imalopolska

najnowsze wiadomości

Ciekawostki

Święcenia kapłańskie. Ilu nowych księży w 2024 roku? Dominuje jeden region

000JEQR78J0F5EMX-C461-F4.jpg


Maj i czerwiec to szczególne miesiące w Kościele katolickim. To właśnie wtedy zazwyczaj odbywają się święcenia kapłańskie przyszłych kapłanów. Jest to ważny moment zarówno dla samych kleryków – przyszłych księży, ale i ich rodzin, a także całego Kościoła. 

Święcenia kapłańskie w Polsce w 2024 roku

Według danych Katolickiej Agencji Informacyjnej w 2024 roku Kościołowi w Polsce przybędzie około 235 nowych kapłanów. Na tę liczbę składają się zarówno nowo wyświęceni w diecezjach, jak również w zakonach. To o ok. 50 mniej nowych duchownych niż przed rokiem. 

Jeśli chodzi o diecezję, w tym roku zostało wyświęconych 153 nowych kapłanów. Najwięcej, bo aż 14 w diecezji tarnowskiej oraz 13 w archidiecezji krakowskiej. Podobnie dużą liczbą nowych księży mogą się pochwalić diecezja radomska oraz archidiecezja warszawska, gdzie wyświęcono po dziewięciu nowych kapłanów. W diecezji kaliskiej i archidiecezji wrocławskiej przybyło siedmiu nowych kapłanów. 

W większości pozostałych diecezji święcenia kapłańskie w tym roku przyjęło od dwóch do sześciu nowych księży. Są też diecezje gdzie wyświęcono zaledwie po jednym kapłanie. Tak stało się na przykład w diecezji bydgoskiej, drohiczyńskiej, ełckiej, gliwickiej, kieleckiej, legnickiej, łowickiej, sosnowieckiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz archidiecezji poznańskiej. Żadnego kapłana nie przybędzie za to w dwóch archidiecezjach: warmińskiej i szczecińsko-kamieńskiej. 

Czym są święcenia kapłańskie?

Święcenia kapłańskie to jeden z siedmiu sakramentów świętych Kościoła katolickiego. Zarezerwowane są one dla mężczyzn, którzy zdecydują się poświęcić swoje życie Bogu i bliźnim. Przyjęcie święceń nadaje władzę uświęcania, to znaczy udzielania innych sakramentów. 

Sakrament ten składa się z trzech stopni: diakonatu, prezbiteratu i episkopatu. Pierwszy z nich, czyli diakonat jest święceniem “nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi”. Diakon może udzielać niektórych sakramentów, ale nie jest księdzem. 

Dopiero święcenia prezbiteratu dają wyświęconemu tytuł księdza lub kapłana. Prezbiterzy sprawują Eucharystię, udzielają sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych. Trzeci stopień, czyli święcenia episkopatu to święcenia, które otrzymują przyszli biskupi. Posiadają oni pełnię sakramentu święceń i mogą udzielać wszystkich sakramentów, w tym święceń kapłańskich.

Jak wygląda ceremonia święceń kapłańskich?

Ceremonia święceń kapłańskich jest złożonym i uroczystym aktem. Prowadzi ją biskup, który poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną udziela sakramentu kapłaństwa kandydatom. Święcenia diakonatu i prezbiteratu, czyli dwóch pierwszych stopni, wyglądają podobnie.

Najpierw kandydaci są oficjalnie przedstawiani biskupowi i zgromadzonym. Po tym biskup wygłasza homilię. Następnie klerycy składają przyrzeczenie posłuszeństwa swojemu przełożonemu biskupowi, po czym wszyscy zgromadzeni w kościele śpiewają wspólnie litanię do Wszystkich Świętych.

Po tym następuje jeden z ważniejszych momentów. Biskup, a po nim wszyscy obecni kapłani, kładą ręce na głowach kandydatów, modląc się o Ducha Świętego i łaski potrzebne do pełnienia kapłańskiej posługi. Następnie dłonie neoprezbiterów namaszczane są krzyżmem.

Święceniom towarzyszą też inne obrzędy, na przykład pocałunek pokoju. Nowo wyświęceni otrzymują – według stopnia święceń – odpowiednie szaty liturgiczne.

Biejat w ”Graffiti” o projekcie zmian składki zdrowotnej: Propozycje Petru są szkodliwe/Polsat News/Polsat News


Source link

Leave a Comment