imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Raport Banku Pekao S.A. – dzięki programom pomocy publicznej zahamowano wzrost bezrobocia

DOC.20201217.37989822.1.jpg


W kolejnych latach możemy być świadkami mniejszej zmienności liczby pracujących oraz stopy bezrobocia przy szerszym dostosowaniu sytuacji fiskalnej – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez analityków Banku Pekao S.A. Według ekspertów część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej.

Najnowszy raport Banku Pekao pt. „Mogło być gorzej… czyli rynek pracy w czasie pandemii. Porównania międzynarodowe i wnioski na przyszłość” przedstawia analizę sytuacji związanej z rynkiem pracy w 2020 r. dla wybranych krajów m.in. Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych.

Według raportu doświadczenia roku 2020 wskazują, że wiele z zastosowanych przez państwa mechanizmów pomocowych okazało się skutecznych, niejako „zamrażając” rynek pracy w okresach największego spadku aktywności. W efekcie udało się uniknąć masowych zwolnień i lawinowego wzrostu liczby bezrobotnych.

Autorzy raportu określają rok 2020 jako „bezprecedensowy”. Jak wskazują eksperci, przebieg cyklu koniunkturalnego był wyjątkowy pod względem charakterystyki, przyczyn i reakcji polityki pieniężnej. W ciągu dwóch miesięcy obserwatorzy życia gospodarczego musieli przejść od rozważań na temat spodziewanej poprawy sytuacji w światowej gospodarce do prognozowania najgłębszego załamania aktywności ekonomicznej od II wojny światowej.

„Gospodarki rozwinięte najprawdopodobniej skurczą się w tym roku o 7,5%, a odbicie w 2021 r. będzie niepełne. Ostatnie prognozy wskazują na wzrost jedynie o 4,8%. Poziom aktywności gospodarczej sprzed pandemii będzie osiągnięty, w zależności od gospodarki, od połowy 2021 roku w Polsce i wyraźnie nawet później na południu strefy euro – ocenia Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. – Innymi słowy, skutki wywołane przez pandemię i walkę z nią zostaną z nami na dłużej” – podsumowuje.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła nakładanie obostrzeń epidemicznych, które okresowo silnie ograniczały aktywność ekonomiczną i popyt na pracę. Odpowiedzią na kryzys ze strony polityki gospodarczej było wdrożenie niespotykanych do tej pory, co do skali i zakresu, programów pomocy publicznej. Jak wskazują analitycy banku Pekao, szczególną rolę odgrywały instrumenty nakierowane na ochronę rynku pracy, w tym dopłaty do wynagrodzeń oraz dopłaty do skróconego czasu pracy, które miały ochronić zagrożone etaty.

Według przedstawionej przez ekspertów banku analizy „apokaliptyczne scenariusze” dla rynku pracy, w świetle dwucyfrowych spadków PKB, nie spełniły się. W państwach stosujących na dużą skalę wsparcie dla rynku pracy, skala wzrostów bezrobocia była niewielka i znacznie mniejsza niż w poprzednich historycznych epizodach dekoniunktury.

Raport Banku Pekao S.A. można pobrać na stronie:

https://media.pekao.com.pl/pr/620740/rynek-pracy-w-czasie-pandemii-najnowszy-raport-banku-pekao-s-a

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment