imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Sieradzka ciepłownia geotermalna na finiszu

KE-Sieradz-geotermia.jpg


Fot. PEC Sieradz

W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską w Sieradzu powstaje ciepłownia geotermalno-biomasowa o mocy 22 megawatów. Mieszkańcy miasta zyskają dzięki tej inwestycji niezawodne źródło ciepła, co pozwoli ograniczyć wykorzystanie kotłów węglowych i zmniejszyć roczną emisję CO2 o około 40 tys. ton.

Projekt obejmuje wykonanie otworu o głębokości blisko 1900 m, którym wydobywana będzie z ziemi gorąca woda. Będzie ona wykorzystywana na dwa sposoby. W pierwszej kolejności jako bezpośrednie źródło ciepła dla systemu ciepłowniczego (chodzi o wstępne podgrzewanie wody sieciowej powrotnej). Wymienniki ciepła umożliwią podgrzanie wody sieciowej do maksymalnie 52 st. C, przy jednoczesnym schłodzeniu wody geotermalnej do ok. 49-50 st. W drugiej kolejności woda geotermalna będzie stanowiła dolne źródło ciepła dla dwóch absorpcyjnych pomp ciepła z roztworem bromku litu, z których każda będzie mieć moc około 10 MW.

W ramach odrębnego projektu budowany jest moduł wysokosprawnej kogeneracji, który będzie wspomagać pracę ciepłowni, szczególnie w okresie zimowym. Jako źródło energii moduł ten będzie wykorzystywał biomasę w postaci zrębków drzewnych, a jego moce wytwórcze w zakresie generowania energii elektrycznej i cieplnej wyniosą odpowiednio 0,9 MW i 1,1 MW.

Wykonanie odwiertu otworu produkcyjnego w Sieradzu było częścią działań miasta zmierzających do lepszego poznania budowy geologicznej terenu oraz poprawy gospodarki kopalinami i wodami podziemnymi. Odwiert umożliwił zbadanie i udokumentowanie lokalnych zasobów wód termalnych. Wyniki badań były obiecujące – uzyskiwany przepływ wód termalnych wynosi 249 m sześć. na godzinę, a ich temperatura 51,8 st. C.

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2” wyniosła 13,4 mln euro, przy czym wkład unijnego Funduszu Spójności o wartości ponad 7 mln euro został wniesiony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na okres programowania 2014-2020. 

Władze 40-tysięcznego Sieradza szacują, że geotermalno-biomasowa ciepłownia zabezpieczy potrzeby bytowe mieszkańców miasta przez ok. 9 miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów węglowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment