych i rządowych

tel. +1.832.962.4044

e-mail: [email protected]

Dla inwestorów:

Matt Phillips

wiceprezes ds. relacji inwestorskich

tel. +1.832.320.9331

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment