imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Porozumienie ze Stroną Społeczną w PGE Energia Odnawialna

DOC.20201223.38037837.1.jpg


Konfederacja Związków Zawodowych w PGE Energia Odnawialna S.A. wycofała się z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Grupy Kapitałowej PGE. W dniu 21 grudnia 2020 r. zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. uzgodnił z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w Konfederacji Związków Zawodowych PGE Energia Odnawialna S.A. treść porozumienia kończącego spory zbiorowe w oddziałach spółki.

Uzgodnione porozumienie pozwoli na ujednolicenie polityki kadrowo-płacowej w oddziałach spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

Jednym z elementów porozumienia jest wycofanie upoważnień udzielonych Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu Grupy Kapitałowej PGE do realizacji dialogu społecznego w ramach sporów zbiorowych.

Porozumienie zakłada również prowadzenie konstruktywnego dialogu wspierającego PGE Energia Odnawialna w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach nowej Strategii Grupy PGE.

PGE zachęca związkowców z innych spółek do prowadzenia rozmów na poziomie pracodawców, czyli poszczególnych spółek i oddziałów Grupy PGE.

Podpisane porozumienie pokazuje, że łatwiej jest wtedy o konstruktywny dialog, ponieważ każda spółka posiada specyficzny zakres działalności oraz strukturę organizacyjną i procedury.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Babska

Biuro Prasowe Grupy PGE

tel. +48 (22) 340 13 36

tel. +48 661 778 955

e-mail: [email protected]

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

 


Source link

Leave a Comment