imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Polska na czele w UE pod względem wydawania imigrantom zezwoleń na pobyt za 2018 rok

ac-1

Strona główna > Polska > Polska na czele w UE pod względem wydawania imigrantom zezwoleń na pobyt za 2018 rok Polska na czele w UE pod względem wydawania imigrantom zezwoleń na pobyt za 2018 rok AdRo203 Polska 5

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku Polska wydała 635 tys. pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE, najwięcej najwięcej spośród krajów członkowskich Unii. Ponad 400 tys. zezwoleń przyznano Ukraińcom, a ponad 125 tys. Białorusinom, głównie z powodów związanych z zatrudnieniem. Polska wydała też najwięcej pozwoleń z tego powodu – 328 tys.

Według Eurostatu, w ubiegłym roku Polska wydała 635 tys. pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE, czyli 20 proc. wszystkich tego rodzaju pozwoleń w Unii. Dla porównania, zajmujący pod tym względem drugie miejsce Niemcy wydały 544 tys. zezwoleń na pobyt, co stanowi 17 proc. całości.

Przeczytaj: OECD: Polska liderem pod względem przyjmowania imigrantów zarobkowych

Kolejne miejsca zajęły pod tym względem: Wielka Brytania (451 tys.; 14 proc.), Francja (265 tys., 8 proc.), Hiszpania (260 tys., 8 proc.), Włochy (239 tys., 7 proc.) i Szwecja (125 tys., 4 proc.). Łącznie, obywatelom krajów spoza UE wydano około 3,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt. To o 0,4 proc. (13 tys.) więcej w porównaniu z 2017 roku. Trend wzrostowy w tym względzie utrzymuje się od 2015 roku.

Jak poinformowano, Polska wydała też najwięcej pozwoleń związanych z zatrudnieniem – 328 tys.. To 37 proc. wszystkich zezwoleń wydanych z takich powodów w Unii Europejskiej w 2018 roku. Wielka Brytania wydała najwięcej zezwoleń ze względów edukacyjnych (190 tys., 30 proc.). W przypadku Niemiec, Hiszpanii i Włoch, najwięcej zezwoleń wydano z powodów rodzinnych. Ponadto, Niemcy wydały stosunkowo najwięcej zezwoleń z powodów związanych z uchodźstwem (219 tys.). Większość dotyczyła statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej (185 tys.) oraz ochrony ze względów humanitarnych (23 tys.).

Najwięcej zezwoleń otrzymali obywatele Ukrainy – 527 tys. osób, z czego prawie 78 proc. (ok. 410 tys.) przyznano w Polsce. Za nimi znaleźli się Chińczycy (206 tys., prawie połowa w Wielkiej Brytanii), obywatele Indii (197 tys., 38 proc. w Wielkiej Brytanii), Syrii (174 tys., 71 proc. w Niemczech), Białorusi (138 tys., z czego 92 proc. w Polsce), Maroka (127 tys., z czego 45 proc. w Hiszpanii).

Ukraińcy korzystali z zezwoleń głównie ze względu na zatrudnienie (65 proc.), Chińczycy – na edukację (67 proc.), a Marokańczycy z powodów rodzinnych (61 proc.). Te ostatnie stanowiły prawie 28 proc. zezwoleń na pobyt wydanych w UE w 2018 roku. W 27 proc. przypadków powodem było zatrudnienie, w 20 proc. – edukacja.

Jak informowaliśmy, na początku lipca Urząd do Spraw Cudzoziemców podał, że liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła do 400 tys. osób, z których blisko połowa, a dokładnie 199 tys. osób, to Ukraińcy. Liczby te cały czas rosną. W końcu lipca liczba cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na długoterminowy pobyt w Polsce wzrosła do 406,5 tys. Ponad 203 tys. z nich to Ukraińcy. Oznacza to wzrost o 27 tys. w pierwszych sześciu miesiącach tego roku oraz o kolejne 7 tys. do dnia 29 lipca. Na początku roku takich osób było w Polsce 372 tys.

Wcześniej „Rz” pisała, że jak dowodzą statystyki, imigranci zarobkowi z Ukrainy już nie tylko szukają w Polsce pracy sezonowej, ale coraz częściej chcą się osiedlać na dłużej.

Przeczytaj także: Nowy raport o migrantach z Ukrainy: chcą więcej zarabiać, dużo pracować, co trzeci chce osiąść w Polsce

PAP / polskieradio.pl / Kresy.pl

Za: https://kresy.pl/wydarzenia/polska-na-czele-w-ue-pod-wzgledem-wydawania-imigrantom-zezwolen-na-pobyt-za-2018-r/ 26.10.2019 AdRo203 III RPinwazja imigrantów na Polskęlikwidacja narodu polskiego
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment