imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

PKN ORLEN na Forum Ekonomicznym: musimy przygotować Polskę na energetyczną rewolucję

DOC.20210908.40269426.1.jpg


PAP/M. Kmieciński (1)

Szansom oraz wyzwaniom stojącymi przed Polską w związku z transformacją energetyczną poświęcony był panel zorganizowany przez PKN ORLEN podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W debacie eksperckiej pt. „Zielona energia – jak uczynić energetyczną rewolucję bezpieczną dla polskiej gospodarki”, obok przedstawiciela największego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, uczestniczyli urzędnicy z ministerstw odgrywających kluczową rolę w dążeniu do zerowej emisyjności.

Skalę zmian jakie czekają polską gospodarkę najlepiej obrazują konkretne liczby. Polski rząd deklaruje obniżenie emisji dwutlenku węgla o 180 mln ton do 2030 roku. Dla porównania – jeszcze w 1998 roku nasza gospodarka generowała 540 mln ton tego związku chemicznego, obecnie jest to około 380 mln.

Tak radykalna obniżka emisji wiąże się z koniecznością przestawienia całej narodowej gospodarki na nowe tory. To właśnie transformacji w sektorze elektroenergetycznym poświęcony był panel dyskusyjny pt. „Zielona energia – jak uczynić energetyczną rewolucję bezpieczną dla polskiej gospodarki”. Wzięli w nim udział m.in. Karol Wolf, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Debata odbyła się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Trwające od 7 do 9 września wydarzenie jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której poruszane są tematy bezpieczeństwa, perspektywy rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwań i przezwyciężania kryzysów. Grupa ORLEN jest jednym z partnerów międzynarodowego kongresu.

Karol Wolff wskazywał, że czekające Unię Europejską i cały świat przemiany w sektorze elektroenergetycznym będą miały charakter nie transformacji, a swoistej rewolucji, gdyż system zaprojektowany jeszcze w XIX wieku dla 2 miliardów ludzi musi zostać dostosowany w perspektywie 20 lat do potrzeb planety z pięciokrotnie większą populacją.

„Transformacja naszego systemu energetycznego jest konieczna ze względów ekonomicznych, społecznych i regulacyjnych. My jednak podjęliśmy to wyzwanie. Grupa ORLEN rok temu właśnie w Karpaczu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisyjnej CO2 do 2050 roku” – podkreślał Karol Wolf.

Osiągnięcie celów związanych z transformacją energetyczną stanowi również kluczowy element Strategii Grupy ORLEN do 2030 r., która zakłada szereg inwestycji i projektów na czele z budową koncernu multienergetycznego.

Narodowy champion w najbliższych dziesięciu latach zamierza przeznaczyć tylko na zrównoważony rozwój ponad 30 mld zł, z czego ponad 25 mld zł na projekty obniżające emisje CO2. Ich celem są dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwój w obszarze recyklingu oraz inwestycje w paliwa alternatywne (elektromobilność, wodór, gaz CNG i LNG).

„Tak skomplikowany proces, jakim jest osiągnięcie zerowej emisyjności w kraju, którego bezpieczeństwo energetyczne wciąż w znacznej mierze oparte jest na węglu, wymaga skoordynowanej współpracy wszystkich ministerstw, instytucji, ośrodków naukowych i samorządów” – podkreślał z kolei Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Apelował również o ponadpartyjne porozumienie w sprawie realizacji ambitnych planów rządu związanych z długofalowymi inwestycjami, gdyż przeprowadzenie udanej transformacji energetycznej, uwzględniającej interesy konsumentów i ochronę miejsc pracy zwłaszcza w regionach węglowych, to proces znacznie wykraczający poza ramy czasowe nawet kilku kadencji parlamentu.

Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, wskazywał na potencjał polskiej gospodarki, dzięki któremu może stać się ona liderem zielonej transformacji w tej części Europy.

„Zauważmy, jak dużym sukcesem okazały się rządowe projekty związane z przyjaznymi dla środowiska zmianami, chociażby program Czyste Powietrze czy Regionalne Programy Operacyjne, nastawione na rozwój energetyki wykorzystującej OZE. Polska jest na tle dynamiki wzrostu liczby instalacji prosumenckich europejskim fenomenem. Jeszcze w 2015 roku było ich zaledwie cztery tysiące. Po pięciu latach – już 700 tysięcy a do końca roku możemy nawet przekroczyć milion” – podkreślał Ireneusz Zyska.

Eksperci docenili również inne projekty realizowane przez Grupę ORLEN, takie jak budowa ponad 200 biogazowni, rozwój morskiej energetyki wiatrowej czy rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenach wiejskich.

„Wciąż poszukujemy nowych ścieżek rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej. Naszym celem jest przeprowadzenie Polski przez transformację energetyczną w taki sposób, aby ani gospodarce, ani indywidualnym odbiorcom nigdy nie zabrakło stabilnej energii. Być może część projektów brzmi dziś futurystycznie, ale w perspektywie kilkunastu lat powszechne wykorzystanie wodoru, energetyki nuklearnej czy gazu zapewnią Polsce dalszy wzrost” – konkludował Karol Wolf.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment