imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Radowo Małe dołącza do programu antysmogowego

Radowo_male.jpg


Fot. UMWZ

Po unijne środki w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym sięgają kolejne samorządy. Władze Radowa Małego otrzymały właśnie dotację w wysokości ponad 1,75 mln zł na termomodernizację 40 budynków jednorodzinnych.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie mieszkańcy składają uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Co ważne, w zachodniopomorskim pilotażu nie obowiązują kryteria dochodowe dla mieszkańców. 

Kolejną umowę gwarantującą przekazanie dotacji podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt gminy Radowo Małe Mariusz Sira. Gmina ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma 1,75 mln zł dotacji. Poziom dofinansowania to prawie 90 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. 

W skład działań termomodernizacyjnych będą wchodziły także zadania obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego lub zainstalowanie innych niskoemisyjnych rodzajów źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii. Efektem zmiany sposobów ogrzewania będzie trwałe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 217 CO2 oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,24 Mg/rok.

“Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z takiej możliwości. To wysokie dofinansowanie” – podkreślał wójt Mariusz Sira.

Projekt antysmogowy w gminie Radowo Małe jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych. W ramach programu Zachodniopomorski Program Antysmogowy zostało już podpisanych 25 umów na kwotę ok. 33 mln zł. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 


Source link

Leave a Comment