imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Ruszyła ogólnopolska kampania marki Gatta „Kobiecość to ja” zachęcająca do przełamywania społecznych stereotypów nt. kobiecości

1_6.jpg


Polki nie są przekonane o swojej kobiecości. Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez Instytut Badawczy SW Research na zlecenie marki Gatta, tylko 38% mieszkanek naszego kraju uważa się za zdecydowanie kobiece. Stopień poczucia kobiecości uzależniony jest od wieku. Dopiero po 50 r.ż. więcej, bo 47% kobiet czuje się zdecydowanie kobieco, zaś w przedziale wiekowym 30-39 lat jedynie 34% pań. Niski procent poczucia kobiecości wynika m.in. ze stereotypów nt. „ideału kobiecości” oraz narzuconych wzorców społecznych. Dlatego, zachęcanie do przełamywania utartych schematów dotyczących kobiecości w tym zakresie jest celem ogólnopolskiej, społecznej kampanii „Kobiecość to ja” zainicjowanej przez markę Gatta.

Inspiracją do zorganizowania przez Gattę ogólnopolskiej kampanii była analiza definicji “kobiecości”, z której jasno wynika, że w dzisiejszych czasach kobieta nadal postrzegana jest przez pryzmat społecznych stereotypów, które narzucają jej jaka powinna być. Dlatego, też w odpowiedzi na oczekiwania Polek powstała kampania, która ma wpływać na zmianę patrzenia na kobiecość przez społeczeństwo, bez sztucznych nacisków do zmian w wyglądzie czy zachowaniu. Merytoryczną opiekę nad akcją pełni Instytut Badawczy SW Reserach, a partnerką jest Fundacja Gerlsy.

Jednym z kluczowych elementów kampanii było badanie1 [1] dotyczące definicji kobiecości, które pokazało dużą potrzebę zrywania ze społecznymi stereotypami.

„Gdy przygotowywaliśmy tę akcję >>Kobiecość to ja<<, wiedzieliśmy, że jest ona bardzo potrzebna. Wyniki badania opinii tylko potwierdziły nasze przypuszczenia – ogromna większość kobiet w Polsce nie czuje się kobieco. A jednym z ważnych czynników, dla których tak jest, są istniejące społeczne stereotypy i to jak istotny jest wciąż w tym aspekcie wygląd. Dlatego, aby coś zmienić konieczne są działania, które będziemy wdrażać z naszymi partnerami” – tłumaczy Małgorzata Barton, marketing manager marki Gatta.

Poczucie kobiecości

Tym co sprawia, że kobiety, niezależnie od cech osobowości czy doświadczenia życiowego, czują się kobiece jest wygląd i uroda – na ten czynnik wskazuje 29% z nich. Innym znaczącym elementem jest ubiór, tak twierdzi 24% badanych, a dalej makijaż i kosmetyki (18%) oraz włosy i fryzura (12%). Z kolei powodami, dla których panie, nie czują się kobieco, jest niezadowolenie z własnego wyglądu (24%), niska samoocena (22%), nadwaga (20%), zaniedbanie (17%), a nawet ciało po ciąży (5%).

„Wyniki badań wskazują, że wygląd jest bardzo ważnym czynnikiem definiującym kobiecość i dla kobiet i dla mężczyzn. W pytaniu, gdzie zapytano wprost obie płcie czy kojarzą kobiecość głównie z atrakcyjnym wyglądem, zgodziło się z tym 47% kobiet i 54% mężczyzn. Inne dane z badania jakościowego i ilościowego wskazują, że przeważają odpowiedzi bliskie tradycyjnym opiniom i postawom i panuje w tej materii spora zgoda po stronie obu płci” – wyjaśnia Edward Korbel, socjolog z Instytutu SW Research.

Zewnętrzne postrzeganie kobiecości

Respondenci uważają, że zdecydowanie kobiece jest posiadanie długich włosów, co najmniej poniżej ramion, tak uważa 50% kobiet i mężczyzn w Polsce. Dla prawie 1/2 z nich kobiece jest także kosmetyczne poprawianie urody za pomocą np. tipsów czy sztucznych rzęs. Z kolei najmniej kobiecymi elementami związanymi z wyglądem według wskazań ankietowanych jest owłosienie na ciele – 37% respondentów uważa tę cechę za zdecydowanie niekobiecą. Za nie kobiece uważają także umiejętność majsterkowania (10%), duże, widoczne tatuaże (12%), a także piercing – w innych miejscach niż uszy (7%).

„Im kobieta starsza tym bardziej świadoma swojego >>Ja<<. Jak badane wskazywały, podczas realizacji badań jakościowych, kobiecość przejawia się różnie ze względu na wiek. Młodsze kobiety bardziej zwracają uwagę na swój wygląd, starsze natomiast skupiają się mocniej na cechach wewnętrznych i jakości swoich więzi – komentuje Natalia de Barbaro, psycholożka, publicystka, autorka książki „Czuła Przewodniczka”. – Im większa satysfakcja z życia, tym bardziej czujemy się kobiece, niezależnie od wyglądu czy tego, co na sobie nosimy” – dodaje.

Wewnętrzna kobiecość

Dla badanych, zarówno mężczyzn jak i kobiet, zdecydowanie kobiece oraz raczej kobiece cechy to wrażliwość (91% kobiety, 85% mężczyźni), delikatność, tak deklaruje 91% kobiet i 86 % mężczyzn, a także troskliwość (89% kobiet, 84% mężczyzn). Natomiast, respondenci za zdecydowanie i raczej niekobiece uznają takie cechy jak: dominacja (18% kobiety, 32% mężczyźni), siła (13% kobiety, 37% mężczyźni), odwaga (6% kobiety, 22% mężczyźni).

„Postrzeganie kobiecości zmienia się i poszerza. Coraz więcej osób ma świadomość, że tzw. kobiece cechy to cechy (tylko i aż) stereotypowo postrzegane jako kobiece. Co ważniejsze, obserwujemy przebudzenie i większe – mówiąc językiem rynku – zapotrzebowanie na tzw. kompetencje miękkie, które są bliskie kobiecości. I choć kobiecość może nadal silnie kojarzyć się z określonym wyglądem to coraz więcej kobiet odkrywa swoją nieoczywistą siłę i atuty z kobiecości i to kobiecości definiowanej po swojemu” – wyjaśnia Jowita Radzińska z Fundacji Gerlsy.

Kobiecość to…

Kobiecość definiowana jest jako zespół cech kobiecych, a także utartych wzorców „kobiecego” zachowania.

„>>Kobiecość<< pochodzi od słowa >>kobieta<<, które neutralny wydźwięk przybrało dopiero w XVIII wieku. Wcześniej było określeniem pejoratywnym – podkreśla Paulina Mikuła, autorka vloga językowego „Mówiąc Inaczej”. – Jak wynika z badania na zlecenie marki Gatta, kobiecość to dziś bardzo szerokie pojęcie, które związane jest z: wyglądem, zachowaniem, urodą, ubiorem oraz samoakceptacją. Rozumienie kobiecości zmienia się na każdym nowym etapie życia kobiety, również wraz z macierzyństwem. Konstrukt kobiecości jest czymś indywidualnym, więc każdy może, a nawet powinien mieć swoją definicję” – zaznacza.

Definicji kobiecości może być wiele, w zasadzie tyle, ile żyje osób na świecie, ale warto zapamiętać jedną, najważniejszą z nich: Jesteś kobietą, jesteś kobieca.

Źródło informacji: Gatta


Source link

Leave a Comment