imalopolska

najnowsze wiadomości

Świat

Szwajcaria. Wojna na Ukrainie. Denys Szmyhal: Rosja powinna zapłacić za zniszczenia

000FQH7Z8X08530R-C429.jpg


Kto ma zapłacić za plan odbudowy, którego wartość szacujemy na 750 mld dolarów? – zapytał na konferencji dotyczącej odbudowy Ukraniny w Lugano ukraiński premier Denys Szmyhal. Wyjaśnił, że głównym źródłem finansowania odbudowy powinny być środki skonfiskowane Rosji i rosyjskim oligarchom.

Premier przywołał wyliczenia według których zamrożono 300-500 mld dolarów rosyjskiego majątku. – Władze rosyjskie rozpętały tę krwawą wojnę. Spowodowały te masowe zniszczenia i powinny zostać z tego rozliczone – powiedział Denys Szmyhal. 

Premier podkreślił, że niektóre kraje, w tym Niemcy, USA i Kanada, podjęły już kroki zmierzające do przyjęcia prawodawstwa umożliwiającego konfiskatę tych środków. – Wierzę, że wszystkie partnerskie kraje przyłączą się do tego procesu – zaznaczył.

W Lugano omawiane są następujące tematy: plan odbudowy i rozwoju Ukrainy (w ramach inicjatywy prezydenta Zełenskiego “United 24”) oraz różne sposoby wkładu partnerów międzynarodowych w odbudowę Ukrainy. Tematem rozmów są także metody, priorytety i zasady odbudowy, a także odbudowa społeczna, gospodarcza, środowiskowa i infrastrukturalna po zniszczeniach i stratach spowodowanych wojną.

CZYTAJ WIĘCEJ: Brytyjski wywiad: Walka o Donbas ma charakter wyniszczający

Szmyhal przedstawił trzyetapowy plan odbudowy kraju. Pierwszy odpowiadałby na najpilniejsze potrzeby i obejmował prace, które muszą zostać wykonane, nawet jeżeli wciąż będą toczyły się walki. Drugi to “szybka odbudowa”, po której miałaby zostać zrealizowana długofalowa faza odbudowy.

Premier Ukrainy zadeklarował, że Polska wraz z Włochami mogłyby odegrać znaczącą rolę w odbudowie obwodu donieckiego

Denys Szmyhal przekazał, że bezpośrednie straty w infrastrukturze Ukrainy wyrządzone przez rosyjską inwazję oceniono na ponad 100 mld dolarów. Wśród innych źródeł finansowania odbudowy kraju wyliczył pożyczki i dotacje od międzynarodowych instytucji finansowych i krajów partnerskich, a także inwestycje sektora prywatnego oraz środki z budżetu Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ukraina może przegrać. Trzeba to wiedzieć!

Premier Ukrainy ogłosił także otworzenie w Waszyngtonie, Brukseli, Londynie i innych miastach “biur odbudowy“, które będą kierowane przez centralne biuro w Kijowie. Przedstawił też szczegółowe wyliczenie spowodowanych przez wojnę zniszczeń, które są na bieżącą dokumentowane przez ukraińskie władze.

Echa stanowiska Szmyhala słychać było w wystąpieniu minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss, która mówiła o tym, że Rosję należy rozliczyć ze szkód wyrządzonych przez tę “przerażającą” wojnę i dlatego władze brytyjskie przyglądają się “możliwościom zastosowania rosyjskich aktywów”.

– Polska jest gotowa odegrać aktywną rolę w powojennej odbudowie kraju – powiedział w Lugano wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że proces odbudowy nie powinien ograniczać się tylko do przywrócenia przedwojennego status quo.

Gliński zadeklarował, że Polska jest gotowa pomóc zarówno poprzez zaangażowanie strony ukraińskiej na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym, jak i pozarządowym.

Premier przekazał, że odbudowa Ukrainy była jednym z głównych tematów polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 1 czerwca w Kijowie pod przewodnictwem premierów Szmyhala i Morawieckiego. – Chcemy zaangażować się we współpracę z Ukrainą zarówno w ramach programu United24Recover, jak i poprzez nowe partnerstwa miast na rzecz odbudowy – dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Negocjacje Rosja-Ukraina. Media o “przełomie”

W dniach 4-5 lipca Szwajcaria wspólnie z Ukrainą organizuje międzynarodową konferencję ws. odbudowy Ukrainy (ang.: Ukraine Recovery Conference, URC 2022) w Lugano.

Początkowo konferencja w Lugano była planowana jako piąta konferencja dot. reform na Ukrainie. Byłaby to kontynuacja czterech poprzednich edycji konferencji, które odbyły się w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Danii i na Litwie, które pozwoliły Ukrainie na podkreślenie postępu reform i omówienie kolejnych ich priorytetów. W związku z trwającą od 24 lutego rosyjską wojną przeciwko Ukrainie, Ukraina i Szwajcaria wspólnie podjęły decyzję o kontynuacji organizacji konferencji, ale dot. tematyki, która jest bardziej aktualna w obecnej sytuacji.


Source link

Leave a Comment