imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Raport o biedzie w Polsce. Te liczby mówią same za siebie

Strona główna > Polska > Raport o biedzie w Polsce. Te liczby mówią same za siebie Raport o biedzie w Polsce. Te liczby mówią same za siebie Jola Polska 3

W 2018 roku liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 400 tys. Dziś ponad 2 miliony Polaków balansuje na granicy biologicznego przetrwania.

– Dwa miliony to za dużo, by nie dostrzegać problemu. Tym bardziej, że zagrożenie dotyczy przede wszystkim tych, którzy raczej nie mają dość siły, by upominać się o swoje – podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia Wiosna, twórcy „Raportu o biedzie”.

27 listopada ukazał się „Raport o biedzie”. Publikacja stowarzyszenia znanego ze Szlachetnej paczki przedstawia dane i historie obrazujące to, jak dziś wygląda ubóstwo w Polsce.
Polacy często zmagają się z trudną do wyobrażenia biedą w odosobnieniu, po cichu, z dala od wzroku drugiego człowieka.

– To dlatego przywykliśmy twierdzić, że biedy w Polsce nie ma – już nie ma. Tymczasem dane mówią same za siebie – twierdzą autorzy raportu

Przypomnijmy, wiosną Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chwaliło się danymi Eurostatu, z których wynikało, że Polska jest krajem Unii Europejskiej, w którym najszybciej spada poziom ubóstwa. W latach 2008 – 2017 spadł on o 11 proc. Właśnie w 2017 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem relatywnym wyniosła w Polsce 5,61 mln osób i była o 872 tys. mniejsza, niż rok wcześniej. Tyle, że w roku 2018 tendencja spadkowa została zahamowana.

2018 r. – Bieda puka do drzwi

Podstawą ukazującej się już co roku publikacji są ogólnopolskie badania i analizy dotyczące stanu ubóstwa w naszym kraju oraz wewnętrzne dane pozyskane przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki podczas pogłębionych wywiadów prowadzonych w trakcie bezpośrednich spotkań z kilkudziesięcioma tysiącami rodzin w całej Polsce.

W tym roku twórcy raportu korzystając z tak ogromnej bazy wiedzy własnej oraz monitorując najnowsze badania, zbierali i opisali siedem głównych segmentów ubóstwa w Polsce oraz wskazali, kto w 2019 roku jest najbardziej narażony na życie w ekstremalnej biedzie.

Wśród nich znaleźli się mieszkańcy wsi, chorzy oraz niepełnosprawni, seniorzy, a nawet dzieci i młodzież narażone na tzw. biedę dziedziczoną.

– Wbrew obiegowym sądom liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie rośnie (z 325 tys. w roku 2017 do 417 tys. rok później – czytamy w raporcie. – W 2018 roku w skrajnym ubóstwie żyło w Polsce prawie pół miliona dzieci. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w biedę. Czasami wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie – już w chwili urodzenia – dodają autorzy.

Jak wynika z danych przedstawionych przez stowarzyszenie Wiosna, w 2018 roku ponad dwa miliony Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na przeżycie miało do dyspozycji nie więcej niż 19 zł dziennie.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazły się rodziny odwiedzane przez wolontariuszy w ramach Szlachetnej Paczki. Średni dochód w co czwartej rodzinie nie przekraczał… 8 zł na dzień. Wiele z nich to osoby starsze i samotne. Według danych z raportu w ciągu dwóch ostatnich lat liczba seniorów żyjących w ubóstwie wzrosła o ponad 60 tys.

Wzrasta także zasięg ubóstwa relatywnego. Do tej kategorii zalicza się osoby, których poziom wydatków nie przekracza połowy średniej liczonej dla ogółu społeczeństwa. Takich ludzi jest w Polsce 14 proc., co oznacza, że w naszym kraju żyje około 5 mln osób relatywnie biednych.

Dla osób żyjących w skrajnej, niezawinionej biedzie planowanie domowego budżetu to prawdziwe wyzwanie, z którym często sobie nie radzą. Jak wynika z badania przeprowadzonego w marcu 2019 roku przez CBOS, Polacy żyjący bardzo biednie lub skromnie częściej niż pozostali zadłużają się w instytucjach udzielających kredytów niebędących bankami oraz u osób prywatnych.

Te liczby mówią same za siebie

W porównaniu z rokiem 2017 o ponad 400 tys. wzrosła w 2018 r. liczba osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie. Jest ich już ponad 2 mln. Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na rodzinę złożoną z dwójki dorosłych i dwojga dzieci. Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr – w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę.

Rośnie też liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie rośnie – w 2018 roku to 417 tys. Programem ochrony przed niedożywieniem objętych jest 700 tys. dzieci między szóstym a osiemnastym rokiem życia.

W 2019 roku w Polsce z orzeczeniem o niepełnosprawności żyje prawie 2,5 mln osób. Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności to schorzenia narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne.

Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wynosi 1583 zł. Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi prawie 3 razy mniejszy. W aż czterech na każde pięć rodzin objętych w ubiegłym roku pomocą Szlachetnej Paczki żyły osoby chore lub niepełnosprawne (rok wcześniej było ich 60 proc.). Co trzecia z nich nie radziła sobie z pokryciem wszystkich niezbędnych kosztów leczenia. W co piątej wydatki na leki przekraczały 500 zł miesięcznie.

Jak wynika z przedstawionych w raporcie danych, 276 tys. seniorów żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że na przeżycie mieli nie więcej niż 19 zł/dzień. (…)

Za: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/raport-o-biedzie-w-polsce-te-liczby-mowia-same-za-siebie,135707.html

27.11.2019

Jola dobra zmianafarsa suwerennościIII RPkomedia dobrobytupolska biedaPOPiSsatanistyczna Eurosodoma
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment