imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Ruszyły pierwsze nabory wniosków na projekty z Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

interregggg.jpg


22 grudnia 2022 r. wystartowały pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Do rozdysponowania jest 52,1 mln euro, z czego 20 mln euro jest przeznaczone na modernizację dróg.

„W krótkim czasie od zatwierdzenia Programu Interreg Polska-Słowacja przez KE przechodzimy do fazy wdrożeniowej. Do rozdysponowania w bieżących naborach jest ponad 52 mln euro, w tym 20 mln euro na modernizację dróg. Czekamy na ambitne, ciekawe transgraniczne pomysły, które przyczynią się do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego i wzmocnią integrację społeczności z obu stron granicy. Zapraszam do składania wniosków” – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Unijne dofinansowanie można uzyskać m.in. na: przystosowanie do zmian klimatu i ochronę przed klęskami żywiołowymi, ochronę przyrody i zachowanie bioróżnorodności oraz poprawę transgranicznej infrastruktury drogowej. Budżet na te projekty wynosi 32,7 mln euro środków unijnych. Wnioski można składać do 31 marca 2023 r.

Z kolei do 28 lutego 2023 r. można zgłaszać propozycje inicjatyw w ramach funduszy małych projektów w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki oraz projektów rozwijających współpracę instytucji i mieszkańców. Budżet tych naborów wynosi 19,4 mln euro środków unijnych.

Ogłoszenia o naborach są dostępne TUTAJ.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 


Source link

Leave a Comment