imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Rimini Street potwierdza gwarancję wydłużenia okresu pomocy technicznej i świadczenia usług zarządzanych dla klientów lokalnych SAP ECC i S/4HANA o 15 lat, zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji i umożliwiając innowacyjność

MicrosoftTeams-image_408.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Wbrew niedawnym komunikatom SAP informujących o niedostępności nowych innowacji dla licencjobiorców SAP korzystających z pakietu Business Suite/ECC 6.0 i S/4HANA w środowisku lokalnym, Rimini Street oferuje gwarancję długoterminowej obsługi licencjobiorców SAP oraz zwiększone wsparcie, istotne oszczędności, niezawodność, elastyczność i przewidywalność kosztów w przypadku wyboru usług Rimini Support™ i Rimini Manage™.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)—Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, potwierdził dzisiaj gwarantowaną dostępność bezproblemowego i istotnie usprawnionego wsparcia oraz usług zarządzanych przez kolejnych 15 lat dla dziesiątek tysięcy licencjobiorców lokalnych produktów SAP ECC i S/4HANA.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230810880080/pl/.

Gdy licencjobiorcy produktu SAP ECC coraz częściej stawiają czoła naciskom sugerującym konieczność migracji do S/4HANA do 2027 r., imponujące grono klientów SAP, którzy wybrali Rimini Street, cieszy się swobodą i elastycznością własnego planu działania i harmonogramu w zakresie rozwiązań informatycznych, które stale pozostają pod ich kontrolą, dzięki czemu dyrektorzy ds. doświadczeń i systemów informatycznych, kierownicy finansowi i członkowie zarządów znów zyskują możliwość planowania i realizacji przedsięwzięć oraz dokonywania śmiałych innowacji u boku zaufanego partnera.

Rimini Support™ dla SAP maksymalizuje zwrot z inwestycji w ERP i zapewnia spokój klientom

Mając na uwadze, że Rimini Street plasuje się jako wiodący dostawca zewnętrznych usług wsparcia w zakresie produktów SAP, coraz więcej licencjobiorców SAP, w tym tych, którzy zdecydowali się już na migrację do S/4HANA, wybierają Rimini Support™ dla SAP, aby zyskać więcej korzyści z dokonanych inwestycji i lepiej je wykorzystać bez obaw o konieczność dokonywania uaktualnień.

Klienci Rimini Support korzystający z produktów SAP podczas prowadzenia działalności zyskują następujące korzyści:

– Gwarancja dodatkowych 15 lat wsparcia,

– Wsparcie w zakresie personalizacji,

– Dostarczanie dokładnych, terminowych aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych,

– Bezpośredni dostęp do przypisanego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE) wspieranego przez globalny zespół setek wyspecjalizowanych inżynierów,

– Gwarantowany czas reakcji wynoszący 10 minut w przypadku zgłoszeń krytycznych, w tym średni czas reakcji poniżej 90 sekund,

– Natychmiastowe oszczędności rzędu 50% rocznych kosztów utrzymania i do 90% oszczędności na całkowitych kosztach wsparcia.

GE Lighting, spółka należąca do Savant, amerykański lider rynku energooszczędnych produktów oświetleniowych dla budynków mieszkalnych i inteligentnych domów, wybrała rozwiązanie Rimini Support™ dla klientów SAP i dostrzega różnicę po przejściu na obsługę Rimini Street. Theresa Szoke, wiceprezes ds. technologii informacyjnych w Savant Systems, Inc., podkreśla, że „firma Rimini Street niezmiennie szybko reaguje na nasze zgłoszenia i proaktywnie podejmuje się ich rozwiązania, zatem nie musimy już martwić się własnymi niedociągnięciami pod względem umiejętności. Rimini Street zapewnia nam wszelkie niezbędne wsparcie”. Sanjay Sethia, kierownik wyższego szczebla ds. aplikacji firmowych w GE Lighting, spółce Savant, dodaje, że „dzięki Rimini Street firma zyskała partnera, który zawsze jest gotowy do pomocy, zapewniając gruntowną wiedzę i udowodnione, prawdziwe zaangażowanie na rzecz oferowanego wsparcia”.

Rimini Manage™ dla SAP umożliwia nieograniczone zgłaszanie incydentów oraz optymalizację zasobów wewnętrznych

Z Rimini Manage dla SAP klienci zyskują przewidywalność i większe korzyści biznesowe, takie jak:

– Mniej oczekujących zgłoszeń wymagających rozwiązania,

– Analiza pierwotnych przyczyn i opracowywanie rozwiązania,

– Szybkość reakcji i szybsze rozwiązywanie problemów dzięki wiodącym w branży umowom o gwarantowanym poziomie usług (ang. SLA),

– Zawsze łatwy dostęp do wyspecjalizowanych inżynierów w dziedzinie produktów SAP, którzy średnio mogą poszczycić się 15-letnim doświadczeniem,

– Przewidywalny model kosztów przy braku ograniczeń w zakresie liczby zgłoszeń dotyczących szerokiej gamy usług.

Iguatemi, imponująca brazylijska firma zarządzająca kompleksowymi centrami handlowymi, obsługująca 14 centrów handlowych, 2 outlety klasy premium i 3 komercyjne wieżowce biurowe, jest jednym z ponad 100 klientów, którzy korzystają zarówno z rozwiązań Rimini Support, jak i Rimini Manage w celu zachowania płynnej obsługi kluczowych, wysoce spersonalizowanych programów SAP ECC 6.0 każdego dnia, umożliwiając zarazem inwestycję osiągniętych oszczędności w realizację strategicznych projektów.

Valdemar Castilho, kierownik ds. operacyjnych IT w firmie Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, stwierdził, że „propozycja Rimini Street dla AMS okazała się wspaniałą ofertą ze względu na odmienny model obsługi. Nie tylko zyskaliśmy pomoc wyspecjalizowanych inżynierów zapewniających niezwykle krótki czas reakcji, ale również dziś nie tracimy już czasu na obsługę napływających zgłoszeń serwisowych”.

Firma Rimini Street ogłosiła niedawno rozszerzenie i ogólną dostępność usług Rimini Manage dla produktów SAP obsługiwanych w chmurze, rozszerzając tym samym skuteczną, wysoce zróżnicowaną ofertę usług zarządzanych w zakresie aplikacji.

Rimini Street umożliwia klientom SAP innowacyjność dzięki optymalizacji i inteligentnej alokacji zasobów

Od niemal 18 lat Rimini Street toruje drogę klientom SAP i Oracle, umożliwiając im śmiałe dokonywanie innowacji przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji dokonanych w posiadane systemy SAP oraz korzystanie z dalece udoskonalonego wsparcia w zakresie oprogramowania. Klienci Rimini Street nie są już związani dyktowanym przez dostawców planem działania w zakresie kosztownych i niechcianych uaktualnień i migracji, lecz cieszą się elastycznością pod względem dostępnego czasu i optymalizacją systemów, aby móc w sposób selektywny wybierać najlepsze w swojej klasie rozwiązania, by doskonalić funkcje posiadanego środowiska IT.

W przypadku klienta SAP, firmy Quadient, wiodącego brytyjskiego dostawcy inteligentnej automatyki komunikacyjnej, inteligentnych rozwiązań pocztowych oraz automatów paczkowych, o wyborze Rimini Support zdecydował poziom jakości oraz opłacalności Rimini Street, umożliwiający przyspieszenie realizacji projektów modernizacji systemów SAP w Niemczech i we Francji. Dzięki Rimini Street firma Quadient zyskała możliwość modernizacji obecnego rozwiązania SAP w drodze uaktualnienia systemu operacyjnego, bazy danych i starszych interfejsów bez jakichkolwiek zakłóceń.

„Najlepsze jest to, że nasi klienci nie dostrzegli żadnej różnicy. Nadal współpracujemy, ale teraz przy użyciu uaktualnionych i zgodnych z wymogami systemów. Możemy uzyskać certyfikację ISO. Ma to kluczowe znaczenie dla współpracy z takimi partnerami jak brytyjska poczta” – powiedział Hugues Piet Lataudrie, dyrektor pionu BO Solutions & Digital BP w firmie Quadient.

„Licencjobiorcy SAP korzystający z Rimini Street zyskują możliwość poznania szerszego wachlarza rozwiązań najlepiej dostosowanych do ich potrzeb biznesowych zarówno obecnie, jak i na przyszłość. Brak wiążących harmonogramów narzucanych przez dostawców oprogramowania, które często oznaczają kosztowne, zbędne uaktualnienia i migracje, umożliwia kierownikom ds. IT koncentrację cennego czasu, środków finansowych i zasobów kadrowych na realizację projektów strategicznych przyczyniających się do rozwoju firmy – powiedział Luiz Mariotto, wiceprezes grupy i główny menedżer ds. produktów SAP w Rimini Street. – Zachęcamy wszystkich licencjobiorców SAP do skorzystania z kalkulatora oszczędności w zakresie oprogramowania SAP, aby ocenić ewentualną wysokość własnych oszczędności i dołączyć do grona ponad 800 licencjobiorców SAP, którzy zdecydowali się postawić na Rimini Street. Udzielając gwarancji dodatkowych 15 lat niezawodnego wsparcia wysokiej jakości w zakresie kluczowych systemów, Rimini Street umożliwia postrzeganie IT jako strategicznego partnera prowadzonej działalności zamiast centrum kosztów”.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają klienci i potencjalni klienci spółki, a także jej zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju bazy klientów firmy; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów rozbudowanej gamy produktów i usług firmy oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność spółkido utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność firmy do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju jej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez firmę odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z jej działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu spółki dot.wykupu akcji oraz jej zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230810880080/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

 


Source link

Leave a Comment