imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego na terenie Warszawy

asb

Strona główna &gt Polska &gt Pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego na terenie Warszawy Pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego na terenie Warszawy Ogarek Polska

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na obszarze Warszawy. Stopień alarmowy będzie obowiązywał od 11 lutego (od godz. 00:00) do 15 lutego (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny.

Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z organizacją w dniach 13-14 lutego ministerialnego spotkania dotyczącego budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy okazji organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach (2018 r.) oraz Światowych Dni Młodzieży (2016 r.).

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA mieszkańcy stolicy powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

• prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
• zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności
• informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia
• zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
• prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
• sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów
• sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
• dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
• dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

za: gov.pl

Za: https://dzienniknarodowy.pl/pierwszy-stopien-zagrysgo-wy/

Data publikacji: 7.02.2019


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment