imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22) pod auspicjami Komisji Europejskiej i z patronatem Parlamentu Europejskiego

DOC.20221010.43663288.1.jpg


Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH) – Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

W dniach 24-25 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22). CETEF to kluczowe przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku.

Tegoroczne Forum organizowane jest przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT, we współpracy z Miastem Wrocław. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM Polska Miedź.

Dynamiczny rozwój informatyki umożliwił cyfryzację wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Jednakże jest to warunek niewystarczający. Skuteczne dokonanie transformacji cyfrowej zależy od poziomu technicznego wielu technologii komplementarnych: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki, inteligentnych sieci energetycznych i komunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa. Bez dynamicznego rozwoju tych dziedzin efektywne przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest niemożliwe.

Dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii podkreśla, że: „celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej”.

Uczestnikami obrad będą interesariusze z 17 krajów Europy Środkowej, w tym:

 • reprezentanci kadry kierowniczej centrów badawczo-rozwojowych oraz kierownicy projektów w zakresie transformacji cyfrowej,
 • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury technologicznej przemysłu i usług,
 • menedżerowie firm specjalizujących się w projektowaniu i integracji systemów automatyki przemysłowej i logistycznej,
 • przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie Dzień Młodego Naukowca organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców.

Udział w Forum potwierdzili m.in. Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, Cristian-Silviu Buşoi, przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań i Innowacji.

 • CETEF’22 obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu:
 • Przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej;
 • Przełomowych dokonań technik medycznych (medtech);
 • Cyberbezpieczeństwa;
 • Nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii;
 • Innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.

W debatach weźmie udział wielu wybitnych naukowców i praktyków, w tym:

 • Medycyna nuklearna: nominowany do Nagrody Nobla prof. Abass Alavi, uznawany za najwybitniejszego z żyjących specjalistów medycyny nuklearnej na świecie; jako pierwszy na świecie wykonał badania obrazowe mózgu i całego ciała człowieka techniką pozytronowej emisyjnej tomografii (PET); od 1971 r. pracuje na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii,
 • Robotyka i AI: prof. Ivan Petrovic, członek Chorwackiej Akademii Nauk, przewodniczący Technicznego Komitetu Robotyki IFAC (International Federation of Automatic Control), profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu,
 • Inżynieria Biomedyczna: prof. Wolfgang Drexler, dyrektor Center for Medical Physics and Biomedical Engineering Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Biomedycznego (Biomedical Imaging),
 • Bezpieczeństwo Komputerowe: prof. Kai Rannenberg, profesor Goethe University we Frankfurcie i National Institute for Informatics w Tokio, przewodniczący Grupy Ekspertów ISO „Przemysł 4.0”, wiceprzewodniczący Rady Europejskich Stowarzyszeń Informatyki Profesjonalnej, koordynator European Cybersecurity Competence Network, przewodniczący IFIP (Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji).

Szeroka reprezentacja różnych środowisk, zarówno firm, jednostek naukowo-badawczych, organizacji reprezentujących doświadczone grono inżynierów, doktorantów i młodych naukowców, a także przedstawicieli administracji Unii Europejskiej, sprawia, że Forum będzie: „swoistym okrągłym stołem transformacji cyfrowej, łączącym Nowy europejski plan na rzecz innowacji z europejską strategią transformacji cyfrowej. A obecność wybitnych europejskich naukowców i praktyków potwierdza wiodącą rolę Polski w rozwoju technologicznym Europy Środkowej. Mamy nadzieję, że ta wymiana pomysłów i doświadczeń będzie owocna. Zapraszamy do Wrocławia!”, na co zwraca uwagę prezes Krasiński.

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym.

Więcej informacji na: www.cetef.eu

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH), powołana w 2008 roku, zrzesza firmy i instytucje badawcze działające w różnych sektorach technologicznych. Misją Izby jest integracja środowiska, wspieranie inicjatyw wysokich technologii i współpracy międzynarodowej oraz promocja polskich rozwiązań technologicznych w Europie i na świecie. Izba aktywnie włączyła się w proces konsultacji przygotowywanego przez KE Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji. Stanowisko zostało zaprezentowane w czasie sesji z udziałem p. Maryi Gabriel – komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli w ramach wydarzenia 1st European Innovation Area Summit.

Źródło informacji: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH)

 


Source link

Leave a Comment