imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Są wyniki ostatniego naboru w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”

P0095100017H.jpg


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki ostatniego naboru w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”. Wsparcie otrzymają 32 podmioty.

PFRON podał wyniki trzeciego naboru uzupełniającego do programu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”. Był to ostatni etap rekrutacji do udziału w projekcie, w którym mogły wziąć udział m.in. dla jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

„W trzecim i ostatnim naborze uzupełniającym otrzymaliśmy łącznie 33 zgłoszenia, z czego 32 przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Wszystkie te podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie” – podano w komunikacie PFRON.

Ostatni nabór dotyczył wyłącznie usługi audytu uproszczonego, czyli inwentaryzacji dostępności architektonicznej wykonywanej na miejscu przez audytora. Skierowany był do podmiotów, które nie otrzymały dotychczas wsparcia doradczego z OWDA zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej ścieżki. Zgodnie z regulaminem naboru, o przyjęciu do projektu decydowała kolejność zgłoszeń.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19.

Pełna lista podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia

1.    Gmina Bojszowy
2.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
3.    Gmina Subkowy
4.    Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra
5.    UG Świedziebnia
6.    Gmina Świnna
7.    Urząd Miejski w Strzegomiu
8.    Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
9.    Gmina Niegowa
10.  Gmina Gogolin
11.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
12.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie 
13.  Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
14.  Gmina Ostrów Mazowiecka
15.  Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
16.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
17.  Gmina Lasowice Wielkie
18.  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
19.  Powiat Dzierżoniowski
20.  Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
21.  Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim
22.  Miasto Łaziska Górne
23.  Dom Pomocy Społecznej w Tonowie
24.  Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle
25.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
26.  Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
27.  Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
28.  Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
29.  Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
30.  II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
31.  Dom Dziecka w Sławie
32.  Gmina Miejska Mielec

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment