imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Raskoł i bunt Ukraińców przeciw polskiej Cerkwi Prawosławnej

ukraina-a

Strona główna &gt Polska &gt Raskoł i bunt Ukraińców przeciw polskiej Cerkwi Prawosławnej Raskoł i bunt Ukraińców przeciw polskiej Cerkwi Prawosławnej Ogarek Polska, Wyróżnione

Delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, na czele z arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem – wzięła udział w uroczystościach dziesiątej rocznicy intronizacji patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, zorganizowanych w Moskwie. Tymczasem część mieszkających w Polsce prawosławnych (?) Ukraińców, kierowana przed dra Grzegorza Kuprianowicza – wszczęła regularny bunt przeciw hierarchii polskiego prawosławia.

Delegaci polskiego prawosławia spotkali się nie tylko z samym dostojnym jubilatem (przed kilku laty sygnatariuszem niezwykle ważnego listu pojednania polsko-rosyjskiego, podpisanego wraz z katolickim arcybiskupem Józefem Michalikiem), ale także z prezydentem Federacji Rosyjskiej, Władymirem Putinem, co w obecnej sytuacji polityczno-społecznej nabiera jakże symbolicznego, pozytywnego wydźwięku na rzecz uspokojenia relacji między naszymi krajami i narodami. Niestety, tym bardziej nie może dziwić, że równolegle wiernych prawosławnych w Polsce próbuje podburzyć się przeciw własnym hierarchom.

Przeciw prawosławnej tradycji

Stało się, jak ostrzegaliśmy1. Do buntu wezwał do niego znany szeroko lider Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie, dr Grzegorz Kuprianowicz, dotąd występujący jako „lojalny wierny” polskiej Cerkwi Prawosławnej, zawsze jednak starający się nadać jej cech narodowych (by nie powiedzieć – nacjonalistycznych) ukraińskich, wciągnąć szerzej w akcje choćby związane z krytykowaniem Operacji Wisła itp. Za pośrednictwem swego profilu społecznościowego – kontrowersyjny działacz wyraził „zaniepokojenie sytuacją prawosławnych wiernych – Ukraińców w Polsce” w związku ze zmianami, do jakich dochodzi w organizacji cerkiewnej na samej Ukrainie.

Jak opisywaliśmy – narasta tam konflikt między Cerkwią kanoniczną, uznawaną przez większość Kościołów siostrzanych, w tym PAKP, a rozłamowcami, popieranymi przez obecne władze państwowe w Kijowie, organizacje neo-banderowskie i sterowanego przez Amerykanów Patriarchę Konstantynopola. W wyniku zakrojonej na szeroką skalę akcji propagandowej zwolennicy rozłamu (raskołu – jak mówi się tradycyjnie) ogłosili się… jedynymi reprezentantami ukraińskiego prawosławia, nie tylko zresztą w kraju, ale i wśród społeczności ukraińskiej poza granicami. Ta zaś najliczniej w ostatnich latach – przybywa do Polski (wg danych GUS ok. 1,8 mln osób przebywających w Polsce na stałe i kolejne 1,3 mln pracujących okresowo). I choć jest to postawa sprzeczna z zasadami prawosławia, zgodnie z którymi Cerkwie nie łowią wiernych poza swoimi obszarami kanonicznymi – raskołowcy uzyskują właśnie poparcie w Polsce.

– Myślę, że pierwszą rzeczą, którą można i należy zrobić, żeby pomóc prawosławiu na Ukrainie, jest zwrócenie się do Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o uznanie Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego [czyli rozłamowców – KR] – napisał dr Kuprianowicz, a Towarzystwo Ukraińskie rozpoczęło kolportaż przygotowanego przez niego apelu do PAKP o zmianę dotychczasowego stanowiska i poparcie niekanonicznej struktury rozłamowej.

Religijna partyzantka

Cerkiew oficjalnie nie komentuje wystąpienia dra Kuprianowicza, prawosławie w ogóle znane jest z wielonurtowości i poszanowania odmienności poglądów, jak i wewnętrznego ich zróżnicowania. Jednocześnie jednak wielu duchownych, a nawet hierarchów PAKP wyraża od dłuższego czasu aktywnością na terenie Polski duchownych i emisariuszy nieuznawanych w świecie rozłamowców, którzy nie oglądając się na polską organizację cerkiewną docierają bezpośrednio do wiernych ukraińskich. – Trudno uznać za działania na rzecz spokoju i pojednania, to raczej religijna partyzantka – ostrzegają duchowni polskiego prawosławia. Konflikt wydaje się coraz bliżej, a pamiętać trzeba, że na Ukrainie zaczyna on przybierać coraz drastyczniejsze formy, do zajmowania świątyń i regularnych zamieszek między wiernymi obu odłamów Cerkwi. Oby ten chaos nie przeniósł się i do Polski – nad czym już niektórzy, jak widać, pracują…

Konrad Rękas

———————————————–

1 http://chart.neon24.pl/post/140085,grozba-ukrainizacji-polskiego-prawoslawia

3.02.2019

PAKProzłam w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnejżydobanderowska Cerkiew ukraińska
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment