imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

SGURP: polskie uzdrowiska mają jeszcze nadzieję na wsparcie finansowe. Czy Program Polskie Uzdrowiska pozostanie niezrealizowaną obietnicą, czy też rząd znajdzie formułę pomocy dla tej grupy gmin najbardziej dotkniętych skutkami pandemii?

DOC.20210519.39311714.1.jpg


Fot. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP – Ciechocinek

Branża turystyczno-uzdrowiskowa w gminach uzdrowiskowych w sposób wyjątkowo drastyczny została dotknięta skutkami epidemii COVID-19. Praktycznie 90% działalności uzdrowisk przestało z dnia na dzień funkcjonować. O ile w innych miejscowościach kraju życie gospodarcze toczyło się w miarę normalnie, bo działały zakłady przemysłowe i usługowe, a ograniczenia dotyczyły tylko życia publicznego, kulturalnego sportowego czy gastronomii oraz wąskiej sfery usług, to w gminach uzdrowiskowych zamarło niemal wszystko.

Toteż gminy uzdrowiskowe przeżywające poważne trudności w okresie pandemii z nadzieją oczekiwały na rezultaty prac nad Programem Polskie Uzdrowiska. Program ten dawał gminom uzdrowiskowym szansę na wyjście z ekonomicznych kłopotów i stwarzał możliwość nie tylko podtrzymania gospodarki gmin uzdrowiskowych, ale też gwarantował rozwój uzdrowisk po pandemii. Pierwotnie program miał być finansowany w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności.

Niestety pomimo trafnej diagnozy odpowiednich resortów, w KPO nie przewidziano oczekiwanego przez gminy uzdrowiskowe wsparcia, a jedynie znaczne środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc podmiotom gospodarczym związanym ze zdrowiem. W tej sytuacji jedyną szansą na uratowanie uzdrowisk jest wydzielenie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych kwoty 1 mld zł z przeznaczeniem na wsparcie dla miast i gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Uzdrowiska powszechnie uważane są w Polsce za „dobro narodowe”. Jak mantrę powtarza się, że powinniśmy dbać o ich naturalne zasoby, aby wszyscy mogli z nich korzystać. Aby zostać uzdrowiskiem, trzeba spełnić szereg bardzo rygorystycznych i kosztownych warunków, a potem utrzymać infrastrukturę publiczną na odpowiednim poziomie. Uzdrowiska to setki hektarów parków, zieleni, lasów ochronnych i ukwieconych obszarów. To liczne deptaki, promenady, tężnie, publiczne urządzenia rekreacyjne, altany, fontanny, ścieżki zdrowia, a także działalność kulturalna i rekreacyjno-sportowa.

W Polsce mamy 43 gminy uzdrowiskowe, na terenie których znajduje się 45 uzdrowisk statutowych i 8 obszarów ochrony uzdrowiskowej. Kolejne gminy od wielu lat starają się o uzyskanie statusu uzdrowiska.

Lecznictwo uzdrowiskowe jako branża zatrudnia prawie 17,5 tysiąca osób, w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, handel, usługi itd.) pracuje ok. 80 tys. osób. Uzdrowiska posiadają olbrzymi potencjał uzdrowiskowy i turystyczny: liczba łóżek sanatoryjnych – ok. 45000, liczba łóżek hotelowych – ok. 220000. W uzdrowiskach leczy się rocznie ponad 800000 kuracjuszy, a liczba noclegów turystycznych udzielonych w uzdrowiskach wynosi ok. 20 mln rocznie. Polskie uzdrowiska, z nielicznymi wyjątkami, to w zdecydowanej większości miejscowości, które funkcjonują wyłącznie w oparciu o lecznictwo uzdrowiskowe i szeroko rozumianą turystykę. W większości uzdrowisk 90% gospodarki gmin uzdrowiskowych stanowi lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka uzdrowiskowa, turystyka oraz usługi związane z tymi branżami.

Eksperci podkreślają, że turystyka, w tym turystyka uzdrowiskowa, charakteryzuje się ogromnym efektem mnożnikowym w gospodarce, dlatego zwiększenie nakładów na inwestycje związane z rozwojem funkcji turystycznych oznacza wsparcie znacznie wykraczające poza samą branżę turystyczną.

Gminy uzdrowiskowe wielokrotnie korzystały już z dedykowanych im przez rządy programów pomocowych. Dzięki tym działaniom powstały nowe produkty uzdrowiskowo-turystyczne, a standard infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej podniesiono do tego stopnia, że stała się ona konkurencyjna dla innych uzdrowisk europejskich. Zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat inwestycje w infrastrukturze i innowacyjnych produktach turystyczno-uzdrowiskowych dały impuls do dynamicznego rozwoju bazy uzdrowiskowo-turystycznej oraz podniesienia jakości oferowanych usług. Konsekwencją dynamicznego rozwoju uzdrowisk była obserwowana w ostatnich latach „moda na uzdrowiska”, gwałtowny wzrost liczby turystów, gości i kuracjuszy w uzdrowiskach, a także zauważalny wzrost poziomu życia mieszkańców gmin uzdrowiskowych. Program Polskie Uzdrowiska był szansą na wyjście z sytuacji kryzysowej polskich uzdrowisk. Brak pomocy rządu dla uzdrowisk spowoduje, że szybko pojawi się dystans rozwojowy nie tylko w stosunku do uzdrowisk europejskich, ale też do innych miejscowości kraju.

Źródło: www.sgurp.pl

Źródło informacji: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

 


Source link

Leave a Comment