imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

PGE publikuje raport niefinansowy | PAP MediaRoom portal.

DOC.20210602.39435121.1.jpg


PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała raport niefinansowy za rok 2020 w formie online. Prezentuje on podejście Grupy PGE do zarządzania kwestiami środowiskowymi, pracowniczymi i społecznymi oraz poszanowania praw człowieka. W raporcie po raz pierwszy zaprezentowane zostało podejście Grupy PGE do kwestii ryzyka klimatycznego.

Raport niefinansowy prezentuje Grupę PGE poprzez realizowane inwestycje i projekty w obszarze ESG, czyli z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbania o społeczeństwo (S) i prowadzenia ładu korporacyjnego (G). W 2020 roku Grupa PGE przeprowadziła 23 działania związane z kwestiami pracowniczymi, ponad 35 inicjatyw w obszarze społecznym, a także 24 projekty badawczo-rozwojowe z zakresu ochrony środowiska.

Głównym celem przedsięwzięć realizowanych przez PGE w obszarze ESG jest sprawiedliwa i zrównoważona transformacja energetyczna. Wyraża się ona w przygotowaniu rozwiązań dla pracowników energetyki konwencjonalnej, dla regionów i społeczności lokalnych skupionych wokół kompleksów energetycznych Grupy PGE, a także w prowadzonych inwestycjach.

„Grupa PGE, jako jedna z pierwszych grup energetycznych, ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej. Otwarcie i rzetelnie komunikujemy, jaki kierunek rozwoju obraliśmy, jak go realizujemy i przede wszystkim jak ten proces będzie rozłożony w czasie” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2020 roku spółki z Grupy PGE zainwestowały 1,6 mld zł w projekty wspierające transformację energetyczną. Blisko 40 proc. z nich stanowiły strategiczne inwestycje rozwojowe w energetykę odnawialną. Redukcja emisji CO2 w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem wyniosła 1 mln ton. W tym okresie o 9 proc. zmniejszył się także pobór wody przy konwencjonalnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

„Kwestie dotyczące wpływu Grupy PGE na środowisko to obszar, nad którym pełnię bezpośredni nadzór. Zdajemy sobie sprawę z rosnącej wagi czynników środowiskowych (ESG) dla inwestorów, dlatego też zwiększamy zakres informowania w tym obszarze. Intensywnie pracujemy nad wyliczeniem śladu węglowego dla całej Grupy PGE, uwzględniając nasze emisje bezpośrednie i pośrednie. Analizujemy nasze działania pod względem tego, na ile są zrównoważone i wybieramy te inwestycje, które budują wartość Grupy PGE i jednocześnie przynoszą największą wartość dla polskiej gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Publikacja danych niefinansowych wspiera inwestorów w podejmowaniu długoterminowych decyzji inwestycyjnych, a na takich inwestorach bardzo nam zależy” – mówi Wojciech Dąbrowski.

PGE podejmuje działania w każdym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tzw. SDG’s). W nowej strategii Grupa PGE wskazuje cztery, których realizację wspiera w sposób szczególny. Są to: Cel 7. Czysta i dostępna energia, Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja i Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu. Potwierdzeniem działań PGE w zakresie odpowiedzialnego biznesu jest zajęcie w 2020 roku pierwszego miejsca, po raz trzeci z rzędu, w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branży paliwa, energetyka i wydobycie oraz piątego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Sprawozdanie niefinansowe Grupy PGE zostało sporządzone zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości i dostępne jest pod adresem: https://sprawozdanieniefinansowe2020.gkpge.pl/.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Babska

rzecznik prasowy Grupy PGE

tel. +48 (22) 340 13 36

tel. +48 661 778 955

e-mail: [email protected]

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

 


Source link

Leave a Comment