imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street UK znalazła się w pierwszej dwudziestce najlepszych miejsc pracy (Best Workplaces™) dla kobiet w Wielkiej Brytanii w 2021 r.

CP21_45_UK_Top_20_Women_Workplaces_Award_PR_2400x750_bizwire.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Spółka została pozytywnie oceniona pod względem innowacyjności, włączenia społecznego, wartości firmy i efektywności przywództwa.

LAS VEGAS i LONDYN–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła, że została wyróżniona w rankingu najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii w 2021 roku w kategorii firm średniej wielkości. Sukces ten jest następstwem zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii w 2021 roku, jak również uznania jej w 2020 roku za firmę posiadającą certyfikat wspaniałego miejsca pracy (GPTW) w Wielkiej Brytanii oraz zajęcia miejsca w pierwszej dwudziestce rankingu najlepszych miejsc pracy w branży technologicznej w 2020 roku dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść jest dostępna tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210701005215/en/.

Wyróżnienie dla najlepszego miejsca pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii w 2021 r.

Rimini Street jest jedną z brytyjskich organizacji uznanych przez swoich pracowników za promującą różnorodność i włączenie społeczne. Ranking najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii w 2021 roku powstał w oparciu o coroczną ankietę pracowniczą Rimini Street, która mierzyła stopień, w jakim kobiety w całej organizacji odczuwają satysfakcję z zatrudnienia, biorąc pod uwagę takie czynniki jak codzienne spotkania z innowacjami, włączenie społeczne, wartości firmy i skuteczność liderów spółki.

„Jesteśmy zachwyceni, że możemy wyróżnić tak wiele wspaniałych organizacji w czwartym roku istnienia listy najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii – powiedział Benedict Gautrey, dyrektor zarządzający Great Place to Work® UK. – Nasz ranking najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii w 2021 roku wyraźnie potwierdza pozytywny wpływ, jaki ich praktyki mają na biznes. W rezultacie są one w stanie skuteczniej pozyskiwać i zatrzymywać kobiety utalentowane, zachęcając je do rozwoju zawodowego i osobistego, co z kolei ogromnie przyczynia się do sukcesu organizacji, dla których pracują”.

„Oczywiście jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia przyznanego przez Great Place to Work® – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i regionalna dyrektor generalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Rimini Street. – Praca z różnorodnym zespołem ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej działalności, a to wyróżnienie jest szczególnie bliskie mojemu sercu. Rimini Street działa w różnych krajach w regionie EMEA, dlatego doceniamy różnorodność i zachęcamy kobiety do rozwijania swojej kariery w przedsiębiorstwie. Funkcjonowanie, jako organizacja nastawiona na integrację ma kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju i jesteśmy zachwyceni, że znaleźliśmy się w pierwszej dwudziestce listy najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii w 2021 roku”.

Great Place to Work® to międzynarodowy autorytet w dziedzinie kultury organizacyjnej. Od 1992 roku przeprowadzili badania wśród ponad 100 milionów pracowników na całym świecie i wykorzystali te wnikliwe obserwacje, aby zdefiniować elementy, które tworzą wspaniałe miejsce pracy: Zaufanie. Great Place to Work® UK pomaga organizacjom mierzyć ich kulturę i osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez tworzenie miejsca pracy opartego na wysokim poziomie zaufania dla wszystkich pracowników. Ich niezrównane dane porównawcze są wykorzystywane do wyróżniania organizacji posiadających certyfikat najlepszych miejsc pracy, jak również uznawanych i cenionych list Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, Najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii oraz Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii w branży technicznej. Wszystko, co robią, jest inspirowane misją budowania lepszego świata poprzez pomaganie każdej organizacji, aby stała się faktycznie wspaniałym miejscem pracy.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów jej systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki do poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210701005215/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment