imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

„Polska/Świat – startujemy!” – to hasło 5. edycji Kongresu 590, która skupi się na pięciu kluczowych obszarach

DOC.20210419.39037669.1.jpg


Bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura są pięcioma głównymi obszarami omawianymi w ramach 5. edycji Kongresu 590, który będzie transmitowany na żywo w dniach 5-6 maja br.

Doświadczenie ubiegłego roku związane z ogólnoświatową pandemią, m.in. zatrzymaniem gospodarki, pracą zdalną, zmianą stylu życia i edukacji staną się punktem wyjścia do rozmowy o przyszłości Polski i świata.

„Kongres 590 stawia sobie za cel wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i pokazać, jak Polska i świat mogą dalej rozwijać się w kluczowych obszarach, aby niwelować efekty pandemii” – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. „Kryzys wywołany przez Covid-19 powinien dać impuls do nowego startu, a Kongres 590 jest idealnym miejscem do rozmowy o nim. W naszej przestrzeni spotkają się wybitni eksperci, kluczowi liderzy ze wszystkich obszarów, aby zmierzyć się z wyzwaniami w najważniejszych obszarach współczesności, wytyczyć szlak wspólnych działań i określić przyszłość Polski na najbliższą dekadę” – dodaje prezes.

W ciągu dwóch dni Kongresu 590 – 5 i 6 maja 2021 r. – jednocześnie w trzech studiach zostanie przeprowadzonych ponad 50 paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich udział przedstawiciele administracji publicznej, spółek skarbu państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorców i międzynarodowego biznesu, eksperci branżowi oraz naukowcy.

Zajmą się pięcioma newralgicznymi obszarami, w których rozegra się przyszłość naszego kraju.

Pięć kluczowych obszarów

Dwa pierwsze obszary, którym będą podporządkowane tematy i debaty na Kongresie 590 to bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia oraz gospodarka. Trzeci obszar dotyczy kwestii związanych ze społeczeństwem. System zdrowotny i gospodarka są warunkami koniecznymi dla rozwoju społecznego, który nie ogranicza się tylko do zwiększenia dobrobytu materialnego, ale obejmuje również dobrostan psychiczny społeczeństwa. Zdrowe środowisko naturalne i więzy zaufania są niezbędne, aby wyjść z pandemii i rozwiązać czekające nas kolejne wyzwania: rewolucję cyfrową, imigrację i starzenie się społeczeństw. Tylko solidarne, znajdujące się w dobrej kondycji społeczeństwo może podejmować wyzwania w zakresie dwóch ostatnich obecnych na Kongresie tematów, czyli infrastruktury i ekspansji polskiej gospodarki.

Bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia

Czas pandemii w znacznym stopniu wstrzymał i ograniczył działania części sektorów, jednak w obliczu postpandemicznych zmian polska gospodarka, jako całość, wykazuje dużą zdolność do adaptacji i dalszego rozwoju. „Tematy związane z odbudową klasy średniej, polskich małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacniania roli i znaczenia B+R, a także stałego podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw będą w tym obszarze istotnymi elementami debat poruszanych podczas Kongresu 590” – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590.

Społeczeństwo

Najbliższe lata będą dla Polski dużym wyzwaniem związanym ze zmianami społecznymi. Procesy demograficzne, zmieniający się rynek pracy, a także emigracja do Polski w znaczący sposób wpłyną na sposób funkcjonowania Polaków. Budowanie tożsamości, integracja, wspieranie inicjatyw lokalnych wymagać będzie działań zarówno w obszarze edukacji, jak również w szeroko rozumianej kulturze. „Polska i cały świat mierzy się naraz z kryzysem gospodarczym, klimatycznym i społecznym. Odpowiedzią Kongresu 590 jest powrót do solidarności i odpowiedzialności, odkrywanie wagi rodziny i kultury, ale również wartość przestrzeni wirtualnej” – wyjaśnia prezes Remigiusz Kopoczek.

Eksport i ekspansja gospodarcza

Polscy przedsiębiorcy wykazują dużą zdolność do funkcjonowania na rynkach UE. Doświadczenia związane z przestawieniem gospodarki na współpracę europejską są dobrym przykładem mogącym rozwijać eksport na rynki azjatyckie i afrykańskie. Stale rosnąca populacja krajów z tych regionów wskazuje, że istnieje konieczność rozwijania współpracy w tych regionach, dając polskim przedsiębiorcom narzędzia do rozwoju i ekspansji gospodarczej.

Infrastruktura

Ostatnim z zakresu tematów Kongresu będzie infrastruktura. Polska doświadcza jej dynamicznego rozwoju w wielu obszarach gospodarki. Dynamizacja infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, a także szeroko rozumianego zaplecza wsparcia dla przedsiębiorców to istotny element wspomagający polską gospodarkę w najbliższych latach. „Sposób, w jaki te inwestycje zostaną wykorzystane do wzmacniania potencjału polskich przedsiębiorców, zarówno w obszarze budowlano-inwestycyjnym, jak również aspekt maksymalnego wykorzystania ich w dalszej ekspansji i rozwoju, będzie ważnym zagadnieniem poruszanym podczas majowej edycji Kongresu” – zaznacza Remigiusz Kopoczek.

Panele dyskusyjne będą transmitowane na żywo, bez ograniczeń na stronie www.kongres590.pl.

5. edycja Kongresu 590 organizowana jest w formule hybrydowej przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, z wykorzystaniem sprawdzonych procedur medycznych i stosowaniu się do obowiązujących obostrzeń.

Źródło informacji: Biuro prasowe Kongres 590

 


Source link

Leave a Comment