imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Program na rzecz klimatu LIFE otrzymał największy budżet w historii

P046419-563029.jpg


Unia Europejska sfinansuje Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE największym w historii budżetem w wysokości 5,4 mld euro.

LIFE to jedyny program na poziomie UE poświęcony wyłącznie środowisku i klimatowi, a jego edycja na lata 2021-27 jest najwyższa w historii. Na działania na rzecz środowiska przeznaczono 3,5 miliarda euro, a na działania dla klimatu 1,9 miliarda euro. Program jest częścią Zielonego Ładu przedstawionego przez Komisję Europejską.

Budowanie czystszej gospodarki o obiegu bardziej zamkniętym, w której produkty są ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi, jest głównym priorytetem UE. Program LIFE będzie miał do odegrania ważną rolę – będzie wspierać przejście na czystą energię i będzie współpracował z innymi programami na rzecz osiągnięcia celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Ma również na celu ochronę i poprawę stanu środowiska oraz powstrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej.

Program LIFE jest częścią wieloletniego budżetu UE i planów odbudowy, w których zobowiązano się do przeznaczenia 30% funduszy na działania w dziedzinie klimatu. Pozostałe programy to m.in. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, mający pomóc regionom UE w dostosowaniu się do zielonej gospodarki, InvestEU, który będzie finansował projekty klimatyczne, oraz Horyzont Europa finansujący unijne badania i innowacje w sektorze klimatycznym.

Program został zatwierdzony przez Parlament Europejski.

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment