imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Sekretariat SCO wraz z TCSA współgospodarzami szczytu „National Data Brain”

1_20.jpg


Fot. PR Newswire/TCSA

PEKIN, 14 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ — 12 stycznia 2021 r. w godzinach popołudniowych Sekretariat Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) oraz spółka Shenzhen Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) poprowadzili prezentację w siedzibie Sekretariatu SCO w Pekinie. Konferencja zatytułowana „National Data Brain: Driving Societal Stability and Economic Revitalization (Krajowy Aparat Przetwarzania Danych: dążenie do stabilizacji społecznej i rewitalizacji ekonomicznej)” wpisuje się w obchody 20 rocznicy założenia SCO.

Sekretarz generalny SCO Vladimir Norov wygłosił słowo wstępne. Norov stwierdził, że liderzy państw członkowskich SCO podejmują wspólne działania na rzecz budowania skutecznego mechanizmu finansowego w ramach organizacji w celu przyczyniania się do promocji innowacyjnego rozwoju gospodarczego. Bardziej dogłębne rozumienie pracy TCSA i idei, jakie przyświecają spółce, mogą pomóc osiągnąć cel polegający na wykorzystaniu nowoczesnych, innowacyjnych technologii, aby umocnić współpracę finansową.

Konferencja ma zapewnić model technologiczny służący ulepszaniu zarządzania cyfrowego każdego kraju, doskonaleniu systemów danych pieniężnych banków centralnych oraz opracowywaniu rozmaitych narzędzi do zarządzania cyfrowego na skalę makroekonomiczną. Norov wyraził również nadzieję, że konferencja może przyspieszyć budowę Krajowych Aparatów Przetwarzania Danych w różnych krajach w celu osiągnięcia stabilizacji społecznej i rewitalizacji ekonomicznej, budowania stabilniejszej i bardziej konkurencyjnej strategii wymiany walut dla banków centralnych, wspierania dobrobytu wszystkich państw należących do SCO i stałego ulepszania warunków życia ludzi.

Następnie sekretarz generalny Adkins Zheng, prezes TCSA, wygłosił przemówienie na temat przełomowej koncepcji budowy Krajowych Aparatów Przetwarzania Danych. Rozpoczynając od wyrażenia wdzięczności za uznanie i wsparcie SCO, Adkins Zheng przedstawił TCSA jako pierwszą międzynarodową firmę doradczą świadczącą usługi na rzecz rządów centralnych w zakresie tworzenia cyfrowych krajowych systemów makroekonomicznych poprzez budowę Krajowych Aparatów Przetwarzania Danych i współpracującą z rządami nad wspieraniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego w oparciu o dane.

W swoim przemówieniu Zheng zaprezentował również szczegóły procesu wdrażania Krajowych Aparatów Przetwarzania Danych. Spółka TCSA stworzyła skuteczne metody i ramy efektywnego zastosowania danych na bardzo szeroką skalę. W obecnym dylemacie między rozwojem technologicznym a wartością zasobów cyfrowych spółka TCSA zajęła pozycję pioniera, wprowadzając całkowicie nowy model przesyłania, przechowywania, obliczania i zastosowania danych, który umożliwia skuteczne zastosowanie danych na bardzo szeroką skalę, prowadząc do powstania ściśle opartego na logice, efektywnego kosztowo i wydajnego centralnego modelu przetwarzania danych. Model ten można stale optymalizować. Działając jak procesor w komputerach i telefonach komórkowych, model danych może diametralnie ograniczyć krajowe koszty przetwarzania danych i w takim samym stopniu zwiększyć krajową moc obliczeniową.

Podczas wydarzenia Howard Chang, wiceprezes TCSA, szczegółowo zaprezentował kompleksowy model współpracy w zakresie transferu technologii TCSA. Propozycja Krajowych Aparatów Przetwarzania Danych i cyfrowego modelu makroekonomicznego TCSA zyskała szerokie uznanie władz i ekspertów z całego świata, w tym m.in. specjalistów z Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Columbia. Obecnie TCSA jest w trakcie współpracy z rządami i bankami centralnymi 50 krajów, z których pięć jest na etapie podpisywania umów, a dwa już zakończyły proces zawierania umów współpracy.

Moderatorem wydarzenia był zastępca sekretarza generalnego SCO Yerik Ashimov. W wydarzeniu wzięły udział państwa członkowskie i państwa-obserwatorzy SCO, państwa partnerskie w dialogu z SCO, przedstawiciele dyplomatyczni Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), państwa członkowskie Ligi Państw Arabskich (LAS) w Pekinie oraz znani przedsiębiorcy chińscy.

Spółka TCSA stawia sobie za cel zapewnianie wszystkim państwom SCO kompleksowego transferu technologicznego nowych narzędzi cyfrowych zarządzania gospodarczego, które służą wizjonerskim rządom centralnym, bankom centralnym i resortom ds. rozwoju gospodarczego i finansowego do digitalizacji i modernizacji systemów zarządzania gospodarczego i ich funkcji – wszystko to w celu osiągnięcia stabilizacji, dobrobytu i wolności. TCSA: https://tcsa.cloud/.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1419815/image_1.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1418861/image_2.jpg

Źródło: TCSA

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment