imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Rada UE przyjęła program „Cyfrowa Europa” z budżetem ponad 7,5 mld euro

20201130_EP-108093A_MCU_134_RESIZED_M.jpg


Rada Unii Europejskiej przyjęła w głosowaniu nowy unijny program „Cyfrowa Europa”. Wspomoże on transformację cyfrową: zapewni finansowanie wprowadzania najnowocześniejszych technologii w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, obliczenia superkomputerowe i cyberbezpieczeństwo. Program będzie dysponować budżetem 7,588 mld euro i obejmie lata 2021–2027 retroaktywnie od 1 stycznia 2021 r. Teraz program musi jeszcze przyjąć Parlament Europejski.

„Program >>Cyfrowa Europa<< to element zdecydowanych działań UE, by optymalnie wykorzystać cyfryzację z pożytkiem dla europejskich społeczeństw i gospodarek, poszerzyć autonomię Europy w kluczowych technologiach i zwiększyć jej konkurencyjność. Program pomoże nam stworzyć superwydajne, bezpieczne i nowoczesne usługi cyfrowe dla wszystkich obywateli i firm w Unii” – stwierdził Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady UE.

Program „Cyfrowa Europa” będzie finansować projekty w pięciu dziedzinach:

 • obliczenia wielkiej skali – na ten cel przeznaczono lisko 2,227 mld euro
 • sztuczna inteligencja (2,062 mld euro)
 • cyberbezpieczeństwo i zaufanie (1,649 mld euro)
 • zaawansowane umiejętności cyfrowe (577,35 mln euro)
 • wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność (1,072 mld euro).

Program „Cyfrowa Europa” stanowi uzupełnienie kilku innych programów wspierających transformację cyfrową, takich jak „Horyzont Europa”, który skupia się na rozwoju badań naukowych i technologii, oraz instrument „Łącząc Europę” wraz z jego aspektami cyfrowymi.

Oprócz tego nowe rozporządzenie o Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wymaga, by krajowe plany odbudowy i odporności zarezerwowały przynajmniej 20 proc. wydatków na transformację cyfrową. Środki te powinny pomóc:

 • wesprzeć rozwijanie w Europie technologii cyfrowych nowej generacji, w tym superkomputerów, kwantowych technologii obliczeniowych, technologii blockchain oraz humanocentrycznej sztucznej inteligencji
 • rozwinąć zdolności w zakresie strategicznych cyfrowych łańcuchów wartości, zwłaszcza mikroprocesorów
 • przyspieszyć wprowadzenie w całej Unii Europejskiej bezpiecznej infrastruktury sieciowej o bardzo dużej przepustowości (w tym światłowodów i 5G)
 • zwiększyć zdolność UE do zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami
 • uwolnić pełny potencjał technologii cyfrowych, po to by zrealizować ambitne cele UE w dziedzinie środowiska i klimatu
 • zwiększyć cyfrowy potencjał systemów edukacji.

Głosowanie Rady Unii Europejskiej, przeprowadzone w trybie pisemnym, oznacza, że Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Akt musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, następnie zaś ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu publikacji.

Drogę do formalnego przyjęcia aktu utorowało wstępne porozumienie, które prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 14 grudnia 2020 r. Uzgodniony tekst został następnie zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli 18 grudnia 2020 r.

„Zwiększony potencjał cyfrowy przyniesie korzyści obywatelom UE, co jest szczególnie ważne w czasie wciąż trwającej pandemii. Nie wiadomo, kiedy pandemia się skończy, ale wiadomo, że usługi cyfrowe stają się główną siłą napędową naszego wzrostu gospodarczego i że rola technologii cyfrowych będzie coraz większa. Jest też jasne, że sektor cyfrowy odegra kluczową rolę w odbudowie gospodarczej po pandemii, co oznacza, że program >>Cyfrowa Europa<< będzie zasadniczym elementem planu odbudowy” – komentował w grudniu zatwierdzenie dokumentu Peter Altmaier, niemiecki minister gospodarki i energii pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Rady z ramienia niemieckiej prezydencji.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment