imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Phenomenex wprowadza nową kolumnę chromatograficzną (HPLC) na potrzeby analizy pestycydów w postaci jonowej w próbkach żywności i próbkach środowiskowych, których nie poddano derywatyzacji

Luna_Polar_Pesticides_Phenomenex.jpg


Prawnie zastrzeżona faza kolumny umożliwia skuteczną separację pestycydów anionowych i kationowych przy użyciu pojedynczej kolumny, jak również kondycjonowanie i rzetelną analizę.

TORRANCE, Kalifornia, 20 lipca 2023 /PRNewswire/ –Firma Phenomenex Inc., światowy lider w dziedzinie badań i opracowywania zaawansowanych technologii z zakresu separacji, ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek kolumny chromatograficznej Luna Polar Pesticides HPLC, która zawiera prawnie zastrzeżoną fazę skutecznej separacji pestycydów kationowych i anionowych z próbek żywności, paszy, powietrza i wody, których nie poddano derywatyzacji, oraz umożliwia sprawne kondycjonowanie próbek i rzetelną analizę pestycydów w postaci jonowej.

Kolumna Luna Polar Pesticides HPLC została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu rozwiązywania najczęstszych wyzwań, z którymi analitycy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności spotykają się na co dzień. Należą do nich: rzetelne oznaczanie analitów ze względu na polarność i złożoność macierzy, długotrwały proces ze względu na dużą liczbę iniekcji niezbędnych w procesie kondycjonowania kolumny, czasochłonne przygotowanie próbki ze względu na konieczność przeprowadzenia derywatyzacji oraz potrzebę użycia oddzielnych kolumn (i systemów) do oznaczania anionowych i kationowych pestycydów w próbce.

Zróżnicowana selektywność kolumny Luna Polar Pesticides HPLC umożliwia rozdzielanie kationowych i anionowych pestycydów z próbek niepoddanych derywatyzacji w obrębie tej samej kolumny. W pełni porowata morfologia cząstek kolumny pozwala na duże obciążenie próbki. Jej wyjątkowa selektywność zapewnia wysoką retencję polarnych analitów i szybkie osiągnięcie równowagi. Może być ona używana w trybie dodatnim i ujemnym, oferując stuprocentową stabilność w środowisku wodnym i organicznym. Pory cząstek o wymiarze 100 Å okazały się optymalne w kontekście analizy pestycydów, a ośmioprocentowe obciążenie węglem zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy retencją polarną i niepolarną.

Badania przeprowadzone we współpracy z renomowanymi laboratoriami i doświadczonymi analitykami żywności dowodzą solidności i wszechstronności narzędzia Luna Polar Pesticides. Dr Giacomo Napolitano, kierownik laboratorium w Lifeanalytics S.r.l., powiedział: „Narzędzie Luna Polar Pesticides znacznie skróciło czas analizy dzięki szybkiej rekalibracji. Ta kolumna pozwoliła nam usprawnić analizy pestycydów polarnych”.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby analityków nowa kolumna Luna Polar Pesticides HPLC jest dostępna w rozmiarach: 30 x 2,1 mm, 50 x 2,1 mm, 100 x 2,1 mm, 150 x 2,1 mm i 150 x 3,0 mm. Kolumna jest kompatybilna z wkładem zabezpieczającym SecurityGuard™ ULTRA .

Nota techniczna do pobrania: Skuteczne podejście do wiarygodnego oznaczania pestycydów anionowych i kationowych, których nie poddano derywatyzacji .

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.phenomenex.com/LunaPolarPesticides 

Phenomenex

Phenomenex jest globalnym liderem technologicznym zaangażowanym w opracowywanie nowatorskich rozwiązań w obszarze chemii analitycznej, które rozwiązują wyzwania związane z procesami separacji i oczyszczania w laboratoriach przemysłowych, klinicznych, rządowych i akademickich. Od odkrywania leków i rozwoju farmaceutycznego po bezpieczeństwo żywności i analizę środowiskową, rozwiązania chromatograficzne Phenomenex przyspieszają rozwój nauki oraz pomagają naukowcom poprawiać stan zdrowia i dobrobyt ludzi na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.phenomenex.com oraz na blogu firmy dostępnym pod adresem: www.scienceunfiltered.com 

Profile filmy na portalach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram i YouTube.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2157890/Luna_Polar_Pesticides_Phenomenex.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2157886/Luna_Polar_Pesticides_II_Phenomenex.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2157889/PhenomenexLogo_Logo.jpg 

Źródło: Phenomenex

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment