imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Raport PE: sztuczna inteligencja tak, ale z poszanowaniem praw podstawowych

horyzont.jpg


Parlament Europejski przyjął we wtorek raport dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji. Podkreśla w nim potencjał jak może mieć AI w zakresie medycyny, walki z głodem czy ochrony klimatu, ale przestrzega przed możliwością jej wykorzystywania przez autorytarne reżimy przeciwko demokracji.

W tekście, przyjętym 495 głosami za, przy 34 przeciw i 102 wstrzymujących się, PE zwraca uwagę, że publiczna debata na temat wykorzystania sztucznej inteligencji powinna koncentrować się na ogromnym potencjale technologii w zakresie uzupełniania ludzkiej pracy. Europosłowie zauważają, że Unia Europejska pozostała w tyle w globalnym wyścigu o przywództwo technologiczne. Istnieje więc ryzyko, że standardy AI zostaną opracowane gdzie indziej, byc może przez podmioty niedemokratyczne, a to UE powinna działać jako globalny twórca standardów opisujących sztuczną inteligencję.

Europosłowie uważają za konieczne osiągnięcie globalnego porozumienia w sprawie wspólnych standardów odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji i zachęcają podobnie myślące demokracje do współpracy w celu wspólnego kształtowania międzynarodowej debaty. Podkreślają również, że technologie sztucznej inteligencji mogą rodzić ważne pytania etyczne i prawne oraz wyrażają obawy dotyczące wojskowych badań i rozwoju technologicznego w zakresie śmiercionośnych autonomicznych systemów broni.

PE w dokumencie zwraca uwagę, że niektóre technologie sztucznej inteligencji umożliwiają automatyzację przetwarzania informacji na niespotykaną dotąd skalę, torując drogę potencjalnej masowej inwigilacji i innej bezprawnej ingerencji w prawa podstawowe. Europosłowie ostrzegają, że w sytuacji gdy dominujące platformy technologiczne wykorzystują sztuczną inteligencję do uzyskiwania większej ilości danych osobowych, autorytarne reżimy mogą stosować systemy sztucznej inteligencji do kontroli, masowego nadzoru i oceniania obywateli lub ograniczania swobody przemieszczania się. Oceniają, że takie profilowanie stanowi zagrożenie dla systemów demokratycznych.

UE powinna zatem, zdaniem Parlamentu, nadać priorytet międzynarodowej współpracy z partnerami o podobnych poglądach, aby chronić prawa podstawowe, a jednocześnie współpracować w celu minimalizacji nowych zagrożeń technologicznych.

Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. sztucznej inteligencji Dragos Tudorache (Renew) ocenił, że przyszła globalna konkurencyjność w sektorze cyfrowym zależy od zasad, które wprowadzane są obecnie. “Zasady te muszą być zgodne z naszymi wartościami: demokracją, rządami prawa, fundamentalnymi praw i poszanowania porządku międzynarodowego. Powodzenie w tym zakresie jest najważniejsze, ponieważ walka między autorytaryzmem a demokracją staje się coraz ostrzejsza i niestety coraz bardziej zabójcza, jak to widzimy w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę” – dodał.

Raport zostanie wykorzystany w pracach parlamentarnych dotyczących technologii, w szczególności nad ustawą o sztucznej inteligencji, która jest obecnie przedmiotem dyskusji w komisjach Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Ustawa o sztucznej inteligencji ma być głosowana wspólnie przez obie komisje pod koniec września.

woj/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment