imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

PFR TFI, PwC i KUKE wskazują kierunki zagranicznych inwestycji

kadr.jpg


Pięć pierwszych miejsc w rankingu najbardziej obiecujących kierunków dla polskich inwestycji zagranicznych zajmują: Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile – wynika z raportu „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” przygotowanego przez PwC Polska i PFR TFI. Partnerem opracowania jest KUKE.

Chociaż obecnie większość polskich bezpośrednich inwestycji zlokalizowana jest w Europie (ponad 84 proc. pod względem skumulowanej wartości w 2020 r.), a przedsiębiorstwa najczęściej wskazują właśnie pobliskie kierunki europejskie jako potencjalne nowe lokalizacje dla inwestycji, istnieje wiele innych, mniej oczywistych kierunków charakteryzujących się dużym potencjałem. 

Raport „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” prezentuje najciekawsze z nich, uwzględniając wpływ pandemii na atrakcyjność poszczególnych krajów. W rankingu premiowane są państwa, które relatywnie najlepiej poradziły sobie ze skutkami COVID-19 w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zdecydowano się także na próbę odwzorowania wpływu aktualnych wydarzeń geopolitycznych na krótkoterminowe nastroje wśród inwestorów. 

W podstawowym rankingu najbardziej obiecujących kierunków dla polskich inwestycji zagranicznych najwyższe miejsca zajęły: Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile. Są to szybko rosnące rynki, podejmujące wiele inicjatyw w celu podniesienia swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych inwestorów. 

„Wybierając kierunek i konkretny cel inwestycji zagranicznej, należy pamiętać o tym, że muszą one wpisywać się w długoterminową strategię rozwoju firmy. To nie mogą być decyzje oderwane od modelu biznesowego” – przekonuje Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych, PFR TFI. 

Oprócz rankingu raport prezentuje także rezultaty badań zrealizowanych na próbie 240 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Wynika z nich jednoznacznie, jak ważne dla kolejnych kroków w międzynarodowym rozwoju firm, są pierwsze doświadczenia na zagranicznych rynkach. 

„Firmy, które już poznały specyfikę działalności za granicą, widzą, jakie przynosi ona korzyści i że jest to opłacalne. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw inwestujących zagranicą prawie 60 proc. zapowiedziało dalszą ekspansję” – informuje dr Paweł Oleszczuk, wicedyrektor, PwC Polska.

Odwrotnie sytuacja wygląda w grupie przedsiębiorstw nieinwestujących za granicą – zdecydowana większość – 80 proc. nie ma sprecyzowanych planów w tym zakresie. Pokazuje to, że warto zachęcać firmy do ekspansji zagranicznej i pokazywać im zalety z tym związane. Pomocne tutaj mogą być rozwiązania oferowane przez instytucje wsparcia biznesu, takie jak Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI czy KUKE. Współpraca z nimi może ułatwić i przyspieszyć międzynarodowy rozwój biznesu.

Autorzy raportu przedstawiają trendy kluczowe na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz wskazują na ich znaczenie dla polskich firm. Trendy te można było zaobserwować już wcześniej, jednak pandemia COVID-19 okazała się ich akceleratorem. Do najważniejszych zjawisk należą: zabezpieczanie łańcuchów dostaw, screening bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rosnący protekcjonizm, rewolucja e-commerce, zmniejszanie śladu węglowego i wdrażanie praktyk ESG oraz nowe technologie i wykorzystanie sztucznej inteligencji. 

„Pandemia, rewolucja e-commerce, konieczność zabezpieczenia łańcuchów dostaw to czynniki, które sprawiają, że podejście do BIZ dynamicznie się zmienia. Jedną z odpowiedzi na te zjawiska jest regionalizacja inwestycji i tworzenie się bloków państw. Widać też, że coraz więcej krajów wprowadza procedury utrudniające inwestycje zagraniczne” – zauważa Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Raport „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” został opracowany przez PwC Polska oraz PFR TFI. Partnerem raportu jest KUKE. Pełny raport można pobrać na stronach: www.pfrtfi.pl oraz www.kuke.com.pl 

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 


Source link

Leave a Comment