imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Sposoby współpracy samorządu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

DOC.20221130.44089965.1.jpg


Z myślą o samorządach, które lubią nowatorskie podejście do zarządzania, ceniących sobie efektywną współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszenie Centrum PISOP, wraz z norweskim partnerem New School, przygotowało model współpracy. Model oparty na doświadczeniu trzynastu gmin i jednego powiatu.

Nowatorski model zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, oparty o zmieniające się potrzeby mieszkańców, powstał w ramach projektu „WARNIK – Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji”. Projekt, którego efektem jest model realizowany przez blisko dwa lata. W tym czasie zadziały się rzeczy fantastyczne. Działania projektowe obejmowały różne obszary od wsparcia dzieci i młodzieży, poprzez seniorów i obcokrajowców, na historii i ekologii kończąc.

Korzyść była trójstronna: dla samorządu, dla samych organizacji, a przede wszystkim dla mieszkańców. Społecznie odpowiedzialny urząd i zaangażowani, podejmujący własną inicjatywę mieszkańcy, to solidne podwaliny do wzrostu poziomu zadowolenia z życia w danej gminie.

Efekty współpracy można podpatrzeć w Rakoniewicach: https://youtu.be/epchBKyCu3I

Ten model to niewątpliwie dobra baza także dla organizacji pozarządowych lobbujących na rzecz wprowadzenia w samorządach nowych pozycji w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jego twórcy wierzą, że stanie się on inspiracją nie tylko w wielkopolskich gminach.

Ścieżkę współpracy prezentują w publikacji, którą można pobrać tutaj: WARNIK – Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji (pisop.org.pl).

Stowarzyszenie Centrum PISOP deklaruje gotowość do podjęcia współpracy z kolejnymi samorządami. Zainspiruje was i przeprowadzi przez model. Wspólnie włączymy mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Centrum PISOP

 


Source link

Leave a Comment