imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Równość już na etapie projektowania: sposób na zarządzanie ryzykiem dyskryminacji związanym z AI

1_21.jpg


Business Wire/Mary Kay Inc.

Mary Kay wspiera nowy zbiór norm prawnych dotyczących równości już na etapie projektowania, zapoczątkowanych przez Equal Rights Trust.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Od 2021 r. Mary Kay Inc. współpracuje z organizacją Equal Rights Trust (ERT), której misja polega na wspieraniu postępów na rzecz równości za pośrednictwem prawodawstwa na całym świecie. W ramach tej współpracy Mary Kay Inc. wsparła nowe badania ukierunkowane na zrozumienie i wyeliminowanie dyskryminacyjnego oddziaływania sztucznej inteligencji (AI) oraz jego skutków dla równości płci, a także opracowanie nowego podejścia zakładającego „równość już na etapie projektowania”.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240215497032/pl/ 

Inicjatywę wieńczy niedawne wprowadzenie nowego zbioru norm prawnych – zasad dotyczących równości już na etapie projektowania w ramach podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy – opracowanego przez Equal Rights Trust i wspartego przez grupę czołowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz równości. Zasady określają przyczyny, dla których rządy poszczególnych krajów oraz przedsiębiorstwa powinny przyjąć takie podejście i zapewnić szczegółowe wytyczne w celu jego realizacji.

Jim Fitzgerald, dyrektor Equal Rights Trust, opublikował właśnie artykuł podkreślający szybki rozwój i transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji, przestrzegając jednocześnie przed niekorzystnymi skutkami i zagrożeniami dyskryminacji, które mogą wiązać się ze stosowaniem nieuregulowanych systemów algorytmicznych.

Artykuł Jima Fitzgeralda pt. Equality by Design: A Model for Managing Discriminatory Risks of AI (Równość już na etapie projektowania: sposób na zarządzanie ryzykiem dyskryminacji związanym z AI) jest dostępny tutaj.

Oświadczenia Jima Fitzgeralda, dyrektora Equal Rights Trust, oraz Melindy Foster Sellers, dyrektor ds. personelu w Mary Kay Inc., zostały zamieszczone poniżej:

„W ciągu ostatnich trzech lat Mary Kay wspierała nasze badania, analizy i konsultacje dotyczące dyskryminacji przez algorytmy, a także umożliwiła nam opracowanie zasad dotyczących równości już na etapie projektowania” – powiedział Jim Fitzgerald, dyrektor Equal Rights Trust. – Teraz Mary Kay współpracuje z nami na kolejnym etapie tej drogi: w drodze wspólnych wysiłków pragniemy opracować praktyczne wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sposobów wdrożenia podejścia zakładającego równość już na etapie projektowania. W ten sposób firma podejmuje kolejny krok w ramach procesu, który rozpoczął się od opracowania solidnych polityk wewnętrznych w obszarze równości i niedyskryminacji, następnie przerodził się we współpracę z innymi podmiotami z branży oraz pozyskanie ich wsparcia w tym zakresie, a obecnie koncentruje się na opracowaniu najlepszych praktyk oraz ich pilotażowej realizacji. W tych ramach Mary Kay przyczynia się do stworzenia wzorca dla przedsiębiorstw, aby mogły one odegrać aktywną rolę w opracowaniu lepszych strategii na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i poczynienia postępów w kierunku osiągnięcia równości”.

„W Mary Kay dostrzegamy głęboki wpływ sztucznej inteligencji na kształtowanie przyszłości biznesu i społeczeństwa” – powiedziała Melinda Foster Sellers, dyrektor ds. personelu w Mary Kay Inc. – Współpraca z Equal Rights Trust podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz zapewnienia, aby postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji, na pierwszym miejscu stawiał równość płci. Zasady dotyczące równości już na etapie projektowania w ramach podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy już przyczyniły się do zmian dla kluczowych zainteresowanych stron w obszarze AI i obrazują nasze zobowiązanie, by wspierać tworzenie włączającej gospodarki cyfrowej, w której przedsiębiorcze kobiety mogą osiągać sukcesy bez uprzedzeń ani barier. Partnerstwo odzwierciedla nasze nieustające dążenie do upodmiotowienia kobiet i promowania równości w każdej dziedzinie życia”.

Informacje o Equal Rights Trust

Equal Rights Trust to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa prowadząca działania na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i zagwarantowania każdej osobie możliwości równego uczestnictwa w życiu społecznym. W tym celu organizacja nawiązuje partnerstwa, mając na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom znajdującym się na pierwszej linii walki z dyskryminacją, umożliwiając im forsowanie zmian, przyjmowanie i wdrażanie przepisów na rzecz równości oraz efektywne korzystanie z prawa. Od 2007 r. organizacja wspiera aktywistów działających na rzecz równości z ponad 50 krajów, wspierając jednocześnie konsensus na arenie międzynarodowej w odniesieniu do potrzeby opracowania kompleksowych przepisów na rzecz równości oraz ich merytorycznej wagi. Więcej informacji na stronie equalrightstrust.org.

Informacje o Mary Kay

Kiedyś. Teraz. Zawsze. Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się przebić tzw. szklany sufit, stworzyła swą wymarzoną markę kosmetyczną w 1963 r. w Teksasie w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała międzynarodowa firma współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Od 60 lat możliwości oferowane przez Mary Kay pozwalają kobietom kształtować swoją przyszłość dzięki edukacji, mentoringowi, wsparciu i innowacjom. Firma Mary Kay z zaangażowaniem inwestuje w nauką leżącą u podstaw piękna i produkuje nowoczesne kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, suplementy diety oraz zapachy. Mary Kay wierzy w ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń, wspiera kobiety chore na raka i będące ofiarami przemocy domowej oraz zachęca młode osoby do realizacji marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz w serwisie X (dawniej Twitter).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240215497032/pl/ 

Źródło: Mary Kay Inc.

KONTAKT:

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej

marykay.com/newsroom

tel. 972.687.5332

e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire


Source link

Leave a Comment