imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

PKO Bank Polski: I kwartał 2024 to okres dobrego, dynamicznego rozwoju biznesu

1_45.jpg


Pierwsze trzy miesiące br. kończą się dla PKO Banku Polskiego wzrostem dochodów z działalności podstawowej o blisko 22 proc. Wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku wykazują też systematyczny wzrost skali działania. Widać w nich również dobre wskaźniki dynamiki przyrostu biznesu, zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej. Systematycznie rośnie baza klientów, która obecnie przekracza już poziom 12 mln.

Na koniec marca aktywa Grupy PKO Banku Polskiego osiągnęły poziom 497 mld zł (wzrost o 11,9% r/r). Przyrosty widać zarówno w finansowaniu udzielonemu klientom (+8,5% do poziomu 276 mld zł), jak i w uzyskanych oszczędnościach (+16,2% do poziomu 547 mld zł). 

Pierwsze trzy miesiące tego roku kończą się dla PKO Banku Polskiego wzrostem dochodów z działalności podstawowej o 21,8%. Mimo obciążenia kosztami ryzyka prawnego frankowych kredytów hipotecznych w wysokości 1,3 mld zł, zysk netto w I kwartale wyniósł 2 mld zł (bez zawiązania rezerwy wyniósłby 3,3 mld zł). 

„To, co nas cieszy, to ciągły, systematyczny wzrost bazy klientów (o 64 tys. w kwartale i ponad 240 tys. rok do roku). Osiągnęliśmy w ten sposób liczbę 12 mln klientów” – powiedział Szymon Midera, wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO Banku Polskiego.

Jak dodał, na szczególną uwagę zasługuje też postępująca transformacja cyfrowa banku i jego klientów.

„Dzienna liczba logowań do aplikacji IKO wynosi 7 mln, a dzienna liczba transakcji – ok. 3 mln. Wśród usług dodanych warto odnotować zakup ok. 2 mln biletów autobusowych w skali miesiąca. Półtora roku temu uruchomiliśmy PKO Płace Później, czyli nasz produkt typu Buy-Now-Pay-Later. Obecnie liczba aktywnych klientów w ramach tego produktu przekroczyła 220 tys.” – podkreślił Midera.

Wysoka dyscyplina kosztowa oraz wzrost skali biznesu przełożyły się na dobre wyniki PKO Banku Polskiego po I kwartale 2024 roku. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 31,8%. Jednocześnie zanotowano spadek dynamiki kosztów innych niż regulacyjne do 11,2% r/r wobec dynamiki 19,4% r/r w IV kwartale 2023 roku. W segmencie detalicznym bank odnotował wzrost wolumenu kredytów o 13% r/r i wzrost depozytów o 12,7% r/r.

Sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence) oraz mechanizmy uczenia maszynowego (ML – Machine Learning) są wykorzystywane przez PKO Bank Polski w coraz szerszym zakresie, m.in. do oceny ryzyka kredytowego, wsparcia windykacji i monitorowania portfeli kredytowych. Obecnie 30% decyzji dla kredytów hipotecznych oraz aż 83% decyzji kredytowych dla pożyczek gotówkowych jest podejmowanych w oparciu o systemy wykorzystujące AI/ML. 

Wiceprezes PKO Banku Polskiego Krzysztof Dresler zaznaczył, że wzrost dochodów następuje dzięki dynamice dochodów podstawowych, co widać z kwartału na kwartał. Przy tym instytucja nie osłabia swojej płynności, ponieważ dynamika kredytów i dynamika depozytów są zbliżone do siebie, a zatem rozwój segmentu detalicznego następuje w sposób zrównoważony.

W ramach strategii nowej bankowości chcemy dokonać głębokiej transformacji cyfrowej, stworzyć wokół banku sieć platform finansowych oraz e-commerce – mówił Midera.

Jak dodał, w ramach strategicznego partnerstwa z państwem PKO Bank Polski będzie również aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej polskich firm, wspierać polski przemysł obronny promować polskie firmy za granicą i wspierać odbudowę Ukrainy w oparciu o Kredo Bank, należący do Grupy Kapitałowej PKO BP.

„W ramach naszego projektu międzynarodowego chcemy postawić kolejne oddziały zagraniczne, które będą wspierały polskie firmy w ekspansji zagranicznej” – zapewniał Midera.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 


Source link

Leave a Comment