imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Rada Medyczna KGHM. Znamy zalecenie specjalisty przed drugą falą koronawirusa

37028568_RadaMedycznaKGHM_crop_300x168_a06432a9_CPO.JPG


Autorytety świata nauki i medycyny oraz przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM przyjrzeli się aktualnej sytuacji zdrowotnej w firmie. Z dumą i pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że KGHM zdaje egzamin w tych trudnych czasach.

„Jesteśmy w dobrej sytuacji w firmie, mimo że wiemy, jakie jest zagrożenie. Znamy ryzyko, ale mamy przekonanie, że nasze działania mają sens i przynoszą efekty. I są to działania wypracowane również dzięki wskazaniom ekspertów z Rady Medycznej” – powiedział prezes Marcin Chludziński, inaugurując obrady Rady Medycznej.

KGHM dba zarówno o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak i o produkcję. Sytuacja w firmie jest w pewnym stopniu barometrem dla krajowej gospodarki.

„Jako jedna z niewielu spółek w Polsce pracujemy i utrzymujemy produkcję. Jest to niezwykle ważne, również dla Polski. Kondycja KGHM ma przecież przełożenie na sytuację gospodarczą w kraju” – zauważył wiceprezes ds. produkcji, Radosław Stach. Wiceprezes zapewnił również, że „utrzymujemy i wzmacniany nasze działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom”.

Sukcesy produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. podkreślił również wiceprezes ds. rozwoju, Adam Bugajczuk: „Pomimo pandemii koronawirusa tysiące ludzi codziennie podejmuje pracę w KGHM S.A. Dzięki nim spółce udaje się podtrzymywać produkcję i sprzedaż miedzi. Co więcej, spośród 15-stu największych producentów z naszej branży, tylko trzy firmy zdołały podwyższyć produkcję w tym trudnym czasie. W tej trójce jest KGHM” – powiedział Wiceprezes Bugajczuk.

Wiceprezes Adam Bugajczuk zaznaczył również, że KGHM nie tylko utrzymuje wprowadzone procedury, ale również je rozszerza: „Liczba kamer termowizyjnych do zdalnego pomiaru temperatury ciała wchodzących na teren zakładów pracowników wzrosła do 30-stu. Nowe urządzenia pojawiły się w punktach, gdzie do tej pory pomiaru temperatury dokonywano ręcznymi termometrami.

Przedmiotem obrad Rady było również przygotowanie się na drugą falę koronawirusa. „Jednym z zaleceń związanych z przygotowaniem się na tzw. drugą falę zakażeń covidem może być zaszczepienie pracowników na grypę. Powinno się to dziać wśród pracowników służby zdrowia, ale też w kluczowych zakładach dla Polski, takich jak KGHM” – zalecił prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych

W ciągu ostatnich miesięcy do Rady Medycznej dołączyli wybitni specjaliści w kwestiach zdrowia: pułkownik doktor Adam Ziemba – dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, pułkownik magister Joanna Spurek – szefowa wydziału w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii oraz doktor Artur Mazura – prezes Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji.

Rada Medyczna KGHM Polska Miedź S.A. została powołana w 2019 roku. W jej skład wchodzą lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM. Wspiera i inicjuje wszelkie działania KGHM oraz Fundacji KGHM w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.


Source link

Leave a Comment