imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Skowyt-19, skowyt agentury lichwiarzy – Wolna Polska – Wiadomości

rfnsterbezahlj16-20-20_06102020.png


GUS o tzw. “pandemii”

Polska: śmiertelność w tygodniach od 10. do 24.  w latach 2020  i  2019, porównianie.

źródło  https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database?node_code=demomwk  parz “Deaths by week and sex” , Dane pochodzą od GUS.

Początek w  roku 2020Tydzien 2020Tydzien 2019
2 marca8,360(p)2019W108,388
9 marca
11 marca poczatek  pandemii WHO

2020W11

8,318(p) 

2019W11

8,183
16 marca

2020W12

8,404(p) 

2019W12

8,025możliwe działanie środków pandemii, redukcja i zaniechanie zabiegów leczniczych ratujących życie -> zwiększenie śmiertelności
23 marca

2020W13

8,145(p)

2019W13

7,795
30 marca2020W147,987(p)

2019W14

7,783
6 kwietnia

2020W15

7,988(p)

2019W15

7,699
13 kwietnia

2020W16

8,177(p)

2019W16

7,730
20 kwietnia

2020W17

7,735(p)

2019W17

8,082 po miesiącu i powrocie do normalnego trybu służby zdrowia -> stabilizacja śmiertelności na ubiegłorocznym poziomie
27 kwietnia

2020W18

7,756(p)

2019W18

7,485
4 mai

2020W19

7,571(p)

2019W19

7,502
11 mai

2020W20

7,552(p)

2019W20

7,435

2020W21

7,540

2019W21

7,586

2020W22

7,630

2019W22

7,445

2020W23

7,799

2019W23

7,966

2020W24

7,734

2019W24

8,240

2020W29

7,501

2019W29

7,439

2020W30

7,559

2019W30

7,660

2020W31

7,740

2019W31

7,268
brak danych

2020W34

 – ,, –

2019W34

7,040

2020W35

2019W35

7,845

2020W36

2019W36

6,957

2020W37

2019W37

6,970
14 wrzesień

2020W38

2019W38

7,391
21 wrzesień

2020W39

2019W39

7,985
28 wrzesień

2020W40

2019W40

7,689

Tabela 1. Ilustracja oddziaływania ogólnej “instrukcji obsługi” pandemii WHO  po jej wprowadzeniu,

możliwe, że spowodowała jedynie nieznaczny wzrost śmiertelności. Nie dostrzega się poza tym skokowego wzrostu śmiertelności po stwierdzeniu (tu ogłoszeniu przez WHO) epidemii w Polsce, typowego dla zjawiska epidemii. Oznaczać to może, że administracja państwa dopuściła się ogromnych zniszczeń gospodarczych i  zniszczenia podstaw egzystencji ludzkiej bez widocznego uzasadnienia, jedynie postępując “bezmyślnie” za “instrukcją obsługi” przekazaną jej przez kręgi zagraniczne, być może chodzi o największe hochsztaplerstwo w historii ludzkości i największą ze znanych zbrodni przeciw niej .

Ignorowanie tych faktów przez znaczną część lekarzy i służbę zdrowia świadczy albo o niskim poziomie tych kadr, albo ich niezwykłej korupcji i braku etyki lekarskiej. Nie można wykluczyć, że oba te faktory odegrały swą rolę.

Niektóry z czytelników, wytresowany przez media, może dopatrzyć się w powyższym porównaniu tzw. „teorii spiskowej”, wzg. dojść po raz kolejny do wniosku, że skoro jak na razie nie wzrosła śmiertelność, co obiecywane było już wielokrotnie od marca b.r. przez ekspertów, dlaczego jeszcze raz nie spróbować, ale teraz to na pewno skoczy śmiertelność. Tym rozsądnym, obdarzonym nadzieją, że śmiertelność wzrośnie, można potwierdzić, że co roku wzrasta śmiertelność z jesienią, takie prawo, to taka co roku „powracająca fala”, tę ich nadzieję będzie można łatwo spełnić.

A jak to jest z fikcją czy lepiej „teorią spiskową”, czy jest możliwe, że demokratycznie wybrany rząd dopuści się publikacji w mediach „teorii spiskowej” albo fikcji ? Odpowiedź na to znajdujemy łatwo:

– https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#911

„mądrej głowie dość dwie słowie”.

Przypomina się mało znane zasady funkcjonowania UE wg przewodniczącego Komisji Europejskiej pana Junckera

– https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/na-ra/#RezymUE

te zasady obowiązują wszystkie rządy świata, w tym naturalnie polski


Prehistoria plandemii koronawirusa.

Plandemia koronawirusa ma nie tylko swą historię, ale także swą prehistorię.

Wirus koronny został zidentyfikowany już w latach 60-tych ubiegłego stulecia, tzn towarzyszy nam oficjalnie o półwiecza, meldują swą obecność przy każdej okazji epidemii grypy, stąd jego objawy nie sposób jest oddzielić od objawów grypy, gdyż są te same.

Od lat znane są różne odmiany tego wirusa, którym nadawane są różne nazwy, SARS-CoV-2 jest najnowszą nazwą, która osiągnęła niezwykłą jak dotąd popularność dla wirusów koronnych.

Przemysł farmaceutyczny i przemysł społeczny od lat wykazują niebywałe zainteresowanie dla grypy i jej zjawisk towarzyszących, m.in. z uwagi na ich skuteczne działanie na populację ludzką, n.p. grypa tzw. „Hiszpanka”, która co prawda przywleczona została do Europy z USA, ale ani u jej źródła, ani też w Europie żadne niezależne media nie odważyły się o tej epidemii pisać, aż trafiła w końcu do Hiszpanii i tam dopiero poinformowano o wybuchu epidemii, kiedy ta już dawno zatarła ślady swego pochodzenia, nadając jej miejscowe imię dla niepoznaki. Łupem tej epidemii miało paść przeszło 10 milionów ludzi, choć wyniszczenie biologiczne ludności po wojnie musiało sprzyjać tej liczebności.

Malthuzjaniści musieli z entuzjazmem przyjąć doświadczenie z „Hiszpanką”, grypę bezspornie musiano uznać, za znakomite narzędzie pięknej idei Malthuzjanizmu.

Nie powinno nikogo dziwić, że w pierwszej dekadzie XXI. wieku dwukrotnie usiłowano ustanowić epidemię grypy, raz otrzymała ona nazwę „ptasią”, następnie „świńską”, przy czym ta druga, wspierana nie tylko intensywnie przez WHO, ale także instytuty zajmujące się zarazami w poszczególnych krajach.

Pomimo tych zabiegów nie udało się nakłonić ludności do kupienia tej kolejnej chucpy, jedynie koncerny farmaceutyczny potrafiły wcisnąć licznym krajom, zarządzanym przez ich wspólników i agentów „szczepionkę”, którą na szczęście musiano zniszczyć, gdyż ludność nie dała się nabrać na wywołaną przez WHO w tym celu pandemię, która ani myślała się w roku 2010 objawić a cóż dopiero wybuchnąć. To doświadczenie z opornością i odpornością ludności wobec pandemii przekonało organizatorów tej plandemii, że plandemia musi być wspierana masowo przez media, administrację i organy tzw. siłowe państwa, aby plandemia mogła odnieść sukces.

Niezwłocznie zabrano się do organizowania koljnej plandemii po „ptasiej” i „świńskiej”, tym razem poprzedzając to, można się domyślić, analizami zachowań ludności. Jako ośrodek pomocniczy w przygotowaniu plandemii wybrano prywatny i niezależny od jakiejkolwiek społecznej kontroli uniwersytet Johns Hopkins University w USA (JHU).

Jako nośnik plandemii wybrano niepozornego dotąd towarzysza grypy koronawirus, co pozwalało na operowanie niejako w cieniu grypy, przy odpowiedniej manipulacji można było przypisać chorych na grypę działaniu koronawirusa, któremu trzeba było nadać odrębną i mrożącą krew w żyłach nazwę, n.p. SARS. Dzieje się tak istotnie, obecność wirusa HCoV 229 E *) zwiększa wielokrotnie błędne rozpoznanie sekwencji SAR-CoV-2 w przypadku prób negatywnych. Z tą nazwą przećwiczono na peryferiach straszliwą epidemią, która to nazwa została wielkimi zgłoskami zapisana w społecznej pamięci. Przygotowania były długotrwałe, dopiero w roku 2018 przeprowadzono w JHU ćwiczenie z wirusem koronnym, wtedy jeszcze bez dzisiejszej nazwy, o kodze operacyjnym „Clade X”.

https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2018/2018-05-15_clade-x-policy-recommendations.html

Najwidoczniej były wyniki ćwiczenia zadowalające, bo w październiku 2019 były plany plandemii już tak daleko posunięte, że można było zrealizować symulację o kodzie operacyjnym „Event 201”

https://hub.jhu.edu/2019/11/06/event-201-health-security/

planu „zakażenia” koronawirusem wielkiej populacji ludzkiej, z której 65 milionów ludzi miało w następstwie umrze (skorygowano 07.10.2020).

Jak z tego wynika, kluczową sprawą było dysponować testem na koronawirusa, który jeszcze nie miał oficjalnej nazwy, ale być może nazwa SARS-CoV-2 już była w obiegu. Krótko po ogłoszeniu przez wspólników z ChRL, którym przypadło zadania wywołania plandemii, zgłosił się „uczony” z RFN, że na podstawie opisów w literaturze opracował teoretycznie sekwencję molekuł, którą należy u osobnika znaleźć, aby wykryć u niego kornonawirusa, któremu nadano już nazwę SARS-CoV-2, ale jak dotąd wg mnie znanych publikacji, do dziś nie udało się go wyizolować, aby można było zweryfikować, czy przypisana mu teoretycznie sekwencja istotnie go identyfikuje. Powoli można postawić pytanie, czy przypadkiem SARS-CoV-2 nie istnieje jedynie w teorii, organizatorzy plandemii posiłkują się jedynie innymi, istniejącymi od dawna wirusami koronnymi, przeciwko którym bezspornie wiele osobników wytworzyło przeciwciała wzg. je nawet nosi w sobie.

Realizacja operacji „Pandemia”

Nie bacząc jednak na niedostatki naukowe i testowe, nie bacząc na to, że test nie został dopuszczony przez urzędy kontroli, zaczęto na potęgę testować ludność teoretycznym testem na teoretyczny wirus, przypisując im w przypadku wyniku pozytywnego, że są chore na równie teoretyczną chorobą o nazwie Covid-19. Media zostały zobowiązane w odstępach co najwyżej godzinnych prezentować donosy o wynikach testów, a nawet o przypadkach śmiertelnych w powiązaniu z pozytywnym wynikiem testów, albo zupełnie zmyślonych.

Koncerny farmaceutyczne rzuciły na rynek szybkie testy, identyfikujące przeciwciała, teoretycznie przypisane jako obronne wobec teoretycznej choroby Covid-19. Co prawda występowanie przeciwciał oznacza reakcję immunologiczną, tzn. potwierdzającą, że osobnik jak po szczepieniu jest gotów do zwalczania choroby lub ją zwalcza, jednakże takie „zaszczepione” osoby są kwalifikowane jako chore i izolowane, choć wg logiki, te nie są narażone na chorobę, bo już mają przeciwciała. Dziwnym zbiegiem, dopiero szczepienia koncernów farmaceutycznych, mają rozwiązać problem, bowiem szczepienia prowokują wytwarzanie przeciwciał, tzn. wg tej logiki testów, czynią zaszczepionych chorymi. Nieco to zwariowane, ale taka jest oficjalna logika, jaką organizatorzy plandemii narzucili osobnikom wyposażonym w „zewnętrzne oznaki władzy”, terroryzującym ludność.

Nie bez racji zwracają uwagę medycy, że liczba przypadków pozytywnych jest bezpośrednio zależna od ilości przeprowadzonych testów, aby osiągnąć większą, ba nawet zastraszającą, liczbę pozytywnych wyników testu, wystarczy zwiększyć liczbę przeprowadzonych testów, co organizatorzy plandemii często praktykują, zlecając w razie potrzeby zwiększenia liczby pozytywnych testów, tzw. „zachorowań”, każą swym parobkom w administracji jedynie zwiększyć liczbę przeprowadzonych testów, i głośno komunikować w mediach: „aj, waj, krzywa rośnie!”.

Poprawnie byłoby odnosić liczbę pozytywnych wyników testu do liczby przeprowadzonych testów, ale wyliczone w ten sposób ułamki procentu czy promilu, nie miały by tej wartości medialnej co liczby bezwzględne. To jest naturalnie oczywiste oszustwo, które przez polskie ciemniactwo pozostaje nie rozpoznane, czemu bezspornie służy googliczny czy pejszbukowy anal-fabetyzm.

Szczepionka”

Pomińmy sprawę przyspieszonego testowania zapowiedzianej „szczepionki”, co z natury rzeczy może prowadzić do zwiększonej liczby komplikacji ze skutkiem śmiertelnym włącznie, w wielu przypadkach prowadzonych prac chodzi o tzw. „szczepionkę” 2.0 (drugiej generacji), tzn. nie ma ona zawierać żadnego odwzorowania patogenu, prowokującego reakcję immunologiczną organizmu, obronną, tylko ma genetycznie manipulować nasz organizm, jest mowa o specjalnym RNA, rzadziej DNA, przestawiając organizm zainfekowanego „szczepionką” na wytwarzanie odpowiednich antyciał. W gruncie rzeczy chodzi o globalny eksperyment manipulacji genetycznej na populacji ludzkiej, zastosowania techniki GMO do ludzkości. Już z tego względu, niezależnie jak wydaje się to skomplikowane i niezrozumiałe, można mień obawy poddać się takiej manipulacji GMO. Jakie uboczne efekty może taka manipulacja wywołać nie dowiemy się po krótkim czasie testowania „szczepionki”, za to po dłuższym czasie działania an ludzkość.

Przewidziane jest, że dostawcy „szczepionki” nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności za jej negatywne następstwa i szkody, podobnie zresztą, jak to było ze „szczepionką” grypy świńskiej, której ofiary do dziś cierpią za swą lekkomyślność wobec wielkich koncernów farmaceutycznych.

*) patrz https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/pdf/stn-20200903-covid19-update.pdf/Skowyt-19, skowyt agentury lichwiarzy.

Cokolwiek media głównego nurtu i administracja krajów kontrolowane przez międzynarodówkę lichwiarzy, skowyczące o Covid-19 , donosiły o Skowyt-19, to był oczywisty fake. Jak to wskazuje także tekst MWF zorganizował wielką operację rabunku ludności za pomocą lichwy, mechanizm był prosty, zakazać wszelkiej działalności gospodarczej, a tym samy przychodów realnej gospodarce, a w tym czasie niezmiennie żądać zapłacenia lichwy (procentu od kredytu), wszystkie jednostki gospodarcze, które dysponują skromną rezerwą finansową musiały zostać doprowadzone do

a. bankructwa

b. dalszego zadłużenia jedynie z tytułu lichwy i czynszów za wynajem,

bez jakiejkolwiek możliwości wygospodarowania środków na roszczenia lichwiarzy, wobec bezwzględnego zakazu działalności gospodarczej.

Lekarz sądowy z RFN (Hamburg) Klaus Püschel ma jak mało kto doświadczenie ze zmarłymi z pozytywnym wynikiem testu Skowyt-19, dokonał ponad 200 obdukcji takich zmarłych, a więc mało kto może z jego doświadczeniem konkurować:

– https://www.focus.de/gesundheit/news/er-obduziert-hamburger-corona-tote-alle-denken-killervirus-rechtsmediziner-genervt-von-stellenwert-der-todeszahlen_id_12036203.html

„Püschel hat bislang alle gut 200 Hamburger Toten, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, obduziert. Ohne Ausnahme hätten sie schwerwiegende Vorerkrankungen gehabt, die ihre Lebenserwartung stark eingeschränkt hätten, betont der Mediziner.”

( Püschel przeprowadził jak dotąd obdukcję ponad 200 zmarłych z Hamburga, którzy są zakażeni Sars-CoB-2. Bez wyjątku mieli ciężkie wcześniejsze schorzenia, które ich życie by ograniczyły, podkreśla lekarz. )

O tym, że jako ofiara Skowyt-19 jest liczony każdy zmarły, u które uprzednio testowano pozytywnie Sars-CoV-2, nawet jeśli ten zmarły zginął w wypadku samochodowym, jedynie w ten sposób udaje się agentom lichwiarzy doliczyć się tych liczb zmarłych. Dla „ratowania” tych kandydatów na zmarłych została zawieszona, jak wiemy, działalność lekarska wobec innych schorzeń, aby mieć środki do „ratowania” osób z diagnozą Skowyt-19. Temu towarzyszył skowyt wszystkich mediów głównego nurtu i mediów internetowych sterowanych przez agenturę i różnych pożytecznych idotów jak też pracowników administracji krajów z różnych dziedzin. Włączone obok służb medycznych, które i tak nie leczą, tylko wypełniają tzw. procedury organów administracji, także organy przemocy jak policja i obłożono wszelkie niedotrzymanie zakazów drakońskimi karami, aby nadać procedurom administracji powagi.

Odmowa udzielenia pomocy chorym spoza spektrum Skowyt-19 oznaczała, że chorzy nie spełniający wymogów Skowytu-19 narażeni byli na groźbę utraty zdrowia a także śmierci. O tym mówi z kolei laureat nagrody Nobla Levitt:

– https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/

„Lockdown caused more deaths than it saved … the influential government advisor he had over-estimated the potential death toll by „10 or 12 times” ”
(Lockdown spowodował więcej przypadków śmierci niż uchronią przed nią … wpływowy rządowy doradca przecenił potencjalną liczbę przypadków śmierci „10 a nawet 12 razy”).

W gruncie rzeczy są zarządzone kroki przeciwko tzw. „pandemii” niczym innym, jak testowanie pewnej techniki eutanazji masowej, eliminacji chorych osobników, przez odmowę pomocy lekarskiej pod płaszczykiem troski o inne „ważniejsze” schorzenie.

Od Skowyt-19 do zbrodni.

Jeśli uwzględnić, że pod pretekstem „ratowania” chorych na Skowyt-19, odmówiono masowo udzielenia pomocy lekarskiej chorym spoza spektrum Skowyt-19, to obok rabunku, jaki umożliwiła administracja lichwiarzom, przez internowanie ludności w domach i uniemożliwienie pracy, należy oskarżyć administrację krajów o masowe spowodowanie śmierci lub choroby chorych, którzy nie należeli do skromnej grupy Skowyt-19, a to jest już zbrodnia masowego mordu, za którą odpowiadają błazny, obdarzone zewnętrznymi oznakami władzy.

Operacja „Pandemia” odsłoniła zbrodniczość tego systemu, i jego bezpośrednią zależność od lichwiarzy świata. Pokazała, że wszystkie organy państwa bez wyjątku są na usługach MWF i skrzętnie wykonują jej dyspozycje, gdyż to jest warunek konieczny ich egzystencji, choć nie dostateczny. Jak dalece ich zwykła egzystencja jest zależna od lichwiarzy, doświadczył nie tylko J.F. Kennedy, ale pewnie też JP II, już w rok po drugim zamachu na niego zniknął kanon 1543 z kanonu wiary.

Działanie lichwiarzy tak ujął P.J. Dunning:

“Przy odpowiednim zysku staje się kapitał śmiałym. Od dziesięciu procent można go użyć gdziekolwiek. 20 procent, a ożywia się; 50% nawet karkołomny; za 100% zdepcze wszelkie ludzkie prawa; 300% a nie istnieje żadna zbrodnia, której nie zaryzykuje, nawet pod groźbą stryczka.”

cytowany prze K. Marxa, cóż może lichwiarzy więc powstrzymać zorganizować operację „Pandemia”, czy zbrodnię w rodzaju I., II. Wojna czy 911?

28.05.2020


EU: Każdemu wstrzyknąć „szczepionkę” covid-19.

oryginalna publikacja EU:

Szczepionka Covid-19 dla każdego: Komisja wspiera inicjatywę COVAX


                            tłumaczenie z niemieckiego ProstoPoPolsku.

Komisja Europejska potwierdziła dziś (poniedziałek, 31.08.2020) swoje zainteresowanie przystąpieniem do inicjatywy COVAX w celu zapewnienia uczciwego, ogólnoświatowego dostępu do szczepionki COVID-19 po przystępnej cenie . Celem jest opracowanie szczepionki i udostępnienie jej <b>wszystkim</b>, którzy jej potrzebują. W ramach „Team Europe” Komisja wnosi wkład odpowiedzialności w wysokości 400 mln euro, aby wesprzeć COVAX i jego cele w kontekście odpowiedzi na globalny kryzys koronowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Pandemię możemy pokonać jedynie w ramach <b>globalnej</b> współpracy”.

Operacja „pandemia covid-19” jest bowiem operacją globalną, z organem kontrolnym Johns Hopkins University, który też przygotował odpowiednią symulację całej operacji na polecenie m.in. pana Billa Gates.

Pod koniec kwietnia 2020 r. został COVAX powołany do życia przez Gavi dla potrzeb Koalicji na rzecz Innowacji w zakresie Gotowości Epidemicznej (CEPI) i WHO podczas imprezy zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego WHO, Prezydenta Francji, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów. ”

Bill Gates ma niebywałe doświadczenie z zakresu wirusów, bowiem przez dziesiątki lat nadzorował globalne rozpowszechnianie wirusów przy pomocy systemu Windows jego koncernu, te doświadczenia są dziś im przydatne przy rozpowszechnianiu wirusa grupy SARS i następnych, już dziś przygotowanych i tych przyszłych w globalnych laboratoriach.

Komicja EU działa w tym przypadku globalnie, nie ogranicza się do EU, nie jest mi znane, kto ją do tego upoważnił.


Infrastruktura eunuchów zbrodni masowego mordu.

Jedno trzeba Michalkiewiczowi przyznać, że zwrócił uwagę, być może przez przypadek, na bardzo ważny aspekt realizacji zbrodni masowego mordu, rolę urzędniczych eunuchów, o jaki być może chodzi w przypadku operacji o kodzie operacyjnym „pandemia covid-19”.

Już spojrzenie w przeszłość pozwala zauważyć, że wiele zbrodni masowej likwidacji populacji ludzkiej jak

1. I WŚ z zarazą tzw. „hiszpanki”

2. II WŚ

3. masowe eksperymenty tzw. medycyny rockefellerowskiej

nie otrzymały do dziś żadnego racjonalnego wyjaśnienia przyczyn.

Dla I WŚ wyjaśniono nam, że to austriacki książę został zabity i narody Niemiec i Francji nabrały takiej niechęci wzajemnej, że zaczęli się w tzw. „wojnie pozycyjnej” wzajemnie mordować i już.

O II WŚ musimy się jak dotąd zadowolić tym, że szalony Hitler wpadł na pomysł, aby napaść na Polskę a później po kolei inne kraje, no i jeszcze na dodatek zaczął likwidować obrzezanych mieszkańców podbitych krajów, to ostatnie wyznaczono na jedyne godne uwagi i współczucia wydarzenie w tej wojnie.

Ad 3. o tym nie wiadomo zbyt wiele, tyle, że pigułka i skrobanka w ramach medycyny rockefellerwoskiej zadbała o redukcję pogłowia w Europie (tzw. rockefellerowska „regulacja rodziny”) otwierając szeroko wrota do importu ludności z Afryki i Azji, dziwacznie zgodnie z wcześniejszym pomysłem (oryginalny portal został zlikwidowany, podobnie jak tyle innych zawierających daten dziwnie odbiegające od oficjalnie propagowanych).

Tymi idiotyzmami zamknięto historię wieku XX. choć łatwo zauważyć, że wszystkie te eksperymenty na populacji ludzkiej miały na celu redukcję ludzkiego pogłowia, które rozmnaża się w zastraszającym tempie, że zarządzający światem patrzą z niepokojem na to zjawisko, przy czym istnieje w kamieniu wykuty cel, że populację ludzką należy rozsądnie zredukować do 500 milionów. A więc niemało pracy przed zarządcami globu.

Przed przeszło 10 laty jeden z eunuchów globalnego zarządu, Bill Gates, skierowany został do organizacji infrastruktury do likwidacji ludzkiego pogłowia, za najodpowiedniejszy instrument wybrano szczepionkę. Już proste eksperymenty tego eunucha w Afryce, takie doniesienia można było znaleźć w mediach, wykazały skuteczność likwidacji pogłowia za pomocą tzw. „szczepionki”.

Najwyraźniej zleceniodawcy naszego eunucha byli tak oczarowani wynikami, że spróbowano najpierw z „pandemią” grypy ptasiej, zresztą dość nieporadnie, w latach 2009/10 miała miejsce kolejna próba z grypą świńska, eunuchy globalistów z WHO ogłosiły także wtedy „pandemię” a przemysł farmaceutyczny, dwa największe koncerny GSK i Novartis dostarczyły „szczepionki”, która w wykonaniu Novartis przyniosła już w fazie testów liczne przypadki śmiertelne w polskim Grudziądzu. I już tu był niezbędny udział urzędniczych eunuchów, o których pisze Michalkiewicz, aby zatuszować te zbrodnicze praktyki nie mniej zbrodniczej kadry „lekarskiej” w tym mieście.

Przypisuje się szczególną rolę eksperymentowi „grypy świńskiej” w przygotowaniu operacji „pandemia covid-19”, organizatorzy tej globalnej operacji pojęli, że do skutecznej realizacji likwidacji ludzkiego pogłowia w skali globalnej, niezbędne jest wykorzystanie armii eunuchów urzędniczych, na których zagrożenie dla ludzkości na Ziemi zwraca uwagę Michalkiewicz.

Chyba wskazywano już w tym forum, że kluczowe stanowiska w administracji są w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie często obsadzane przez eunuchów, n.p. w RFN od przeszło 20 lat na kanclerzy wystawia się kastratów niezdolnych do poczęcia własnego potomstwa, lub osoby homoseksualne o podobnej własności, w RFN uczyniono takiego nawet ministrem zdrowia. Ten awans LGBT jest też jednym z aspektów popularazacji użycia eunuchów. W Polsce trudno byłoby oczekiwać od naczelnika Kaczyńskiego aby począł jakieś potomstwo. Powszechne wykorzystanie eunuchów na kluczowych pozycjach było już praktykowane w Rzymie w okresie niewolniczym, do czego być może zmierzamy.

Operacja o kodzie „pandemia covid-19” nie ma nic wspólnego ze zdrowotnością, należy to uznać po dotychczasowych wynikach jako operację o charakterze gospodarczym, której celem w pierwszym etapie jest doprowadzenie do pauperyzacji i wyzucia z własności ludności, w fazie następnej oczekiwać należy głodu, który pod nadzorem urzędniczych eunuchów, idealny urzędnik jest bowiem rodzajem eunucha, powinien ułatwić zapędzenie populacji ludzkiej stadnie do masowych szczepień, także pod przymusem odpowiedniej „ustawy”, która jak sama nazwa wskazuje, ma ludność ustawić, zmusić do przyjęcia zaprogramowanego dla niej materiału genetycznego, nazwanego „szczepionką”. O tym, że „szczepionka” może osobnikom wstrzykiwać elektroniczny identyfikator „zaszczepienia”, uprawniający do dalszego uczestnictwa w „nowym wspaniałym świecie”, przy czym brak identyfikatora może wykluczać z możliwości zakupu n.p. żywności czy innych przydatnych rzeczy, nie trzeba chyba nikogo uświadamiać. Podobną rolę może spełniać wycofanie pieniądza fizycznego i zastąpienie go walutą elektroniczną (karta, chip, i-/smart-fone i.t.p.). Infrastruktura totalnej globalnej inwigilacji została już dawno w tym celu przygotowana.

Realność pandemii w dokumentacji urzędu statystycznego RFN

Tygodniowy wykaz przypadków śmierci, stan z dnia 6.10.2020, patrz także https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html

lub lepiej grafika.

Wzrost śmiertelności obserwujemy dopiero jako skutek wprowadzenia radykalnych ograniczeń jako rzekome środki przeciwko „pandemii”. Można przypuszczać, że te środki dopiero spowodowały okresowy wzrost śmiertelności, n.p. zawieszenie terapii osób ciężko chorych, po reaktywacji tych terapii od tyg. 15. zaczęła spadać ogólna śmiertelność. Czerwona linia ma rzekomo przedstawiać liczbę zgonów w jakimś związku z covid-19, wg RKI.

RFNTydz10

W roku 2018 była śmiertelność w tygodniu 10. o 27% wyższa niż w roku 2020, przy czym ten poziom śmiertelności nie osiągnięto w roku 2020 ani razu.

Od tygodnia 36. narasta krzywa śmiertelności w każdym roku, to jest właśnie ta “druga fala” o której mówią organizatorzy tzw. “pandemii”, ale to wie każdy, także “naukowiec”, który zada sobie trud obejrzenia tych danych, jest to teoria “drugiej fali” na jesieni, podbonie, jak teoretyczny jest test PCR “naukowca” prof. Drostena z “Charité” w Berlinie, tej samej, która też odkryła Nowiczok u Nawalnego.

Z tego wynika, że typowy dla epi-/pandemii radykalny wzrost śmiertelności na skutek skażenia nigdy nie miał miejsca,

NIGDY NIE BYŁO I NIE MA ŻADNEJ PANDEMII

tzw. „pandemia” jest globalną chucpą, może więc jedynie chodzić o

WIELKĄ GLOBALNĄ ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI

Co prawda w roku 2018 miała istotnie miejsce fala śmiertelności w RFN w 11. tygodniu roku, ale “pandemia” nie była jescze tak daleko, dopiero na wiosnę przeprowadził JHU swoje “ćwiczenie „Clade X” ” (patrz wyżej) i potrzeba było dalszych dalszych prac, aby dwa lata później ogłosić wreszcie upragnioną i starannie przgotowaną “pandemię”.

27.08.2020, aktualizacja 6.10.2020


Człowiek to brzmi dumnie.

Efekty inżynierii społecznej w przedsięwzięciu “Pademia”

PandemiaFalszywa

wykorzystano:

Operacja „Pandemia” powinno nawet mniej wyposażonym w intelekt uświadomić, że ustanowiono GLOBALNY SYSTEM TOTALITARNY, ludzkości nałożono GLOBALNIE kaganiec na mordę, aby przemienić jak w niewolników a właściwie to w bydło, przekonamy się wkrótce, że bydło rzeźne. W tym celu jest przygotowywana tzw. „szczepionka”.

Cały glob stał się jednym wielkim obozem koncentracyjnym, przy czym błazny tego rodzaju pełnią jedynie rolę kapo w tym globalnym obozie koncentracyjnym, to jest bowiem NWO, co zresztą potwierdza Bloomberg: „Powstaje nowy porządek świata w erze koronawirusa

źródło: pppolsku.wordpress.com


Source link

Leave a Comment