imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Przesłanie z Katowic – przekaż swoją opinię

DOC.20211217.41136369.1.jpg


Fot. PAP/M. Kmieciński

Do 20 grudnia każdy zainteresowany może przekazać swoją opinię na temat „Przesłania z Katowic” (Katowice IGF Messages), czyli wniosków ze Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021, który odbył się w Katowicach.

Pozytywna wizja przyszłości internetu musi łączyć podstawowe wartości, takie jak: prawa człowieka, dostęp i otwartość, a także względy ekonomiczne – to tylko jeden z zawartych na siedmiu stronach wniosków stanowiących Katowice IGF Messages.

300 sesji, siedem stron

„Przesłanie z Katowic, IGF 2021” to przegląd najważniejszych opinii uczestników Szczytu Cyfrowego – IGF 2021 na temat zarządzania internetem i polityki cyfrowej.

Wnioski zostały sformułowane podczas ponad 300 – zorganizowanych w trakcie wydarzenia – sesji.

Przez 5 dni – od 6 do 10 grudnia – uczestnicy katowickiego Szczytu rozmawiali m.in. o respektowaniu praw użytkowników w internecie, dostępie do sieci, regulacjach – w szczególności dotyczących platform internetowych, cyberbezpieczeństwie i globalnej współpracy w zakresie spraw cyfrowych.

Przesłania zostały opracowane dla każdego z sześciu obszarów tematycznych IGF 2021.

W obszarze „Włączenie gospodarcze i społeczne oraz prawa człowieka” znalazły się m.in. propozycje podstawowych zasad, którymi – zdaniem uczestników Szczytu – należy się kierować w politycznym podejściu do złożonej kwestii regulacji platform. To m.in.: przejrzystość, nacisk na stosowanie praw, proporcjonalność, uznanie złożoności platform, treści i zachowań oraz jurysdykcji; harmonizacja – zapewnienie, że internet pozostanie globalną, ujednoliconą platformą, która umożliwia korzystanie z praw człowieka.

W kontekście powszechnego dostępu do internetu głównym wnioskiem jest postulat dotyczący zapewnienia wszystkim ludziom na świecie trwałego dostępu do internetu. Zdaniem autorów wniosków – dostęp do otwartego internetu jest kluczowy dla niwelowania różnic w dostępie do technologii cyfrowych, jak również dla wspierania demokracji i praw człowieka.

Kolejny obszar tematyczny to powstające regulacje: struktura rynku, zawartość danych oraz prawa i ochrona konsumentów. W tym przypadku wśród postulatów znalazła się konieczność wzmocnienia wielostronnego podejścia. Po to, by realnie odpowiedzieć na potrzeby obywateli, budować zaufanie i spełnić wymagania szybko zmieniającego się globalnego środowiska cyfrowego.

Cyfryzacja dla klimatu

Cyfryzacja może dostarczyć narzędzi i urządzeń do zwalczania i adaptacji zmian klimatu, np. poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych do pomocy w ocenie konsekwencji już podjętych działań i opracowania nowych. Obszary korzystnego zastosowania cyfryzacji obejmują m.in. dane środowiskowe, systemy żywnościowe i wodne oraz gospodarkę cyrkularną. To wnioski w obszarze zrównoważenia środowiskowego i zmian klimatycznych.

W zakresie integracyjnych ekosystemów internetowych i cyfrowej współpracy postulaty koncentrują się wokół pozytywnej wizji przyszłości internetu, który – zdaniem uczestników Szczytu – musi łączyć podstawowe wartości, takie jak: prawa człowieka, dostęp i otwartość, a także względy ekonomiczne.

W kontekście zaufania, bezpieczeństwa i stabilności autorzy wniosków m.in. zwracają uwagę na to, że opracowanie i wdrożenie norm cyberbezpieczeństwa nie powinno odbywać się wyłącznie na forach wysokiego szczebla.

Jak można przeczytać w opracowaniu – oparte na prawach człowieka, wielostronne podejścia do cyberbezpieczeństwa prowadzą do lepszych rezultatów. Kluczem do ich sukcesu jest przejrzystość i włączenie społeczne.

W tym obszarze dokument wskazuje także na to, że odpowiedzialne wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji zapewnia ochronę praw człowieka i pozwala uniknąć uprzedzeń, które pogłębiają nierówności. W razie potrzeby należy opracować polityki przeciwdziałające niewłaściwym zastosowaniom – dodają autorzy wniosków.

Do 20 grudnia

Każdy zainteresowany – do 20 grudnia – może przekazać swoją opinię na temat „Przesłania z Katowic” (Katowice IGF Messages). Wystarczy wysłać maila na adres [email protected].

Pełen dokument dostępny jest na stronie: https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/223/20511.

Źródło informacji: KPRM

 


Source link

Leave a Comment