imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Szefowa EBC: priorytetem utrzymanie korzystnych warunków finansowania w strefie euro

Lagarde-PE.jpg


Nie widać końca trudności gospodarczych, w związku z czym utrzymanie korzystnych warunków finansowania w strefie euro pozostanie priorytetem EBC – poinformowała szefowa EBC Christine Lagarde, podczas spotkania z europosłami.

Prezes EBC Christine Lagarde omówiła w czwartek, 18 marca z posłami do Parlamentu Europejskiego politykę pieniężną EBC i plany naprawy sytuacji w obliczu gospodarczych skutków pandemii. Spotkanie gromadzi co kwartał europosłów z Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz prezesa EBC i jest filarem demokratycznej odpowiedzialności banku centralnego.

Podczas debaty szefowa EBC poinformowała europosłów, że podczas gdy perspektywy gospodarcze pozostają niepewne, działania EBC zapobiegły znacznie gorszym wynikom. Ostrzegła, że nie widać końca trudności gospodarczych, w związku z czym utrzymanie korzystnych warunków finansowania w strefie euro pozostanie dla niej priorytetem.

Opinie posłów na temat działań EBC różniły się w szczególności co do tego, czy programy banku centralnego nie stwarzają ryzyka generowania zbyt dużej płynności systemu lub wręcz przeciwnie, czy istnieje ryzyko zbyt wczesnego odcięcia gospodarki od wsparcia EBC. 

Podczas dyskusji wielu posłów wyrażało zaniepokojenie różnym tempem ożywienia gospodarczego w USA i UE, a także różnym wsparciem pieniężnym i fiskalnym. Posłowie poinformowali szefową EBC, że powstał precedens dotyczący wychodzenia z obecnego kryzysu finansowego i że nie wróży to dobrze gospodarkom UE.

Europosłowie pytali też prezes Lagarde o to w jaki sposób EBC mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu rosnącej liczby zagrożonych kredytów oraz o to, do jakiego stopnia można zwiększyć zachęty dla banków w zakresie kredytowania gospodarki. 

Posłowie do PE zwrócili również uwagę, że EBC musi pilnie zająć się skokowym wzrostem cen nieruchomości w wielu częściach UE, wynikającym z niskich stóp procentowych. Zdaniem eurodeputowanych EBC musi się też zająć wzrostem ryzyka w systemie finansowym w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. 

Wreszcie eurodeputowani wyrazili obawy dotyczące rosnących dysproporcji między gospodarkami państw członkowskich.

mp/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment