imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Reskie Centrum Kultury – rewitalizacja z unijnym wsparciem

Resko.jpg


Fot. UG Resko

Zakończyła się rewitalizacja Centrum Kultury w Resku. Dzięki Funduszom Europejskim obiekt nie tylko został zmodernizowany; przestrzeniom nadano również nowe funkcje. Teraz służy aktywnej integracji mieszkańców, umożliwia rozwój usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Modernizacja Centrum Kultury w Resku przy ul. Wojska Polskiego objęła kompleksowy remont pomieszczeń. Obiekt wyposażono w dźwig platformowy, zamontowano ekologiczne pompy ciepła oraz wentylację wymuszoną rekuperacją. W budynku jest energooszczędne oświetlenie, a przed nim nowy plac. Zakupiono także wyposażenie m.in. dla biblioteki dla dzieci i dorosłych, sali dla muzyków i biura Klubu Seniora. Infrastruktura przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany pozwoliły na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz utworzenie trzech nowych stanowisk pracy: instruktora rękodzielnictwa, informatyka i bibliotekarza.

Koszt inwestycji, którego założeniem jest aktywna integracja mieszkańców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem czy bezrobociem, wyniósł prawie 5,3 mln zł. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski wsparł rewitalizację przestrzeni kwotą prawie 4 mln zł. To środki z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, objęte działaniem pn. „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. Prace modernizacyjne trwały od stycznia 2021 roku.

Renowacja Centrum Kultury była jednym z czterech rewitalizacyjnych projektów prowadzonych w gminie Resko z pomocą funduszy unijnych. Urząd Marszałkowski przekazał eurofundusze na modernizację w Resku rynku, przedszkola im. Kubusia Puchatka i parku miejskiego, a także na powstanie świetlic wiejskich w Siwkowicach i Mołstowie oraz utworzenie boiska przyszkolnego w Starogardzie.  

Według danych urzędu w perspektywie unijnej 2014-2020 samorząd województwa dofinansował prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji, przyznając beneficjentom Funduszy Europejskich pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment