imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Powstaje Federacja Kultury Polskiej | PAP MediaRoom portal.

DOC.20221220.44237978.1.jpg


Pod hasłem „Łączy nas kultura” rozpoczyna działalność Federacja Kultury Polskiej. Głównym celem nowej organizacji jest integracja środowisk zajmujących się szeroko pojętą kulturą oraz ich aktywne wspieranie.

Do Federacji zaproszone są organizacje, które mają już realny dorobek na rzecz kultury w różnych dziedzinach życia. Ma ona skupiać fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, którym leży na sercu podejmowanie działań, by polska kultura, opierając się na stabilnym fundamencie tradycyjnych wartości, ciągle się rozwijała.

„Federacja Kultury Polskiej ma na celu integrację oraz wspieranie różnych środowisk działających na rzecz kultury we wszystkich dziedzinach życia. Kultury nie rozumiemy wyłącznie poprzez sztukę, ale także przez edukację, wychowanie, podejście do życia, do wartości, do drugiego człowieka oraz do pracy, która składa się na nasz kod kulturowy. Założeniem Federacji jest dbałość o ideały, dzięki którym powstała Polska. Mamy ponad 1000 lat historii i wartości, z których powinniśmy być dumni. Chcemy je promować i wokół nich koncentrować działalność” – wyjaśnia Andrzej Dubiel, jeden z pomysłodawców powstającej inicjatywy.

Jednym z głównych motywów powołania Federacji Kultury Polskiej jest poczucie odpowiedzialności za kształt polskiej kultury i pragnienie, by była ona zakorzeniona w wartościach, które ją tworzyły, jednocześnie wyznaczając drogę naprzód. „Chcemy dbać o ideały, dzięki którym powstała Polska” – dodaje Dubiel.

„Hasło Federacji >>Łączy nas kultura<< odzwierciedla zamysł podejmowania wielowymiarowych działań integrujących – tłumaczy Andrzej Sobczyk, współtwórca projektu. – Marzymy o przestrzeni, która będzie jednoczyć współczesne inicjatywy na rzecz kultury i dorobek tworzony w Polsce od tysiąca lat. Federacja ma być takim miejscem łączącym pokolenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe”.

Już niebawem wszystkie organizacje chcące zgłosić swój udział w Federacji będą mogły to zrobić poprzez stronę www.FederacjaKulturyPolskiej.pl. Planowane jest, by ten udział wiązał się z szeregiem korzyści dla członków Federacji (np. dostęp do szkoleń, wsparcie dla liderów, udział w spotkaniach sieciujących organizacje kultury czy udział w Kongresie Kultury Polskiej, który planowany jest na trzeci kwartał 2023 roku).

Informacje uzupełniające:

strona www: www.FederacjaKulturyPolskiej.pl

KONTAKT:

Andrzej Dubiel

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Biuro prasowe Federacji Kultury Polskiej

 


Source link

Leave a Comment