imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za I kwartał fiskalny 2022

C0XXX_Q1_2022_Earnings_PR_050422_2400x2400_bizwire.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za I kwartał zakończony 31 marca 2022 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005349/en/.

„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody i rekordową sprzedaż fakturowaną, a także osiągnęliśmy wskaźnik utrzymania przychodów na poziomie 94% dla przychodów z opłat abonamentowych, względem 91% w roku poprzednim – oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – W tym kwartale nadal obsadzaliśmy stanowiska w zakresie działalności regionalnej i sprzedaży i zamknęliśmy jedne z największych transakcji sprzedaży w naszej historii. Wciąż koncentrujemy się na powiększaniu i rozwijaniu naszej globalnej działalności w zakresie marketingu i sprzedaży, aby pozyskiwać więcej nowych klientów i prowadzić krzyżową sprzedaż nowych usług dla dotychczasowych”.

„W pierwszym kwartale uzyskaliśmy solidne wyniki w zakresie dochodów i bilansu, w tym wyższą marżę brutto, dochód z działalności operacyjnej i dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP rok do roku. Zakończyliśmy kwartał ze środkami pieniężnymi w kasie wynoszącymi powyżej 158 milionów $, na co wpłynęły solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 45,8 mln $ – powiedział Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. – Ponadto w tym kwartale rozpoczęliśmy plan wykupu akcji zwykłych do 15 mln $ i sfinalizowaliśmy 3,2 mln $ wykupów. Spółka bada obecnie również inne opcje finansowe, obejmujące wcześniejszą spłatę 10 mln $ kredytu terminowego o wartości kapitału ok. 86 mln $. Warunki kredytu terminowego nie przewidują prowizji za wcześniejszą spłatę”.

Najważniejsze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.

· W I kwartale 2022 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 97,9 mln $, co oznacza wzrost o 11,4% w stosunku do I kwartału roku 2021, w którym wartość ta wyniosła 87,9 mln $.

· Wartość przychodów spółki w USA osiągnęła poziom 52,3 mln $, co oznacza wzrost o 9,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 47,6 mln $.

· Wartość międzynarodowych przychodów spółki osiągnęła poziom 45,6 mln $, co oznacza wzrost o 13,1% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 40,3 mln $.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w I kwartale 2022 r. 384,9 mln $, co oznacza wzrost o 10,2% w stosunku do kwoty 349,3 mln $ uzyskanej w I kwartale roku 2021.

· Według stanu na dzień 31 marca 2022 r. spółka posiadała 2884 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 13,1% w porównaniu z 2550 wg stanu na 31 marca 2021 r.

· W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 marca 2022 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 94%, podobnie jak w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 marca 2021 r.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 96,2 mln $, co stanowiło 98,3% przychodów ogółem za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 r. w porównaniu do przychodów z tytułu opłat abonamentowych 87,3 mln $, które stanowiły 99,4% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.

· Marża brutto za I kwartał 2022 r. wyniosła 62,0%, w porównaniu z 61,5% w I kwartale 2021 r.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2022 r. 5,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 1,9 mln $.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2022 r. 12,1 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 9,3 mln $.

· Zysk netto za I kwartał 2022 r. ukształtował się na poziomie 3,1 mln $, podczas gdy w I kwartale 2021 r. odnotowano stratę netto w kwocie 3,6 mln $.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2022 r. 9,2 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 8,5 mln $.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za I kwartał 2022 r. osiągnął poziom 12,9 mln $ w porównaniu z 10,7 mln $ w analogicznym okresie 2021 roku.

· Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2022 r. zysk netto za akcję w wysokości odpowiednio 0,04 $ i 0,03 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,13 $ w analogicznym okresie 2021 r.

· Liczba pracowników wg stanu na dzień 31 marca 2022 r. wyniosła 1681, co stanowi wzrost rok do roku o 12,0%.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wyniki spółki za I kwartał 2022 r.

· Ogłoszenie nowych reprezentatywnych klientów, którzy przenieśli się do Rimini Street oraz rozszerzenia umów przez dotychczasowych klientów. Wśród nich znalazły się następujące organizacje:

– Yarra Valley Water, największe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w Melbourne, Australia;

– Staffmark Group, czołowa firma świadcząca obsługę kadrowo-rekrutacyjną w USA;

– Breastscreen Victoria, finansowana przez rząd Australii organizacja walki z rakiem piersi;

– ICTSI, globalny operator portowy z siedzibą na Filipinach.

· Zamknięcie niemal 10000 zleceń wsparcia i dostarczenie niemal 18000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 33 krajów i osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie 4,9 na 5,0 oznacza najwyższy możliwy wynik).

· Mianowanie weterana marketingu technologii Oracle, IBM i VMWare Jeffa Spicera nowym wicedyrektorek wykonawczym i dyrektorem ds. marketingu.

· Ogłoszenie połączenia przez spółkę swoich makroregionów Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej w jeden makroregion Ameryk, na którego czele stanał nowy zespół kierowniczy; awansowanie Emmanuela Richarda na starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego.

· Dołączenie do Rimini Street byłego członka wyższej kadry kierowniczej Oracle, IBM, HP i Lenovo, Kevina Hoopera, który został mianowany wiceprezesem grupy i kierownikiem generalnym centralnego regionu Ameryk.

· Uznanie Rimini Street Korea za jedno wśród 100 najlepszych miejsc do pracy w Korei, w tym przyznanie nagrody dla najlepszego dyrektora generalnego dla Setha Ravina oraz za jedno z najlepszych miejsc pracy dla kobiet.

· Prezentacja podczas licznych wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych.

· Fundacja Rimini Street wspierała organizacje charytatywne na całym świecie poprzez swoje programy, przekazała czas pracowników na projekty dla lokalnych społeczności i uruchomiła program grantowy RMNI LOVE o wartości 50,000 $ dla organizacji charytatywnych z miasta pochodzenia Rimini Street, Las Vegas, USA.

Prognozy biznesowe na 2022 r.

Spółka przewiduje zakres przychodów od 98,5 mln $ do 99,5 mln $ za II kwartał roku 2022 r. i zwiększa całoroczne prognozy przychodów za rok 2022 do zakresu 402-411 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 4 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za I kwartał 2022 r. i bieżących wyników za II kwartał 2022 r. Relację na żywo można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (866) 374-5140 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 44249106#. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ jej bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność firmy oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i jej zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki stanowisk podatkowych firmy, lub niezdolność ustanowienia przez nią odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; jej zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; zdolność spółki do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych jej pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Firma uważa również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – jej zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przychodów przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi firmy w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Spółka uważa, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką jej usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Strata na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: Wykluczone zostały zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Spółka nie mam możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach swojej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi jej klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu: dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005349/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 708 556-3185

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment