imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r.

RSI_Earnings_BW_2400x2400_6.jpg


Business Wire/ Rimini Street, Inc.

LAS VEGAS — (BUSINESS WIRE) — Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki finansowe za I kwartał zakończony 31 marca 2024 r.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240502971963/pl/ 

Wybrane najważniejsze wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

– W I kwartale 2024 r. wartość przychodów osiągnęła poziom 106,7 mln USD, co stanowi wzrost o 1,2% w stosunku do kwoty 105,5 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.

– W I kwartale 2024 r. wartość przychodów w USA osiągnęła poziom 53,8 mln USD, co stanowi wzrost o 0,7% w stosunku do kwoty 53,4 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.

– Wartość międzynarodowych przychodów osiągnęła poziom 52,9 mln USD, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do kwoty 52,1 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.

– Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną za I kwartał 2024 r. wyniosły 415,8 mln USD, co stanowi wzrost o 1,8% w stosunku do kwoty 408,3 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.

– Liczba aktywnych klientów w dniu 31 marca 2024 roku wynosiła 3040, co oznacza wzrost o 1,1% w porównaniu z liczbą 3007 aktywnych klientów w dniu 31 marca 2023 roku.

– W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 marca 2024 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 89%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 marca 2023 r. wyniósł 92%.

– Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 103,9 mln USD, co stanowiło 97,4% przychodów ogółem za I kwartał 2024 r. w porównaniu z wartością przychodów z tytułu opłat abonamentowych 102,1 mln USD, które stanowiły 96,8% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.

– Marża brutto za I kwartał 2024 r. wyniosła 59,8%, w porównaniu z 62,7% w tym samym okresie roku ubiegłego.

– Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2024 r. 3,4 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 10,7 mln USD.

– Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2024 r. 8,8 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 15,4 mln USD.

– Dochód netto za I kwartał 2024 r. ukształtował się na poziomie 1,3 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim odnotowano zysk netto w kwocie 5,6 mln USD.

– Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2024 r. 6,8 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 10,4 mln USD.

– Skorygowany wskaźnik EBITDA za I kwartał 2024 r. osiągnął poziom 10,7 mln USD w porównaniu z 16,6 mln USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.

– Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2024 roku zysk netto za akcję w wysokości 0,01 USD w porównaniu z analogicznymi wskaźnikami wynoszącymi 0,06 USD w tym samym okresie w roku poprzednim.

– Wartość inwestycji pieniężnych i krótkoterminowych, która wyniosła 129,0 mln USD na dzień 31 marca 2024 r., stanowi w stosunku do kwoty 135,0 mln USD na dzień 31 marca 2023 r.

Późniejsze zdarzenia

W dniu 30 kwietnia 2024 r. spółka dokonała refinansowania pierwotnego kredytu, którego saldo pozostałe do spłaty wynosiło 70,9 mln USD, za pomocą nowego pięcioletniego uprzywilejowanego kredytu zabezpieczonego („kredyt z 2024 r.”) obejmującego pożyczkę terminową w wysokości 75,0 mln USD oraz kredyt odnawialny w wysokości 35,0 mln USD. W odniesieniu do pożyczki terminowej wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej może być a) SOFR oraz b) stopa bazowa (określona w kredycie z 2024 r.), w obu przypadkach powiększone o marżę w mającej zastosowanie wysokości. Mająca zastosowanie marża kredytowa jest oparta na całkowitym skonsolidowanym wskaźniku dźwigni spółki (określonym w kredycie z 2024 r.) oraz wyborze SOFR (w zakresie od 2,75% do 3,5%) lub stopy bazowej (w zakresie od 1,75% do 2,5%) jako wskaźnika stopy procentowej. Wysokość prowizji od kredytu odnawialnego dla niewykorzystanej części kredytu wynosi od 25 do 40 punktów bazowych, w zależności od wysokości całkowitego skonsolidowanego wskaźnika dźwigni spółki. Minimalna wysokość rocznej spłaty kapitału w okresie pięciu lat kredytu z 2024 r. wynosi odpowiednio 5%, 5%, 7,5%, 7,5% oraz 10%, a pozostałe do spłaty saldo jest wymagalne na koniec pierwotnego okresu kredytowania. Główne finansowanie zapewniła firma Capital One, pozostałymi kredytodawcami są US Bank i TD Bank.

Po zakończeniu kwartału i przyjęciu nowego dyrektora generalnego dla regionu EMEA, Martyna Hoogakkera, który przeszedł do firmy z Adobe, ogłosiliśmy zatrudnienie nowego dyrektora ds. przychodów, Stevena Hershkowitza, który dołączył do firmy po latach pracy w przedsiębiorstwach HP, Cisco i innych, gdzie odpowiadał za szeroko zakrojone strategie sprzedaży i sprawował wiele stanowisk kierowniczych.

Wybrane najważniejsze wyniki operacyjne za I kwartał 2024 r.

– Ogłoszenie reprezentatywnych nowych klientów, którzy przeszli na rozwiązania Rimini Street, lub istniejących klientów, który rozszerzyli zakres umów zawartych ze spółką, takich jak między innymi:

Nexen Corporation, globalny producent części dla sektora motoryzacyjnego i dostawca usług logistycznych, który wybrał rozwiązanie Rimini Support™ dla SAP.

GES, globalny dostawca usług realizacji targów, który wybrał rozwiązanie Rimini Support™ dla Oracle EBS w celu uzyskania kompleksowego wsparcia.

– Ogłoszenie wprowadzenia Rimini Custom™, nowej oferty wsparcia w dziedzinie oprogramowania, dzięki której wielokrotnie nagradzane usługi Rimini Street będą świadczone w ramach szerszego zakresu oprogramowania dla firm.

– Ogłoszenie mianowania dawnej klientki Rimini Street i nagradzanej kierowniczki ds. IT, Trude Van Horn, dyrektor generalną ds. informatyki: Rimini Street mianuje Gertrude Van Horn dyrektor ds. informatyki.

– Obchody 10. rocznicy nieprzerwanego rozwoju działalności w Japonii: Rimini Street Japonia świętuje 10 lat wybitnej obsługi klienta i sukcesów w regionie.

– Przedstawienie ustaleń z badania Foundry na temat Oracle Database pt. „Forces Driving the Future of Your Oracle Database Roadmap”, w którym podkreślono fakt, że większość klientów jest zadowolona z obecnych wersji oprogramowania, lecz niepokoją ich koszty oraz pracochłonność i konieczność dokonywania uaktualnień w celu utrzymania obsługi i wsparcia.

– Zamknięcie ponad 8100 zleceń wsparcia i dostarczenie ponad 42 000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 29 krajów oraz osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie ponad 4,9 na 5,0 (gdzie 5,0 oznacza ocenę „doskonałą”).

– Otrzymanie wyróżnień w postaci prestiżowych nagród kulturalnych, w tym: certyfikatów Great Place to Work© we Francji, Wielkiej Brytanii i USA drugi rok z rzędu, a takżeuzyskanie 8. pozycji w koreańskim rankingu Best Workplaces™.

– Realizacja Programu Grantowego RMNI LOVE 3. rok z rzędu; w 2024 r. Program odbędzie się w Londynie.

Prognozy biznesowe na 2024 r.

Firma w dalszym ciągu wstrzymuje się z prognozą do czasu uzyskania większej jasności co do skutków procesów sądowych toczących się w sądach federalnych USA w przedmiocie sporu z Oracle.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 2 maja 2024 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję, aby omówić wyniki za I kwartał 2024 r. oraz skomentować wybrane wyniki uzyskane do tej pory w II kwartale 2024 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami za pośrednictwem linku do wydarzeń z zakresu relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pośrednictwem linku do wydarzeń dotyczących relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pomocą linku do transmisji internetowej. Udział w telekonferencji będzie możliwy po wybraniu numeru 1-800-836-8184. Retransmisja będzie dostępna przez okres jednego roku po wydarzeniu.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów lub zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W części pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki”.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

 

RIMINI STREET, INC.

Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

1

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

2

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

3

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre kluczowe wskaźniki. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak liczba aktywnych klientów, powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz należności z faktur. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały dokładniej opisane poniżej.

Pierwotnym celem wykorzystania wskaźników nieprzewidzianych w GAAP jest udzielenie dodatkowych informacji, które zdaniem kierownictwa mogą być przydatne dla inwestorów i umożliwić im dokonanie oceny w ten sam sposób co kierownictwo. Przedstawiamy wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP również dlatego, że naszym zdaniem pomagają one inwestorom w spójny sposób porównać nasze wyniki w różnych okresach rozliczeniowych oraz porównać nasze wyniki z wynikami innych przedsiębiorstw, pomijając pozycje, które naszym zdaniem nie świadczą o wynikach w zakresie naszej głównej działalności. Dokładniej rzecz biorąc, kierownictwo wykorzystuje te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP jako miarę wyników z działalności operacyjnej, do sporządzenia rocznego budżetu operacyjnego, do przydzielania środków i poprawy wyników finansowych naszej firmy, do oceny skuteczności naszych strategii biznesowych, do zapewnienia spójności i porównywalności z wynikami finansowymi w przeszłości, w celu ułatwienia porównania naszych wyników z wynikami innych przedsiębiorstw, które często uzupełniają wyniki obliczone według zasad GAAP wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP, oraz w komunikacji z zarządem w sprawie naszych wyników finansowych. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo definiują te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP.

Należności z faktur stanowią zmianę przychodów przyszłych okresów w bieżącym okresie plus przychody za bieżący okres.

Aktywny klient to podmiot, który zakupił nasze usługi wsparcia dla danego produktu, np. przedsiębiorstwo, instytucja edukacyjna lub rządowa czy dział firmy. Dla przykładu, jeśli temu samemu podmiotowi udzielane jest wsparcie w zakresie dwóch produktów, jest on liczony jako dwóch aktywnych klientów. Uważamy, że nasza zdolność zwiększenia liczby aktywnych klientów jest wskaźnikiem wzrostu naszej działalności, powodzenia naszych działań sprzedażowych i marketingowych oraz wartości, jaką nasze usługi stanowią dla naszych klientów.

Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną to wysokość przychodów z subskrypcji uznanych w kwartale obrotowym pomnożona przez cztery. Stanowi to dla nas wskazówkę, jaki przychód możemy uzyskać w kolejnych 12 miesiącach z istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji i brak zmiany cen w tym okresie. Przychody z subskrypcji nie obejmują dochodów niepowtarzalnych, które dotychczas były nieznaczące.

Wskaźnik utrzymania przychodów to faktyczne przychody z subskrypcji (w dolarach) uznane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy byli klientami firmy w dniu poprzedzającym ten okres, podzielone przez nasze powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną na dzień poprzedzający wspomniany okres 12 miesięcy.

Dochód z działalności operacyjnej liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP to dochód z działalności z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Dochód netto liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP to dochód netto z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

W szczególności kierownictwo nie uwzględnia w stosownych przypadkach następujących elementów we wskaźnikach finansowych nieprzewidzianych w GAAP w przedstawionych okresach:

– Koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty, netto : koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty z ubezpieczenia i apelacji związane są z zewnętrznymi kosztami postępowań spornych. Koszty te i zwroty są odzwierciedleniem trwających postępowań sądowych, których jesteśmy stroną, i nie mają związku z naszą codzienną ani podstawową działalnością, jaką jest świadczenie usług naszym klientom.

– Wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych: częścią strategii wynagrodzeń Rimini Street jest wykorzystanie wynagrodzenia w formie akcji własnych do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Głównym celem tej strategii jest dopasowanie interesów pracowników do interesów akcjonariuszy i zatrzymanie pracowników na dłuższy czas. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych zmieniają się z powodów zasadniczo niezależnych od decyzji operacyjnych i wyników w danym okresie.

– Koszty reorganizacji: koszty obejmujące głównie koszty odpraw związanych z planem reorganizacji spółki.

EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany zysk EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240502971963/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Kontakt dla inwestorów

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636

e-mail: [email protected] 

Kontakt dla mediów

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire

 


Source link

Leave a Comment