imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Servier Polska Solidnym Pracodawcą Roku 2020

36860499_1_crop_300x168_c397ac06_CPO.jpg


Wyróżnienie to przyznawane jest przez kapitułę programu na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy i jest potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności działania firmy Servier.

Na pierwszym miejscu zawsze ludzie – to przesłanie, które towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce i nie zmienia się również w tak trudnym dla całego rynku czasie. Firma Servier od początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktywnie wspiera swoich pracowników, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa, między innymi poprzez dostosowanie pracy do zmieniających się warunków czy utrzymanie etatów na takim samym poziomie, a także dbając o ich zdrowie psychiczne poprzez organizację spotkań online w formie webinarów z ekspertami, umożliwienie indywidualnych i anonimowych konsultacji z psychologiem czy zajęcia zdalne z zumby i dla zdrowego kręgosłupa.

„Czas pandemii wykorzystaliśmy na rozwinięcie możliwości pracy zdalnej. Również dzisiaj, po odmrożeniu gospodarki, dajemy pracownikom pełny wybór co do formy pracy i za każdym razem bierzemy pod uwagę indywidualną sytuację rodzinną pracownika (ograniczenia zdrowotne, dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym), dbając o jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa” – podkreśla Marta Rojek-Czech, zastępca dyrektora personalnego Servier Polska.

Również przed powrotem do pracy w biurze firma Servier zadbała o stworzenie komfortowych warunków dla pracowników, reorganizując pracę w siedzibie, a także zapewniając każdemu pracownikowi środki ochrony osobistej czy stwarzając bezpieczne stanowiska pracy. Wsparcie firmy w czasie pandemii kierowane jest również do pracowników służby zdrowia, dla których firma zakupiła sprzęt ochrony osobistej za ponad 1,2 mln zł.

„Tegoroczna weryfikacja podmiotów w ramach projektu +Solidny Pracodawca Roku+ odbywa się w szczególnych okolicznościach związanych z pandemią w tle. Wydarzenia, jakie mają miejsce w Polsce i na świecie, wpływają nie tylko na życie codzienne każdego z nas, ale również na rynek pracy. W tym szczególnym okresie pracodawcy muszą wykazać się wzmożonymi działaniami, tak by przetrwać na rynku, zachować miejsca pracy, a także wykazać się dodatkowymi działaniami w zakresie ochrony zatrudnionych osób. Firma Servier Polska to jeden z tych podmiotów, które można stawiać za wzór nie tylko w zakresie prowadzonej polityki personalnej na co dzień, ale jako tę firmę, która w kryzysie radzi sobie doskonale” – mówi dyrektor projektu „Solidny Pracodawca Roku” Tina Dej. „Liczne szkolenia i możliwość rozwoju czy awansu to jedne z wielu aspektów, dzięki którym pracownicy firmy zostają w jej strukturach na lata. Servier wie, że dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych, zatrudnione osoby budują większą tożsamość z firmą, ponieważ mają realny wpływ na jej działanie. Wsparcie socjalne, systemy motywacyjne, polityka prorodzinna czy możliwość pracy w międzynarodowych strukturach firmy to kolejne elementy, które zadecydowały o pozytywnej weryfikacji i wyróżnieniu firmy Servier w projekcie +Solidny Pracodawca Roku+. Servier Polska to organizacja, która dba nie tylko o swoich pracowników, działa tak, by wspierać innych poprzez edukowanie, wsparcie finansowe czy działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii. Taka postawa jest godna naśladowania” – dodaje Tina Dej.

Obecnie 80% zatrudnionych osób w firmie Servier to kobiety. To często mamy dwójki i więcej dzieci. Dlatego polityka wspierająca rodziny i rodziców w firmie odgrywa bardzo ważną rolę. Na mamy zawsze czeka stanowisko pracy, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfort powrotu do pracy, nawet po dłuższej przerwie. Wszyscy pracownicy mogą też liczyć na pakiety medyczne czy atrakcyjne ubezpieczenia, a także pikniki i wyjazdy firmowe.

Dodatkowymi atutami, które były istotne w przebiegu weryfikacji i przyczyniły się do pozytywnej oceny firmy Servier, były: wzrost zatrudnienia oraz konsekwentne inwestowanie w rozwój pracowników.

„W firmie Servier wierzymy w potencjał pracownika bardziej niż w jego wcześniejsze doświadczenie – stąd dla większości pracowników Servier to pierwsze miejsce pracy, gdzie są możliwości rozwoju, zarówno klasyczne, poprzez awans w danej strukturze, ale również zmieniając obszar biznesowy. Obsadzając wolne stanowiska, w pierwszej kolejności staramy się znaleźć kandydatów wewnątrz organizacji” – zaznacza Marta Rojek-Czech.

Kapituła konkursu brała również pod uwagę m.in. warunki pracy oraz warunki socjalne, terminowość wypłat, ścieżkę kariery, a także zewnętrzne oraz wewnętrzne opinie o firmie.

„Właśnie mija rok od rozpoczęcia transformacji firmy. Obraliśmy sobie za cel rozwijanie empowermentu w organizacji, budując środowisko wzajemnego zaufania, wspierając zaangażowanie każdego pracownika, umożliwiając samodzielne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz działanie na każdym szczeblu organizacji. Dajemy przez to każdemu pracownikowi możliwość rozwoju poprzez udział w grupach roboczych, dawanie przyzwolenia na kwestionowanie status quo, pozwalając wziąć sprawy w swoje ręce, dając jako firma ramy i strukturę rozumiane jako bezpieczeństwo przy jednoczesnym przyzwoleniu na popełnienie błędu i naukę z niego płynącą” – podkreśla Marta Rojek-Czech.

Strategia społecznej odpowiedzialności towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce i została również doceniona przez kapitułę konkursu. Jej potwierdzeniem jest między innymi przystąpienie firmy do Kodeksu Przejrzystości, który bazuje na takich wartościach jak zaufanie między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia i pokazywanie społecznej wartości współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym, zachowując najwyższe standardy transparentności. Społeczna odpowiedzialność to również długofalowe, ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które firma organizuje od 2003 roku („Servier dla Serca”, „Forum Przeciw Depresji”, „Servier-Wyłącz Raka”). Kampanie te mają jeden cel – zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcić wszystkich do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. Odpowiedni tryb życia oraz regularne badania zwiększają szanse na długie i wysokiej jakości życie. Dziś efektem tych działań jest ponad 78 tys. osób objętych badaniami diagnostycznymi. Firma Servier organizuje również regularne akcje profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy. W ramach programu „Be healthy, be happy” odbywają się otwarte wykłady ekspertów na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, choroby nowotworowe, a także przeprowadzane są badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie.

Firma Servier dba nie tylko o swoich pracowników czy pacjentów, ale także wspiera młode osoby na początku ich kariery zawodowej, organizując od lat staże i praktyki w ramach projektu „Akademia Servier”.

„Tytuł +Solidny Pracodawca Roku+ to ogromne wyróżnienie oraz zwieńczenie wieloletnich działań z zakresu odpowiedzialnej polityki personalnej. Nagroda ta została przyznana naszej firmie już po raz drugi, co potwierdza, że nie spoczywamy na laurach, za to każdego dnia staramy się dbać o to, aby naszą pracę opierać na zaufaniu, rzetelności, ale też otwartości, aby móc w dalszym ciągu oferować naszym obecnym i przyszłym pracownikom najwyższe standardy pracy, wyróżniające firmę na konkurencyjnym rynku” – podkreśla Marta Rojek-Czech, zastępca dyrektora personalnego Servier Polska. „Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, tym bardziej że zostało przyznane w tak szczególnym okresie, jakim jest pandemia COVID-19. Jest to potwierdzenie, że prowadzimy zaplanowane i systematyczne działania z zakresu Employer Brandingu, dzięki którym firma jest postrzegana w kategoriach atrakcyjnego środowiska do rozwijania kariery zawodowej, możliwości i pasji pracownika” – dodaje Rojek-Czech.

„Solidny Pracodawca Roku” to nagroda przyznawana liderom w dziedzinie Human Resources, którzy wdrażają najciekawsze rozwiązania z tego zakresu oraz dzielą się swoimi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy.


Source link

Leave a Comment