imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

PZU w Davos: by przyciągać i zatrzymać talenty, inwestujemy nie w pracowników, lecz w ludzi

1_43.jpg


Fot. PAP – kadr z filmu

Edukacja i podnoszenie umiejętności pracowników, dbałość o ich dobrostan, nadanie ich pracy sensu wykraczającego poza wymiar tabelek arkusza kalkulacyjnego, kultura otwartości i równych szans. Taką receptę na wygraną w walce o najlepszych pracowników przedstawiły w Davos liderki biznesu. O doświadczeniach i działaniach swojej firmy mówiła m.in. prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Debata ekspercka pt. „Jakie są najlepsze strategie pozyskiwania talentów w nowej erze społecznej, demograficznej i kulturowej” była ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia roboczego w Polish House podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Prowadzący panel prof. Marcin Piątkowski, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i starszy ekonomista Banku Światowego, wskazywał, że obecne trendy nakładają wielką presję na pracodawców. Wśród największych wyzwań stojących przed nimi wymienił m.in. starzenie się społeczeństw, wejście na rynek „pokolenia Z” o zupełnie innych oczekiwaniach, postęp technologiczny wymuszający ciągłe podnoszenie lub zmianę kwalifikacji, upowszechnienie pracy zdalnej. Wszystko to tworzy bardzo dynamiczne środowisko, w którym nowe pomysły na przyciągnięcie lub utrzymanie najzdolniejszych pracowników stają się pilną potrzebą firm.

O tym, jak wygrać walkę o talenty, dyskutowały: prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska, Silvia Console Battilana – współzałożycielka (wraz z noblistą w dziedzinie ekonomii) i prezes firmy informatyczno-konsultingowej Auctionomics, Ana Birchall – wcześniej wicepremier i szefowa kilku resortów w rumuńskim rządzie, a obecnie przedstawicielka producenta energii jądrowej Nuclearelectrica, oraz Vera Futorjanski, założycielka i prezes m.in. firmy doradczej Veritas Ventures z Dubaju.

Liderki biznesu były zgodne, że perspektywa kobieca zyskuje na znaczeniu w zarządzaniu, co dobrze odpowiada na współczesne wyzwania dotyczące rynku pracy. „Mężczyźni gonią za zadaniami i zyskami, zaś kobiety za poczuciem sensu” – to hasło nieustannie przewijało się w debacie. Ekspertki wskazywały, że właśnie świadomość znaczenia i wagi wykonywanej pracy staje się dziś bardzo ważna dla pracowników, zwłaszcza młodszego pokolenia, i ma wpływ na ich zawodowe wybory.

Czy biznes, zwłaszcza korporacyjny, powinien więc mocniej promować i awansować kobiety?

„W Grupie PZU kobiety zajmują ponad 60 proc. stanowisk, w tym ponad 55 proc. menedżerskich. Blisko 70 proc. naszych pracowników jest rodzicami. Pracują u nas osoby należące co najmniej do czterech różnych pokoleń” – mówiła Aleksandra Agatowska. Podkreśliła, że jej firma w praktyce stworzyła zróżnicowane i włączające środowisko pracy. „Ale nie poprzez faworyzowanie wybranych grup, lecz zachęcanie każdego pracownika do korzystania z równych szans rozwoju, jakie mają wszyscy. To jest właściwa droga, a nie specjalne traktowanie kobiet” – mówiła prezes PZU Życie.

W dyskusji podkreślano, że w erze błyskawicznej cyfryzacji i rozwoju innowacyjnych technologii, które przekształcają praktycznie każdy biznes, najważniejszym kierunkiem jest edukacja – umożliwienie pracownikom pozyskiwania aktualnej wiedzy i nowych umiejętności (upskilling, reskilling). Prezes PZU Życie mówiła, że Grupa PZU podczas pandemii wypracowała wiele programów szkoleniowych, edukacyjnych i motywacyjnych, dostępnych dla pracowników wszystkich szczebli, z których chętnie korzystają tysiące osób.

„Poza ofertą podobną do tej w innych firmach, mamy ciekawe autorskie programy i wydarzenia, takie jak >>FutureOn<<, >>#TyTworzyszPrzyszłość << czy >>Klik na rozwój<<. Umożliwiają one naszym pracownikom poznanie najnowszych trendów, technologii, spotkanie się ze znanymi, polskimi i zagranicznymi, ekspertami z różnych dziedzin, także spoza naszego biznesu. To dla nich wielka dawka inspiracji” – mówiła Aleksandra Agatowska.

Podkreślała, że dziś równie ważna jak dbałość o kwalifikacje zawodowe jest troska o dobrostan pracowników, m.in. ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Świadczą o tym licznie działania w obszarze well-being, jakie podejmuje największy polski ubezpieczyciel.

„Skupiamy się często na aspekcie poszukiwania talentów na rynku, zapominając, że równie ważne jest utrzymanie w firmie tych, które już mamy. Tymczasem poprawa doświadczeń pracowników, wzmacniająca ich zaangażowanie i lojalność, jest łatwiejsza niż poprawa doświadczeń klientów” – wskazywała Aleksandra Agatowska.

Według niej sposobem na to jest oferta kierowana bezpośrednio do pracowników, jak ubezpieczenia na życie, opieka medyczna i inne benfity czy programy wsparcia, a ponadto działania prospołeczne firmy.

„Pracownicy są dumni i mają większą świadomość sensu pracy, widząc, jak w toku różnych kampanii popularyzujemy prewencję zdrowotną i finansową, inspirujemy Polaków do zmiany życia na zdrowsze, lepsze i radzimy im, jak to skutecznie zrobić” – wyjaśniła prezes PZU Życie.

W debacie o obecnych i przyszłych trendach na globalnym rynku pracy pojawił się również temat upowszechnienia się pracy zdalnej po pandemii. Tu nie będzie odwrotu – zgodziły się panelistki.

„Byliśmy jedną w pierwszych dużych korporacji w Polsce, które wprowadziły na stałe hybrydowy model pracy – trzy dni w biurze, dwa w domu. To wielkie wyzwanie dla wszystkich kierujących zespołami, ale odpowiednio prowadząc tę zmianę można utrzymać, a nawet zwiększyć efektywność i motywację ludzi” – zapewniała Aleksandra Agatowska, wskazując, że w badaniach zaangażowania pracowników Grupa PZU notuje wyraźną przewagę nad konkurencją.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment