imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za III kwartał fiskalny 2021

CP21_76_Q3_Earnings.psd_PR_2400x2400_bw.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania o zasięgu globalnym dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła wyniki za III kwartał zakończony 30 września 2021 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005428/en/.

„W trzecim kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody rzędu 95,6 mln $, a więc o 15,9% więcej w skali rok do roku i w górnej granicy naszych prognoz, notując solidny wskaźnik utrzymania przychodów o wartości 93% w porównaniu do 92% w zeszłym roku, w zakresie przychodów z abonamentów – oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – W miarę, jak dalej budujemy i rozwijamy nasze możliwości rynkowe we wprowadzaniu, sprzedaży i dostarczaniu naszego pełnego portfolio rozwiązań dla nowych i obecnych klientów na całym świecie i przygotowujemy spółkę do działań przynoszących miliardowe roczne przychody do 2026 r., obserwujemy rosnący popyt na coraz szerszą ofertę Rimini Street w zakresie rozwiązań wsparcia dla oprogramowania biznesowego”.

„W trzecim kwartale uzyskaliśmy solidne wyniki w zakresie dochodów i bilansu. „Osiągnęliśmy wyższą marżę brutto, dochody z działalności operacyjnej i dochody z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP w skali rok do roku i zakończyliśmy kwartał dysponując gotówką w wysokości ponad 103 mln $ – oświadczył Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. – Ponadto w tym kwartale wykupiliśmy pozostałe akcje uprzywilejowane serii A przy pomocy pięcioletniego kredytu terminowego finansowanego przez banki komercyjne Capital One i Fifth Third Bank na 90 mln $ po stopie LIBOR + 1,75% do 2,50%. Spółka w trzecim kwartale poniosła pewne jednorazowe opłaty pieniężne i niepieniężne związane z zamknięciem transakcji finansowania, a roczne koszty finansowania przyszłych okresów zostały obniżone o 24 mln $ w porównaniu z rokiem podatkowym 2020”.

Najważniejsze wyniki finansowe za III kwartał 2021 r.

· W III kwartale 2021 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 95,6 mln $, co oznacza wzrost o 15,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 82,5 mln $.

· Wartość przychodów spółki w USA osiągnęła poziom 50,5 mln $, co oznacza wzrost o 4,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 48,2 mln $.

· Wartość międzynarodowych przychodów spółki osiągnęła poziom 45,2 mln $, co oznacza wzrost o 31,4% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 34,4 mln $.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w III kwartale 2021 r. około 376,6 mln $, co oznacza wzrost o 15,3% w stosunku do kwoty 326,6 mln $ uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

· Według stanu na dzień 30 września 2021 r. spółka posiadała 2793 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 18,1% w porównaniu z 2365 wg stanu na 30 września 2020 r.

· W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 września 2021 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 93%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 września 2020 r. – 92%.

· Przychody z abonamentów stanowiły 98,4% przychodów ogółem.

· Marża brutto za III kwartał 2021 r. wyniosła 65,1%, w porównaniu z 61,2% w tym samym okresie ubiegłego roku.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2021 r. 7,5 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 4,5 mln $.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2021 r. 16,5 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 10,5 mln $.

· Dochód netto za III kwartał 2021 r. ukształtował się na poziomie 1,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. odnotowano zysk netto w kwocie 3,6 mln $.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2021 r. 13,0 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 9,3 mln $.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za III kwartał 2021 r. osiągnął poziom 15,9 mln $ w porównaniu z 11,0 mln $ w analogicznym okresie ubiegłego roku.

· Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w III kwartale 2021 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,08 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,04 $ w analogicznym okresie 2020 r.

· Liczba pracowników wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 1595, co stanowi wzrost rok do roku o 15,2%.

· 20 lipca 2021 r. spółka zakończyła wykup zgodnie z wartością nominalną 87,8 mln $ akcji uprzywilejowanych serii A wraz z dywidendami o wartości ok. 0,6 mln $, w ten sposób wykupując całość akcji uprzywilejowanych serii A. Transakcja została sfinansowana przez bank komercyjny w wysokości 90 mln $, a pożyczkodawcami byli Capital One i Fifth Third Bank po stawce LIBOR + 1,75% do 2,50% w ramach pięcioletniego kredytu terminowego.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w załączonych tabelach finansowych. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wyniki spółki za III kwartał 2021 r.

· Ogłoszono, że T-Mobile, spółka osiągająca roczne przychody przekraczające 68 mld $ i mająca ponad 104 mln klientów, zaufała Rimini Street jako partnerowi wspierającemu jej system SAP, który umożliwi ulepszenie doświadczeń klientów jako podmiot dający przewagę konkurencyjną.

· Ogłoszono, że Hrabstwo Fresno, amerykańskie hrabstwo o największej produkcji rolniczej w kraju, zaoszczędziło 800 tys. $ na wsparciu Oracle, co pozwoliło zwiększyć finansowanie projektów skupionych na lokalnej społeczności i kluczowych inicjatyw wsparcia dla mieszkańców.

· Ogłoszono, że Origin Energy, czołowy dostawca energii w Australii, mający ponad 4 miliony klientów, przeszedł na Rimini Street Support w zakresie swojego oprogramowania Oracle, co pozwoliło organizacji przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych inicjatyw.

· Ogłoszono rozszerzenie nagradzanych i kluczowych usług spółki w zakresie zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwa i migracji poza komercyjne bazy danych i uwzględnienie czołowych platform baz danych o otwartym źródle, zapewniając przedsiębiorstwom wysokiej klasy rozwiązanie „pod klucz” na całym świecie od jednego dostawcy.

· Zamknięto przeszło 9,5 tys. zgłoszeń wsparcia i dostarczono ponad 18 tys. aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dla 27 krajów. Narastająco od początku roku wdrożono więcej niż 65 tys. aktualizacji w 43 krajach. Osiągnięto średnią ocenę zadowolenia klienta z usług wsparcia na poziomie 4,9/5,0 a usługi wdrożeniowe spółki również osiągnęły rekordową ocenę 4,9/5,0 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0 – „doskonały”).

· Do zarządu dołączyli Jay Snyder i Katrinka McCallum, którzy wnieśli łącznie ponad 50 lat doświadczenia w technologiach do kierownictwa Rimini Street.

· Spółka otrzymała siedem nagród Stevie Awards za Innowacje Techniczne, Doskonałość w Obsłudze Klienta, Światowy Rozwój i Odpowiedzialność Korporacyjną, w tym Złotą Nagrodę za opracowaną przez spółkę własną Platformę AI Support, która skraca przeciętny czas rozwiązywania zgłoszonych problemów o 23%.

· Spółka otrzymała Wielką Nagrodę za Najlepsze Wsparcie Klienta od Japońskiego Instytutu Technologii Informacyjnych za wyjątkowy i innowacyjny model wsparcia, który obejmuje oczekujące na patent technologie i platformę AI.

· Spółka znalazła się w czołowej dwudziestce Najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii 2021 (UK’s Best Workplaces for Women), w uznaniu innowacyjności, wartości i skuteczności przywództwa spółki.

· Ogłoszono, że dyrektor zarządzający Rimini Street India znalazł się wśród 25 Najlepszych Liderów Czasów Kryzysu w Indiach (India’s Best Leaders in Times of Crisis) według Great Place to Work® India za przywództwo w czasie pandemii COVID-19.

· Spółka zaprezentowała się podczas konferencji liderów ds. technologii informacyjnych i finansów, w tym Quartz Connect CIO Summit, ITWC Digital Transformation Toronto i HMG Live Phoenix Digital CIO Executive Leadership Summit.

· Spółka wsparła wiele organizacji charytatywnych z całego świata wspieranych za pośrednictwem Rimini Street Foundation, w tym poprzez partnerstwo z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z katastrof naturalnych w USA.

Prognozy biznesowe na 2021 r.

Spółka przewiduje zakres przychodów od 95,8 mln $ do 96,8 mln $ za IV kwartał roku 2021 r. i zawęża całoroczne prognozy przychodów za rok 2021 z zakresu 370-380 mln $ do 371-372 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za III kwartał 2021 r. i omówienia bieżących wyników za IV kwartał 2021 r. Transmisję na żywo można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com/news-events/events. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (800) 708-4540 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50234628. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w załączonych tabelach finansowych. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego nowego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Spółka uważa również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – zdaniem spółki – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi firmy w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Spółka uważa, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką jej usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą jej klientów.

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: spółka postanowiła wykluczyć zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Firma nie ma możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach swojej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi jej klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu. Dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005428/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment