imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Prof. Kornelia Polok i Prof. dr hab. Roman Zieliński „PCR-yzm – O prawdziwej roli testów” – Wolna Polska – Wiadomości

c3e45a30-ce52-42c2-98a0-8a932a0b5fae-1200x630.jpeg


Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński oraz Prof. Kornelia Polok
są genetykami i biologami ewolucyjnymi, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się zastosowaniami metod molekularnych w analizie i ewolucji genomów różnych grup organizmów, a także wykorzystaniem metod opartych o reakcję PCR w diagnostyce medycznej, genetyce populacyjnej oraz identyfikacji zagrożeń związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie. Mają doświadczenie w identyfikowaniu materiałów za pomocą reakcji PCR na potrzeby policji, stacji hodowli roślin, parków narodowych oraz szpitali. Prof. Roman Zieliński i Prof. Kornelia Polok w trakcie swojej kariery naukowej współpracowali z kilkoma uniwersytetami w Polsce oraz posiadają rozległą międzynarodową współpracę naukową, której efektem było koordynowanie projektów w ramach 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Efektem międzynarodowych działań było utworzenie w 2012 roku inicjatywy e-Gene: Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, w ramach której obok działalności naukowej ukierunkowanej na analizę genomów i wykorzystanie projektów sekwencjonowania genomów do poprawy jakości życia, prowadzą działalność edukacyjną i popularyzatorską. W Polsce w ramach tej inicjatywy powstało Stowarzyszenie e-Gene z zamiarem ochrony szeroko rozumianego środowiska człowieka.

Informacje o dorobku naukowym profesorów:

https://www.matgen.pl/O%20nas.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJPFuWZJmjs

koronawiruspcrPlandemia


Source link

Leave a Comment