imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street ogłasza rozszerzenie i ogólną dostępność usług Rimini Manage™ dla produktów SAP obsługiwanych w chmurze

SAP_Cloud_Expansion_-_BizWire_Image.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Firma świadczy już usługi o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwiając klientom obsługę i zarządzanie produktami pakietu SAP Business Suite, S/4HANA i produktami w chmurze, w tym SuccessFactors, Ariba i Concur.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj rozszerzenie usług Rimini Manage™ dla produktów SAP w celu objęcia nimi również aplikacji SAP obsługiwanych w chmurze.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230726583871/pl/.

Rozszerzenie usług zarządzanych w zakresie produktów SAP o kolejne aplikacje

Dzięki rozszerzeniu zakresu usług organizacje korzystające z oprogramowania SAP w chmurze zyskują możliwość osiągnięcia zwiększonej wydajności i przewidywalności oraz większych korzyści biznesowych, jakie Rimini Street zapewnia już klientom korzystającym z produktów SAP na licencji bezterminowej.

Usługi Rimini Manage dla oprogramowania SAP mogą być świadczone w zakresie jednostkowych aplikacji SAP w chmurze lub w połączeniu z usługami świadczonymi w zakresie innego oprogramowania dla firm, w tym pakietu SAP Business Suite (ECC 6.0) oraz S/4HANA.

Usługi Rimini Manage dla oprogramowania SAP zapewniają obsługę produktów SAP w chmurze i zarządzanie nimi, w tym takich produktów jak:

 • S/4HANA Cloud (w wersji publicznej i prywatnej);
 • Commerce Cloud (dawniej Hybris);
 • Integrated Business Planning (IBP);
 • Analytics Cloud;
 • SuccessFactors;
 • Fieldglass;
 • Concur;
 • Ariba.

Wśród korzyści płynących z zastosowania usług Rimini Manage dla oprogramowania SAP warto wymienić następujące:

 • wyższa wydajność,
 • mniej zaległych nierozpatrzonych zgłoszeń,
 • poprawa wydajności użytkowników dzięki sprawniejszej pracy systemu,
 • ograniczenie powtarzalności problemów dzięki analizie przyczyn pierwotnych i wdrażaniu rozwiązań,
 • szybki czas reakcji, spójność komunikacji i szybszy czas rozwiązania problemu, dzięki wiodącym w branży umowom o gwarantowanym poziomie usług Rimini Street,
 • wykorzystanie talentów i wiedzy fachowej Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku na całym świecie,
 • lepsza przewidywalność,
 • przewidywalny model kosztów dzięki brakom ograniczeń w zakresie zgłoszeń problemów,
 • brak zmartwień i ograniczenie ryzyka dzięki współpracy z jednym, odpowiedzialnym i zaufanym partnerem,
 • uproszczenie procesów bez przekazywania zadań dalej lub konieczności polegania na wielu dostawcach w celu pokrycia całego zakresu usługi,
 • większe korzyści dla przedsiębiorstwa,
 • wyższy zwrot z inwestycji dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu oprogramowania,
 • sprawniejsza integracja z innymi aplikacjami i danymi,
 • ograniczenie obciążeń dla działu IT klienta oraz możliwość lepszego wykorzystania dostępnych zasobów,
 • stworzenie i utrzymywanie stabilnych podstaw oprogramowania firmowego w perspektywie długoterminowej.

„Licencjobiorcy produktów SAP w chmurze zwrócili się do Rimini Street z prośbą o rozszerzenie zakresu usług zarządzanych świadczonych w zakresie SAP, aby objąć nimi również obsługę posiadanych produktów SAP w chmurze i zarządzanie nimi, a także zapewnić wsparcie klientom programu RISE for SAP – powiedział Seth A. Ravin, przewodniczący, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Teraz mamy przyjemność zaoferować im rozszerzony zakres usług, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i dążeniom do osiągnięcia lepszych, bardziej responsywnych usług zarządzanych w zakresie aplikacji, obejmujących jeszcze więcej produktów w ramach posiadanego przez nich systemu”.

Rimini Manage dla produktów SAP umożliwia klientom osiąganie wyjątkowych rezultatów

Jeden z klientów Rimini Street z sektora energetycznego osiągający wielomiliardowe zyski, w tym w obszarze wytwarzania energii jądrowej, osiągnął wybitne rezultaty dzięki usługom zarządzanym Rimini Street dla produktów SAP.

„Współpracujemy z Rimini Street od lat. Firma pomogła nam zapewnić wsparcie w zakresie jednej z najważniejszych dla nas aplikacji, SAP. Powiedziałbym, że jest to aplikacja o znaczeniu krytycznym dla działalności naszego przedsiębiorstwa. Każdy proces biznesowy przyczyniający się do osiągania wyników firmy jest wysoce uzależniony od systemu SAP i jego wydajnej pracy. Wydajności tej nie bylibyśmy w stanie zagwarantować bez współpracy z Rimini Street w zakresie obsługi i wsparcia naszej infrastruktury SAP oraz zarządzania nią – powiedział dyrektor ds. produktów i usług aplikacyjnych. – Rimini Street jest nastawiona na ciągłe doskonalenie i koncentruje się na analizie przyczyn pierwotnych w celu właściwego rozwiązywania problemów już za pierwszym razem, co moim zdaniem jest doskonałą strategią. Podczas każdej rozmowy naszych kierowników z kadrą zarządzającą Rimini Street poruszamy możliwości poprawy, doskonalenia nawiązanego partnerstwa i świadczenia lepszych usług na rzecz naszych klientów. Ogromnie doceniam takie nastawienie”.

Klientowi udało się już osiągnąć następującą poprawę wyników dzięki usługom Rimini Manage™ dla oprogramowania SAP, obejmującym usługi w zakresie pakietu SAP Business Suite oraz produktów SAP w chmurze:

 • ogólne ograniczenie liczby nierozwiązanych zgłoszeń o 76%;
 • ograniczenie telefonicznych zgłoszeń dotyczących pomocy technicznej w zakresie produktów o 52% od wdrożenia usług zarządzanych;
 • ograniczenie liczby nowych zgłoszeń dotyczących interfejsu Ariba w ramach pakietu Business Suite o 47%;
 • ograniczenie liczby nowych zgłoszeń o 31%.

„Setki licencjobiorców SAP zaufały już Rimini Street, powierzając jej specjalistyczne wsparcie swojej infrastruktury ERP o znaczeniu krytycznym dla prowadzonej działalności, aby koncentrować się na przełomowych innowacjach z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie aplikacji obsługiwanych w chmurze. Dzięki wiedzy fachowej i znajomości całego portfolio rozwiązań klientów Rimini Street ma wyjątkową możliwość rozszerzenia świadczonych usług w zakresie aplikacji SAP obsługiwanych w chmurze” – powiedziała Rebecca Wettemann, dyrektor generalna, Valoir Research.

Dowiedz się więcej na temat usług Rimini Manage dla produktów SAP, które przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji obecnych wersji oprogramowania SAP w celu zapewnienia maksymalnego zwrotu z inwestycji oraz zwiększenia wydajności, przewidywalności i korzyści dla przedsiębiorstwa.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.riministreet.com/ oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230726583871/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire


Source link

Leave a Comment