imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za IV kwartał oraz całoroczne wyniki finansowe za rok 2021

CP22_11_Q4_2021_Earnings_PR_2400x2400_bizwire.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Kwartalne przychody wyniosły 99,3 mln $, co stanowi wzrost o 13,0% w skali rok do roku.

Całoroczne przychody wyniosły 374,4 mln $, wzrost o 14,6% w skali rok do roku.

Całoroczna marża brutto wyniosła 63,6% w porównaniu z 61,4% w poprzednim roku.

Całoroczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 66,9 mln $, co stanowi wzrost o 59,0% w skali rok do roku.

2849 aktywnych klientów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.; o 14,6% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za IV kwartał i cały rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005382/en/

„Za czwarty kwartał i cały rok 2021 udało nam się uzyskać wyjątkowe połączenie rekordowych przychodów, które okazały się wyższe niż prognozowaliśmy, zwiększonej marży, dobrego wskaźnika utrzymania przychodów i generowania przepływu środków pieniężnych – oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Nadal obserwujemy ogromne szanse stojące przed coraz szerszą ofertą Rimini Street w zakresie rozwiązań wsparcia dla oprogramowania biznesowego i wciąż budujemy i rozwijamy nasze możliwości rynkowe we wprowadzaniu, sprzedaży i dostarczaniu naszego pełnego portfolio rozwiązań dla nowych i obecnych klientów na całym świecie”.

„Zakończyliśmy kolejny kwartał z rzędu z zyskiem netto, jeszcze bardziej wzmocniliśmy nasz bilans przy rekordowej kwocie środków pieniężnych 119,6 mln $ na koniec roku 2021 i ogłosiliśmy dziś plan wykupu akcji zwykłych do 15 mln $ – ogłosił Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. – Dodatkowo za cały rok uzyskaliśmy rekordowe: dochód netto, skorygowany zysk EBITDA, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i generowanie środków pieniężnych. Publikujemy także prognozy przychodów na pierwszy kwartał i cały rok 2022 i potwierdzamy nasze ciągłe zaangażowanie w realizację długoterminowych celów zwiększenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i podnoszenia zysków na akcję”.

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał 2021 r.

 • W IV kwartale 2021 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 99,3 mln $, co oznacza wzrost o 13,0% w stosunku do IV kwartału roku 2020, w którym wartość ta wyniosła 87,8 mln $.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w IV kwartale 2021 r. 393 mln $, co oznacza wzrost o 12,6% w stosunku do kwoty 349 mln $ uzyskanej w IV kwartale roku 2020.
 • Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka posiadała 2849 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 14,6% w porównaniu z 2487 wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 grudnia 2021 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 92%, podobnie jak w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 grudnia 2020 r.
 • Marża brutto za IV kwartał 2021 r. wyniosła 65,1%, w porównaniu z 61,8% w IV kwartale 2020 r.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2021 r. 12,7 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 4,5 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2021 r. 19,4 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 11,9 mln $.
 • Zysk netto za IV kwartał 2021 r. ukształtował się na poziomie 70,1 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. odnotowano zysk netto w kwocie 2,5 mln $.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2021 r. 77,8 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 11,1 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za IV kwartał 2021 r. osiągnął poziom 19,3 mln $ w porównaniu z 12,9 mln $ w analogicznym okresie 2020 roku.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki wynosił w IV kwartale 2021 r. odpowiednio 0,81 $ i 0,77 $, w porównaniu z podstawową i rozwodnioną stratą netto przypadającą na akcję $(0,06) w IV kwartale 2020 r.
 • Liczba pracowników wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1 666, co stanowi wzrost rok do roku o 16,9%.

Najważniejsze wyniki finansowe za rok obrotowy 2021

 • W roku 2021 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 374,4 mln $, co oznacza wzrost o 14,6% w stosunku do roku 2020, w którym wartość ta wyniosła 326,8 mln $.
 • Marża brutto za rok 2021 wyniosła 63,6% w porównaniu z 61,4% w roku 2020.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 26,8 mln $ w roku 2021, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 17,9 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w 55,0 mln $ w roku 2021, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 41,1 mln $.
 • Dochód netto za rok 2021 osiągnął poziom 75,2 mln $, podczas gdy w roku 2020 odnotowano dochód netto w kwocie 11,6 mln $.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki wynosił w roku 2021 r. odpowiednio 0,54 $ i 0,51 $, w porównaniu z podstawową i rozwodnioną stratą netto przypadającą na akcję $(0,21) w 2020 r.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP za rok 2021 osiągnął poziom 107,6 mln $, podczas gdy w roku 2020 odnotowano dochód netto w kwocie 36,2 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za rok 2021 osiągnął poziom 55,8 mln $ w porównaniu z 42,6 mln $ w 2020 roku.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia w 2021 r.

• Ogłoszenie, że Amerykański Urząd Patentowy przyznał Spółce nowy patent na Aplikacje wsparcia Rimini Street oparte na sztucznej inteligencji, które skracają czas rozwiązywania spraw średnio o 23% i pomagają Spółce świadczyć najlepsze w branży usługi dla klientów. Za IV kwartał Spółka osiągnęła średnią wartość wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez Spółkę na poziomie 4,9 na 5,0 i taki sam wynik dla usług wdrażania nowych klientów (gdzie 5,0 to najwyższy możliwy wynik).

• Ogłoszenie nowych reprezentatywnych klientów, którzy przenieśli się do Rimini Street oraz rozszerzenia umów przez dotychczasowych klientów. Wśród nich znalazły się następujące organizacje:

– CHG Healthcare, największa prywatna agencja zatrudnienia w służbie zdrowia w USA;

– DPaschoal Group, czołowa brazylijska sieć sklepów z częściami i usługami motoryzacyjnymi;

– Korean Air, największy przewoźnik lotniczy w Korei i jedna z czołowych linii lotniczych na świecie;

– Philippine Airlines, flagowa linia lotnicza z Filipin;

– Open Universities Australia, czołowy rynek akademicki w Australii;

– Mitsubishi Corporate Life Sciences, czołowy producent środków spożywczych w Japonii, oraz

– ENEX, czołowy producent mebli z Korei Południowej.

• Zamknięcie niemal 9 700 zleceń wsparcia i dostarczenie przeszło 31 000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych do 32 krajów.

• Ogłoszenie mianowania Erica Helmera jako dyrektora ds. technologicznych (CTO), utworzenie biura dyrektora ds. technologicznych (OCTO), Kevina Mease’a jako dyrektora ds. produktów (CPO), Billa Carslaya jako światowego wiceprezesa i dyrektora generalnego działu Global Professional Services, Franka Reneke’a jako światowego wiceprezesa i dyrektora generalnego działu Oracle Services, Jennifer Perry jako światowej wiceprezes i dyrektor generalnej działu SAP Services, Emmanuela Richarda jako starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego makroregionu Ameryki Północnej i Gala Lyne jako światowego wiceprezesa i regionalnego dyrektora generalnego Ameryki Północnej – Wschód.

• Zdobycie nagrody Frost & Sullivan Best Practices Award za najlepsze praktyki dla firmy w roku w kategorii wsparcia zewnętrznego oprogramowania biznesowego.

• Zdobycie nagrody 2021 People’s Choice Stevie® Awards dla ulubionej firmy oferującej usługi komputerowe.

• Rimini Street UK znalazł się w pierwszej dziesiątce Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii 2021 (2021 UK’s Best Workplaces™), uzyskując korzystne wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, bezpieczeństwa pracy i programu zaangażowania pracowników.

• Prezentacja podczas licznych wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych.

• Wsparcie organizacji charytatywnych z całego świata poprzez własną fundację Rimini Street Foundation, zapewnienie środków pieniężnych, wolontariat i dary rzeczowe w ramach realizacji misji Spółki zapewnienia równych szans wszystkim ludziom.

Prognozy biznesowe

Spółka prognozuje obecnie przychód za I kwartał 2022 r. w granicach 95,0-96,0 mln $ oraz przychód za cały rok 2022 w granicach 400-410 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 2 marca 2022 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za IV kwartał i cały rok 2022 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (800) 708-4540 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50279188. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K z dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przychodach przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Strata na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: wykluczyliśmy zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Nie mamy możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach naszej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi naszych klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu: dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z naszymi aktywami stanowiącymi przedmiot leasingu dla części naszych lokalizacji, z których powierzchni już nie korzystamy.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005382/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 5237636

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 708 556-3185

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Source link

Leave a Comment