imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Rimini Street powołuje doświadczonego technologa na stanowisko dyrektora ds. technologii i ogłasza otwarcie nowego Biura Dyrektora ds. Technologii, aby zapewnić obecnym i potencjalnym klientom wsparcie

2.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Zespół nowego biura tworzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw, architekci aplikacji i chmury, technolodzy i eksperci z zakresu bezpieczeństwa, których zadaniem będzie pomoc klientom w tworzeniu i wdrażaniu inteligentnych planów realizacji strategicznych celów IT, operacyjnych i finansowych.

LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca produktów i usług w zakresie oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, mianował Erica Helmera dyrektorem ds. technologii (CTO) i ogłosił Utworzenie Biura Dyrektora ds. Technologii (OCTO). Zadaniem Helmera w nowej roli w Rimini Street będzie udzielanie obecnym i potencjalnym klientom pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i planów działania z myślą o realizacji strategicznych celów IT, operacyjnych i finansowych w obszarze różnych aplikacji i programów dla przedsiębiorstw, tym produktów komercyjnych m.in. od Oracle, SAP, IBM, Salesforce czy Microsoft, a także produktów open source, w tym platform do zarządzania bazami danych MySQL, MariaDB, PostgreSQL czy MongoDB. Eric Helmber będzie podlegał Sebastianowi Grady’emu – prezesowi Rimini Street.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20211101005974/en/.

Biuro OCTO powstało z myślą o przyspieszeniu innowacji i zapewnieniu obecnym i potencjalnym klientom wyjątkowych rozwiązań i planów działania maksymalizujących efektywność kluczowych dla ich działalności systemów korporacyjnego oprogramowania. Ponadto ma ono na celu pomagać obecnym i potencjalnym klientom w budowaniu bazy oprogramowania i technologii, która pozwoli zachować elastyczność w obliczu różnych zmian technologicznych i potrzeb biznesowych, a także gotowość do wprowadzania innowacji w odpowiedzi na bieżące i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa, jednocześnie gwarantując skalowalność i wysoki poziom bezpieczeństwa.

OCTO będzie świadczyć usługi doradztwa obejmującego kompleksowe, strategiczne, techniczne i funkcjonalne plany działania oraz strategie wprowadzania nowych funkcji produktowych, a także współpracować z obecnymi i potencjalnymi klientami nad kreśleniem wizji możliwości wykorzystania potencjału kluczowych systemów IT w przedsiębiorstwie.

Nowy dyrektor ds. technologii to sprawdzony ekspert z 25-letnim doświadczeniem

Eric Helmer jest doświadczonym specjalistą IT z 25-letnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem w zarządzaniu strategicznymi projektami transformacji systemów IT w przedsiębiorstwach. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu złożonych przedsięwzięć w zakresie technologii IT w przedsiębiorstwach, które przyniosły im realne zwroty z inwestycji, wzmacniając ich pozycję konkurencyjną i wspierając rozwój.

Przed objęciem stanowiska CTO Helmer stał na czele Strategic Services Group w Rimini Street, gdzie odpowiadał za opracowywanie i wdrażanie dla klientów złożonych rozwiązań, obejmujących m.in. zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, usługi specjalistyczne, doradztwo w zakresie zarządzania licencjami, projekty techniczne oraz usługi migracji i usługi w chmurze.

Zanim zasilił szeregi Rimini Street, pracował na stanowisku wiceprezesa Velocity Technology Solutions, gdzie zarządzał zespołem zajmującym się usługami aplikacyjnymi w pracach nad tworzeniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań IT i rozwiązań w chmurze dla przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania Oracle. Ponadto posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa, w tym na rzecz takich firm jak Linium, ADI Strategies czy The Hackett Group, gdzie pomógł w realizacji licznych udanych projektów w przedsiębiorstwach działających na terenie Stanów Zjednoczonych oraz regionów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także Azji Pacyficznej.

Eric Helmer jest także autorem publikacji, absolwentem programu Oracle ACE i wielokrotnie nagradzanym, wziętym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach branżowych. Zasiadał w wielu branżowych radach doradczych, w tym Oracle Developer Tools User Group (ODTUG). Posiada dyplom MBA i stopień licencjata informatyki.

Aktualne oprogramowanie dla przedsiębiorstw jako platforma do stałej optymalizacji działalności

Większość organizacji wykorzystuje tylko ułamek możliwości, jakie tkwią w ich aktualnym systemie oprogramowania firmowego, za które przecież zapłaciły i na których używanie mają licencję. Często organizacje korzystają z programów do planowania zasobów przedsiębiorstwa i innego oprogramowania korporacyjnego tylko w minimalnym zakresie wystarczającym do obsługi ich podstawowych procesów.

Dlatego też utworzone przez Rimini Street nowe Biuro Dyrektora ds. Technologii (OCTO) będzie pomagać im w opracowywaniu najlepszych praktyk w celu zarówno maksymalizacji zwrotu z dużych inwestycji w krytyczne oprogramowanie dla przedsiębiorstw, jak i wykorzystania go jako platformy do stałej optymalizacji działalności. Doradztwo udzielane obecnym i potencjalnym klientom przez OCTO będzie uwzględniało w sposób holistyczny ich działalność, tak by pomóc przedsiębiorstwom w uzyskaniu lepszych wskaźników kosztów do korzyści związanych z inwestycją w oprogramowanie, dostosowaniu planów działania w obszarze oprogramowania i technologii do głównych celów przedsiębiorstwa oraz przygotowaniu podmiotów gospodarczych czy jednostek administracji państwowej do konsekwentnego wdrażania innowacji i kreowania rozwoju lub podnoszenia jakości usług. Przy realizacji wyjątkowych usług tworzenia planów działania Rimini Street stosuje 360-stopniowe podejście do doradztwa z myślą o optymalizacji istniejących platform, w tym udoskonalaniu systemów na potrzeby rozwoju funkcjonalności, wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa, zapewnianiu elastyczności technologicznej i dostarczaniu wydajnych rozwiązań w chmurze.

„Organizacje przychodzą do Rimini Street, aby uwolnić się od wymuszanych przez dostawców oprogramowania aktualizacji i migracji do chmury, które skutkują niepotrzebnymi zakłóceniami działalności i powstawaniem nadmiernych kosztów. Czołowe organizacje chcę realizować własne, dostosowane do ich działalności plany działania i inteligentne ścieżki w celu osiągania określonych celów IT, operacyjnych i finansowych – powiedział Helmer. -Jako liderzy w dziedzinie oprogramowania i technologii korporacyjnych zwracają się do Rimini Street o dostarczenie najlepszych praktyk branżowych z myślą o maksymalizacji zysków z ich aktualnego oprogramowania firmowego poprzez tworzenie innowacyjnych i szczegółowych planów działania, które pozwalają im na kreowanie ciągłej wartości przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych, kosztownych i zakłócających działalność aktualizacji, migracji i projektów dotyczących oprogramowania i systemów, które nie zwiększają ich konkurencyjności i nie wspierają rozwoju lub podnoszenia jakości usług. Cieszę się, że powierzone zostanie mi zadanie dostarczania strategii, usług i rozwiązań kreujących najwyższą wartość dla podmiotów korzystających z licencjonowanego oprogramowania korporacyjnego na całym świecie”.

„Z zadowoleniem przyjmujemy fakt powołania Erica na stanowisko dyrektora ds. technologii i cieszymy się z uruchomienia nowego Biura Dyrektora ds. Technologii, które będzie blisko współpracowało z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami nad rozwiązywaniem realnych problemów i wspieraniem ich w optymalizacji aktualnych systemów oprogramowania korporacyjnego i powiązanych rozwiązań, jak również dostosowywania ich do głównych celów organizacji – powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. – Powołanie dyrektora ds. technologii i uruchomienie OCTO to istotne kamienie milowe dla firmy Rimini Street, która wciąż odgrywa czołową rolę w branży, jeśli chodzi o definiowanie na nowo kształtu rozwiązań z zakresu oprogramowania korporacyjnego i dostarczanie ich obecnym i potencjalnym klientom”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebooku oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ na działalność bieżącej obsługi zobowiązań spółki wynikających z umowy kredytowej i innych zobowiązań umownych dotyczących aspektów finansowych i operacyjnych oraz powiązanego ryzyka dotyczącego stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki odo poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q w środę 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211101005974/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment