imalopolska

najnowsze wiadomości

Technologie

Samorządy zostały oszukane przez Ministerstwo Cyfryzacji ws. 5G! Apel o dymisję Marka Zagórskiego i wyrzucenie Megaustawy do kosza

Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > Samorządy zostały oszukane przez Ministerstwo Cyfryzacji ws. 5G! Apel o dymisję Marka Zagórskiego i wyrzucenie Megaustawy do kosza Samorządy zostały oszukane przez Ministerstwo Cyfryzacji ws. 5G! Apel o dymisję Marka Zagórskiego i wyrzucenie Megaustawy do kosza odsunięcie mega ustawy NISS20 sierpnia, 201920 sierpnia, 2019 Informacje oraz publicystyka z Polski, Internet, Polska, Wyróżnione 1

Szanowni Gospodarze Polskich Miast i Wsi: Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Sołtysi, Radne i Radni!

Za 9 dni odbędzie się w parlamencie ponowne głosowanie za przyjęciem tzw. Megaustawy telekomunikacyjnej wprowadzającej wiele niekorzystnych dla Państwa i wszystkich obywateli Polski rozporządzeń. Uprzedzając falę pozwów o odszkodowania od gminy (przykładowy) skierowanych do Państwa jednostek, pragniemy przybliżyć po raz kolejny to zagadnienie. Szereg dokumentów w tej sprawie znajduje się na naszym udostępnionym dysku sieciowym.
Przypomnijmy:
1. Zmiana Megaustawy oznacza ostateczne wykluczenie Państwa z całego obszaru życia publicznego, jakim jest telekomunikacja bezprzewodowa. Formalnie do obiegu publicznego trafią kolejne dokumenty, pełniące rolę zasłony dymnej, które nic nie wniosą do ochrony ludzi i środowiska.
2. W przestrzeni publicznej nadal nie będzie żadnej faktycznej wiedzy o antenach (o obiektach nadawczych), a tym bardziej o skutkach, jakie wywołują. Pojedynczy urzędnik w Ministerstwie Zdrowia zadecyduje o wielkości promieniowania elektromagnetycznego (PEM) skierowanego na kobiety w ciąży, dzieci i osoby chore. PEM w Polsce przekracza obecnie największe wartości rejestrowane w Europie. Po zezwoleniu na większą emisję (już za kilka tygodni) Polacy będą najbardziej napromieniowani na świecie.
W “Ocenie Skutków Regulacji” próżno szukać porównania Polski z Francją, Cyprem, Izraelem, Rosją, a nawet Chinami, w zakresie polityk ochrony ludności przed PEM. Tym bardziej brak konkluzji, że cały świat intensywnie wprowadza polityki ochrony, podczas gdy Polska likwiduje mechanizmy chroniące ludzi.
3. Państwo stworzy warunki do rozkwitu najbardziej niekorzystnej formy telekomunikacji – najmniej trwałej (anteny na dachach), najmniej efektywnej (wyższe koszty eksploatacji, gorszy transfer), najdroższej (kary za emisję CO2), najbardziej niebezpiecznej (największa podatność na cyberataki). Zostanie zatrzymany lub ograniczony rozwój alternatywnych technologii (światłowody, LiFi), które budują zamożność krajów rozwiniętych. W Ocenie Skutków Regulacji nie dokonano żadnego porównania rozwiązań alternatywnych (nawet najprostszej analizy typu SWOT). Nie uwzględniono nawet podstaw takich jak widmo kryzysu energetycznego Polski po wprowadzeniu 5G, co całkowicie dyskwalifikuje projekt Ministra Cyfryzacji.

Smart Cities Polska wraz z innymi organizacjami, takimi jak Stowarzyszenie Nasze Bielany, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia (setki wygranych spraw w NSA przeciw operatorom nielegalnych masztów), Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Polską Unią Właścicieli Nieruchomości, Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych i Stowarzyszeniem Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan podniosła skutecznie w sejmie i senacie kwestię niekonstytucyjnego wywłaszczenia własności gmin z dysponowania infrastrukturą pionową. Udało nam się w rezultacie opóźnić proces procedowania ustawy, a także doprowadzić do wykreślenia na 1.5 roku zapisów dotyczących małych anten nt. 5G. To już duży sukces!
Niestety wciąż w obecnym kształcie Megaustawa prowadzi doprowadzi do wykluczenia Ministerstwa Środowiska z regulowania norm promieniowania, co w rezultacie może zagrozić całemu ekosystemowi, zwłaszcza miejscowościom uzdrowiskowym.
Ze względu na skalę patologii, podejrzenia konfliktu interesów oraz brak uczciwych konsultacji ze wszystkimi stronami społecznymi wnosimy m.in. o dymisję Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego i w rezultacie odwołanie Megaustawy w tym kształcie.
Od dawna zwracamy się do opinii publicznej i rządowej także w sprawie odwołania Podsekretarz w Ministerstwie Cyfryzacji Wandy Buk, która z premedytacją wprowadza w błąd posłów i senatorów, zatajając ważne informacje lub wprost kłamiąc na komisjach i w mediach.

Poniżej na wideo z komisji senackiej oficjalna odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji na pytania Senatorów 9.07.2019 podczas obrad Senatu. Pani Wanda Buk, podsekretarz MC odpowiedzialna za nowelizację tzw. Megaustawy telekomunikacyjnej twierdzi: 1. dla sieci 5G zostanie udostępniona nieodpłatnie infrastruktura państwowa (lampy uliczne, słupy, elementy drogowe, przystanki autobusowe, kolejowe, miejsca użyteczności publicznej i inne) 2. Dwóch fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego zweryfikowało wszystkie światowe badania „wzdłuż i wszerz”, po czym doszli do wniosku, iż promieniowanie elektromagnetyczne nie szkodzi zdrowiu człowieka. 3. tysiące naukowców alarmuje o szkodliwości promieniowania, podczas gdy Pani Wanda Buk określa ich liczbę jako 2% ze wszystkich naukowców np: https://bioinitiative.org/ Ministerstwu wygodniej opierać się na badaniach dwóch takich z UJ, którzy nie mają dorobku naukowego w dziedzinie PEM (przy czym występuje tu konflikt interesów, gdyż są związani z branżą telekomunikacyjną lub instytucje, w których pracują, partycypują w korzyściach z umów z powyższą).
Podejrzewamy, że doszło do skorumpowania pracowników ministerstw i znaczącego konfliktu interesów. Wydaje się, że to Ministerstwo Cyfryzacji stanowi podmiot lobbingowy dla sektora telekomunikacyjnego. Nie pełni roli służebnej wobec interesu społecznego. Przykładowo Minister odpowiedzialny za kwestie zdrowotne, który będzie odpowiadał za zmiany takie jak 100-krotne podniesienie norm promieniowania (dając w rezultacie miliardowe roczne zyski konkretnym korporacjom) wcześniej przez 5 lat pracował w sektorze telekomunikacyjnym dla francuskiego operatora Orange.
Także w organizacjach pozornie pro-konsumenckich i branżowych (PIIT, Kigeit) występują ścisłe powiązania lub rotacja kadrowa z firmami takimi jak Nokia, Huawei etc.
Nie godzi się to z wartościami i 10 zasadami, które przyjęliśmy jako organizacja zajmująca się rozwojem polskiego smart city.
https://www.slideshare.net/neosmatjar/dekalog-smart-cities-polskaW setkach miast mają miejsce dramatyczne procesy, gdzie operatorzy za wszelką cenę, pomijając prawo i konsultacje społeczne doprowadzają do instalowania nowej infrastruktury w centrach miast, przy szkołach, szpitalach: https://www.gniezno-fakty-interwencje.pl/zbigniew-nowak-mieszkaniec-sadowieW toku procedowania ustawy doszło do wielu patologii, takich jak ukrywanie jedynego istniejącego w Polsce i stworzonego przez polskich naukowców raportu na temat wpływu fal milimetrowych na życie ludzkie stworzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Został on ujawniony dopiero po naszych interwencjach z udziałem posłów i przewodniczącego komisji. Skandalem było wycofanie z porządku obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas której nastąpiło zaprezentowanie miażdżącej dla rządu opinii NIK na temat skali bezprawia w funkcjonowania operatorów sieci komórkowych. Prezentacja została przeprowadzona dopiero po poddaniu nowego prawa pod głosowanie w sejmie. Posłowie głosowali nie mając podstawowej wiedzy na temat procedowanego prawa.
Megaustawa ignoruje wszystkie patologie ujawnione w raporcie NIK z 2015 roku (nr P/14/092), ponieważ likwidacja tych patologii oznaczałaby problemy i koszty po stronie przemysłu. Aby uświadomić sobie skalę skandalu, który wyszedł na jaw, wystarczy obejrzeć relację z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która miała miejsce 16 lipca 2019:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?view=S#47E89C8CDC5655DBC1258431002DE439Wypowiedzi posłów oraz ekspertów zbulwersowanych postępowaniem Ministerstwa Cyfryzacji podczas tej komisji: https://www.youtube.com/watch?v=KgaDh4uYJLoRównie miażdżące jest posiedzenie senat, na którym Minister Wanda Buk zostaje skonfrontowana ze swoimi kłamstwami i nieścisłościami ustawy jak i procesu jej procedowania. Po tym posiedzeniu zapisy dotyczące 5G zostały wykreślone z ustawy i została ona cofnięta do sejmu.
Zapis 83. posiedzenie Senatu RP IX kadencji – 1.08.2019 r. https://av8.senat.pl/9Sen835
https://www.youtube.com/watch?v=oM1EZlF0SGk
Dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert Urzędu Miasta Krakowa ds. PEM, wiceprezes Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella o tzw. Białej Księdze propagowanej przez lobby w polskim Ministerstwie Cyfryzacji:
“Kraków jest jednym z nielicznych miast, które tym problemem zajmują się na serio. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach, na wniosek rady miejskiej, powstała mapa stacji bazowych telefonii komór­kowej.

Zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, który używany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Może on pomiarem akredytowanym zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanie­czyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkań­com do indywidualnych i niezależnych, 24-godzinnych pomiarów.

W zeszłym roku w Krakowie konsultowany był „Program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”. Ponadto, do Strategii Rozwoju Krakowa 2030 wpisano w Obszarze IV „Jakość Życia” działanie pod nazwą „Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM)”.

Program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi będziemy chcieli poszerzyć na teren całej Polski przy współpracy z miastami dbającymi o zdrowie mieszkańców na równi z rozwojem technologicznym i smart city. Aby dowiedzieć się więcej proszę napisać na adres: [email protected]

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rada-krakowa-apeluje-o-wstrzymanie-5g/

Wnioski

Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie kompromituje się i całe państwo, publikując na swoich stronach tendencyjne lobbingowe treści. Wielokrotnie w przestrzeni publicznej, zaprzeczając istnieniu związku między promieniowaniem a zdrowiem publicznym, przeczy powszechnie znanym faktom. Budzi to już irytację i pobłażanie prawdziwych ekspertów nie związanych finansowo z branżą telekomunikacyjną i lobby.
Tego typu działanie ministrów może zakończyć się wkrótce zarzutami karnymi z Art. 231 o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego:
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Pozostaje też pytanie nie tylko o stan wiedzy i kompetencji, ale także o stan zdrowia psychicznego pracowników Ministerstwa Cyfryzacji. Wydają się oni całkowicie zamknięci w swoim świecie. Odmawiają udziału w rozmowach ze stroną społeczną, ignorują tysiące badań i nie modyfikują w żaden sposób swoich poglądów ani postaw, próbując zaklinać rzeczywistość. W takim stanie stanowią oni zagrożenie i niebezpieczeńśtwo dla narodu i powinni być jak najszybciej odsunięci od występowania w przestrzeni publicznej.

Udostępnione przez ekspertów w przestrzeni publicznej i do wiedzy Ministerstw zostały liczne opracowania ze świata, które pokazują wprost, że Ministerstwo Cyfryzacji idzie w zupełnie innym kierunku niż rozwinięty świat. Czas na dymisję i ewentualne zarzuty karne. Również pod kątem pomawiania organizacji i osób podnoszących te fakty. Przoduje w tym organizacja lobbingowa Digital Poland.

➡Opinia i raport ANSES (francuskiej Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego) na temat wpływu częstotliwości radiowych na zdrowie dzieci – lipiec 2016 r.
https://www.anses.fr/en/content/exposure-children-radiofrequencies-call-moderate-and-supervised-use-wireless-technologies

➡Wytyczne rządu w Belgii dotyczące sprzedaży telefonów komórkowych (w tym zakaz sprzedaży dla dzieci):
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19096044/Guide%20mobile%20phone%20v5.pdf

➡Biała Księga o zagrożeniach dla dzieci, w tym o PEM OD STR 49 DO 53 wydana przez rząd niemiecki 2013 rok
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/umwelt_und_kindergesundheit.pdf

➡Oficjalne wytyczne rządu w Australii ? (w tym zachowanie ostrożności w odniesieniu do dzieci) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Austraia-MobilePhonesandHealth.pdf

➡Wytyczne Ministerstwa Zdrowia Izraela zgodnie z zasadą ostrożności ?
https://www.health.gov.il/English/Topics/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=KbUnGJpIHPk
Musisz to Wiedzieć: Wywiad z ekspertem ds. elektroskażeń ze Stowarzyszenia Prawo do Życia – Tobiaszem Żuchewiczem oraz Mateuszem Jarosiewiczem – założycielem neOS Smart Cities
https://www.youtube.com/watch?v=ME8sYott3xo
Musisz to wiedzieć(544 cz.2/3 M.in. O rynku nieruchomości w sytuacji wprowadzenia siatki nowych masztów 5G w polskich miejscowościach
https://www.youtube.com/watch?v=eChSRzfSEO0
O technologii 5G
https://www.youtube.com/watch?v=V3KTAS3ErGA
Dla kogo jest pisana Megaustawa? Pierwsze czytanie. Początek skandalu
Świadoma część społeczeństwa od dawna i coraz wyraźniej rozumie ww. skutki, jakby pominięte przez ich samorządowe reprezentacje. Jako inne szkodliwe zmiany należy wskazać również:

  • stawianie nowych nadajników emitujących promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości w nowych zakresach częstotliwości 24h na dobę 365 dni w roku
  • w dowolnym miejscu, z pogwałceniem prawa własności i prawa miejscowego,
  • wykluczenie całej ludności Polski z udziału w życiu publicznym, z pogwałceniem Konwencji z Aarhus i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

Musimy się temu skutecznie przeciwstawić już w najblższych dniach i godzinach.

Na mocy projektu nowelizacji Megaustawy, władze samorządowe mają być pozbawione wpływu na możliwość ograniczenia budowy stacji bazowych. W myśl projektu nowelizacji każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien mieć zapewniony dostęp do publicznej infrastruktury technicznej w celu umieszczania punktu dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Proponowane zmiany Megaustawy naruszają podstawowe prawa mieszkańców gminy do: ochrony zdrowia, ochrony własności, nienaruszalności mieszkania, ochrony osób niepełnosprawnych i elektrowrażliwych, ochrony środowiska, oraz całkowicie pozbawiają samorządy realnej kontroli przestrzegania tych praw, a więc wykonywania ustawowych zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Ponadto, kontrole NIK w latach 2015 i 2019 wykazały jak bezradne są organy państwa w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez pola elektromagnetyczne i jak tę bezradność wykorzystują operatorzy firm telekomunikacyjnych.
https://www.nik.gov.pl/plik/id,9889,vp,12180.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,20005,vp,22625.pdf

W związku z całym tym procederem apelujemy do rządu o dymisję, a do polskiego społeczeństwa o wywieranie presji na rząd w celu zaniechania stanowienia szkodliwego prawa. https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-dymisji-urzednikow-odpowiedzialnych-za-skandaliczne-procedowanie-cyfrowej-megaustawy

Mateusz Jarosiewicz
neOS Smart Cities Polska

NISS

https://niss.org.pl/

5GIII RPMarek Zagórskiministerstwo cyfryzacjiPolskawanda buk
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment